Stavební firmy letos získaly více veřejných zakázek za méně peněz

Stavební firmy letos získaly více veřejných zakázek za méně peněz

Stavební firmy v prvním čtvrtletí získaly více veřejných zakázek za méně peněz. Veřejná správa zadala tendry za 23,5 miliardy korun, meziročně o 10,9 procenta méně. Firmy získaly 1161 stavebních zakázek, meziročně o 13,7 procenta více. Vyplývá to z analýzy inženýrské a poradenské společnosti ÚRS Praha.

Hodnota zakázek na inženýrské stavby klesla o 17,9 procenta na 16,3 miliardy korun. Naopak hodnota tendrů na pozemní stavby stoupla o 10,6 procenta na 7,2 miliardy korun.

Na růstu počtu zakázek se letos výrazně podílí tendry na dodatečné stavební práce. Takřka třetina zakázek (30,1 procenta) byla zadána formou dodatků k již uzavřeným smlouvám. Hodnota těchto dodatečných stavebních prací byla 959 milionů korun.

Významnou roli hraje snaha co nejrychleji dočerpat peníze z evropských fondů v rámci programového období 2007 až 2014. Letošní rok je poslední, kdy lze tyto peníze čerpat. „Projekty spolufinancované, respektive navržené na spolufinancování z fondů EU se týkaly 758 zakázek v hodnotě 15,1 miliardy korun,“ uvedl ředitel pro inženýrskou činnost ÚRS Zdeněk Kunc. Tyto zakázky dosáhly 65,3 procenta z počtu a 64,2 procenta z hodnoty zadaných veřejných zakázek na stavební práce.

Průměrná cena zakázky klesla na 20,3 milionu korun, což je 78,4 procenta průměrné velikosti zakázky ve stejném období loňského roku. Žádná zakázka od začátku roku nepřekročila hranici jedné miliardy korun.

Veřejnou zakázku na stavební práce získalo během prvních tří měsíců 588 firem. Největší objem získala společnost Eurovia CS, které státní správa zadala 37 zakázek za celkem 523 milionů korun. Z dalších 24 tendrů za 2,66 miliardy korun bude mít podíl díky účasti ve sdružení s dalšími firmami.

Hodnota zakázek zadaných vládním sektorem klesla meziročně o 21 procent na 11,4 miliardy korun. Města, obce a kraje zadaly zakázky za 10,37 miliardy korun, meziročně o 4,9 procenta více. Jejich podíl vzrostl o 6,6 procentního bodu na 44,1 procenta.

Nejvýznamnější státní investorské organizace jsou Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) a Správa železniční dopravní cesty (SŽDC). ŘSD zadalo 49 zakázek za 3,68 miliardy korun, SŽDC 35 tendrů za 4,37 miliardy korun. Početně nejvíc zakázek, celkem 51, zadal Jihočeský kraj, který objednal stavební práce za téměř 516 milionů korun.

Zdroj: ČTK
Ilustrační foto: Dano Veselský