Spolupráce PSJ a Martina Rajniše přinese ojedinělý projekt

Spolupráce PSJ a Martina Rajniše přinese ojedinělý projekt

Divize developmentu společnosti PSJ, jedné z největších stavebních firem v ČR, se rozhodla pro spolupráci s architektonickým atelierem E-mrak s.r.o. Martina Rajniše. V budoucnu by tak mohl vzniknout ojedinělý projekt zelené obytné krajiny, naplňující charakteristiky přirozené architektury.


Trendem ve výstavbě rodinných domů začíná být stále znatelnější příklon k přírodě a přirozenosti. Projevuje se v častějším využívání tradičních přírodních materiálů jako dřevo, sklo, kámen, hlína a zejména citlivým zasazením obydlí do stávajícího prostředí. Nezřídka je též samotný design staveb inspirovaný tvary, které najdeme v přírodě. Právě tyto znaky shrnuje pojem přirozená architektura, který v ČR zavádí uznávaný architekt Martin Rajniš.

Díky spolupráci společnosti PSJ a originálního atelieru E-mrak. s.r.o. Martina Rajniše v budoucnu vznikne projekt zelené obytné krajiny, která bude alternativou dnešním satelitním městečkům. Spojí se tak zázemí silné stavební firmy a jedinečného architektonického umu.

„Uvědomujeme si, že se developerský trh v ČR stále vyvíjí. Lidem již nestačí pouze bydlení v satelitních městečkách tak, jak ho známe z minulých let. Přirozená architektura klade důraz na stavění v souladu s přírodou a lidskou přirozeností. Kromě toho je však třeba brát v úvahu i sociální aspekty bydlení,“ říká Zdeněk Archleb ze společnosti PSJ.

Podle Archleba je pro lidi hledající bydlení více než dříve důležité prostředí, ve kterém budou bydlet a dostatek přátel ve svém okolí, spolu s možnostmi k budování a rozvíjení mezilidských vztahů. Dalším důležitým aspektem je dobrá dostupnost přírody. Oproti některým projektům v satelitních městečkách, které zeleň prezentují jako oplocený cíp travnaté plochy mezi zástavbou, chtějí mít lidé možnost skutečně v přírodě žít. Právě spolupráce PSJ s Rajnišem je zárukou, že jejich společné projekty budou originální a navržené v souladu s přírodou.

Přirozená architektura není ve světě žádnou novinkou. V podobném stylu si nechal navrhnout a postavit své obydlí i šéf společnosti Microsoft Bill Gates. „Domy, které se chystáme stavět my, se od toho Gatesova moc lišit nebudou,“ říká architekt Martin Rajniš pro server www.zijjinak.cz. „On svůj dům nechal postavit z hodně drahých technologií, my jsme daleko skromnější, nicméně filozofii máme stejnou. Nejsme excentrici, kteří by si vymysleli nějaký úlet. Takto se dá opravdu velmi seriózně stavět,“ dodává architekt Rajniš.

Zdroj: PSJ, a.s.