Profil společnosti Dywidag Prefa, a. s.

Profil společnosti Dywidag Prefa, a. s.

Společnost Dywidag Prefa, a. s., v Lysé nad Labem je jedním z největších producentů prefabrikovaných betonových prvků v České republice. Představí nám ji obchodní a marketingový ředitel a člen představenstva společnosti v České republice Ing. Antonín Jančařík.


Můžete nám přiblížit historii vaší společnosti?
Historie výrobního závodu sahá do roku 1931, kdy byla založena firma Lanna, a. s., která se zabývala výrobou železobetonových prefabrikátů a velkorozměrových trub podle italského systému Vianni. V roce 1972 zde byla instalována první kanadská výrobní linka na výrobu předpjatých dutinových panelů Spiroll.

V roce 1994 vstoupila do společnosti firma Dywidag a v průběhu let 1995 až 2001 se rozběhla mimo jiné také výroba betonových nádrží, byl doplněn sortiment stropních předpjatých panelů o panely Partek atd. V roce 2001 se společnost Dywidag Prefa, a. s., stala součástí nadnárodního koncernu Consolis SAS. V letech 2004 až 2005 také proběhla ve výrobně rozsáhlá rekonstrukce a zároveň zdvojnásobení výrobní kapacity pro předpjaté panely Spiroll a Partek.

Jste členem nadnárodního koncernu Consolis SAS; co to společnosti přináší?
Koncern Consolis SAS je největší světový výrobce a dodavatel prefabrikovaných železobetonových a předpjatých prvků. Součástí této společnosti je 101 výrobních závodů v Evropě a Severní Africe. Pokud hovoříme o výhodách, tak asi tou největší je možnost čerpat rozsáhlé zkušenosti z oblasti know-how celého koncernu.

Dokladem toho je skutečnost, že v oblasti stropních konstrukcí jsme nyní jedním z největších producentů stropů. A také sortiment v této oblasti je největší. Vyrábíme panely Spiroll a Partek v tloušťkách 150, 200, 250, 265, 320, 400 a 500 mm, které ve většině případů dodáváme jako ucelený stropní systém včetně schodišť, balkonů atd. Consolis dodává ročně okolo 4 mil. čtverečních metrů stropních konstrukcí.

V posledních letech jsme na český trh převzali z koncernu technologicky vyspělé systémy, například systém pro dodávku prefabrikovaných hal Bashallen, nový typ betonových nádrží Gama a pro architekty velmi zajímavou technologii tzv. grafického betonu, který povyšuje vzhled betonových konstrukcí na vyšší úroveň.

Na co všechno se společnost zaměřuje?
Naše společnost se zaměřuje především na tři oblasti. Tou nejvýznamnější je, jak jsem již uvedl, dodávka stropních konstrukcí, tedy stropního systému tvořeného panely Spiroll a Partek a všech prvků, které se stropní konstrukcí úzce souvisí. Náš zákazník obdrží odbornou dodávku, tedy návrh, výrobu a montáž.

Druhou významnou oblastí našich produktů jsou betonové prefa nádrže rozličných tvarů a velikostí, které nacházejí použití v oblasti ochrany životního prostředí, jako dálniční odlučovače a retenční nádrže, požární nádrže a jímky pro jímání dešťové vody. Poslední významnou oblastí jsou betonové prefabrikované haly Bashallen pro různé účely – výrobu, skladování, sport atd.

Stropní panely Spiroll jsou hojně používané; jak to vidíte z pohledu výrobce?

Poptávka po těchto stropních panelech je stále na vysoké úrovni a to také vzhledem k tomu, že umíme tyto panely uplatnit prakticky ve všech typech stropních konstrukcí. Tyto prvky vynikají vysokou únosností při velkých rozponech, proto jsme schopni tyto stropní panely dodávat jak pro rodinné domy, tak i pro průmyslové haly a obchodní centra, kde jsou požadovány volné vnitřní dispozice a vysoká únosnost. Nezanedbatelným faktorem je též rychlost, s jakou jsme schopni dodávky a montáže těchto stropů uskutečnit.

Jaké množství těchto stropních panelů vyrobíte ročně?
Ročně jsme schopni dodat okolo 450 tisíc čtverečních metrů stropů. Toto množství je dáno sofistikovanou technologií, která je schopna redukovat podíl lidské práce jak ve výrobě, tak i na staveništi.

Jak jste se již zmínil, v oblasti stropů poskytujete zákazníkům komplexní službu; můžete o ní pohovořit?
Uvedl bych to na příkladu drobných investorů – rodinných domů. Pokud se tento investor rozhodne pro náš stropní systém, doručí nám pouze základní výkresovou dokumentaci svého rodinného domu, na jejímž základě investorovi zpracujeme odborný návrh stropní konstrukce. Zároveň také cenovou nabídku, která obsahuje dodávku včetně montáže. Tato nabídka je ve většině případů cenově velmi zajímavá, a pokud se jí tento investor rozhodne využít, jsme schopni stropní systém realizovat ve velmi krátkém čase. To znamená, že u běžného rodinného domu je montáž hotova během čtyř hodin a strop je možné ihned zatížit a pokračovat ve výstavbě. Oproti jiným technologiím tak zákazník nemusí čekat na to, až bude mít stropní konstrukce požadovanou pevnost.

Další významnou činností firmy Dywidag Prefa je návrh, výroba a montáž stavebnicového halového systému Bashallen koncept. Jak dlouho již tento systém u nás v ČR realizujete a jak jsou s ním spokojeni vaši zákazníci?
Tento systém realizujeme již pátý rok. Technologii jsme převzali od kolegů za Švédska, kde je používána již více než dvacet let. Tato technologie je postavena prakticky na dvou základních prvcích: sendvičové stěně bez viditelných sloupů a střešním STT prvku, kterým jsme schopni překlenout vnitřní prostor v hale o rozponu přibližně 30 m.

Klienti jsou spokojeni hlavně s výborným vnitřním klimatem této haly, jejíž předností je především výborná tepelná akumulace, požární odolnost a dlouhá životnost. Nezanedbatelným není ani fakt, že tento typ haly svojí masivností výborně chrání instalované výrobní zařízení nebo zboží před možností násilného vniknutí do objektu. Hlavní předností, které si ale naši klienti cení nejvíce, je velký volný vnitřní prostor haly bez viditelných sloupů, které při provozu v klasicky stavěných halách v mnohých případech vadí.

Spolupracujete s některými českými nebo zahraničními firmami?
Stavebnictví je oblast, která klade vysoký důraz na spolupráci zúčastněných subjektů a naším krédem je samozřejmě spokojenost našeho zákazníka. Proto je velmi důležitá spolupráce trojúhelníku investor – projektant – dodavatel. Pokud si investor najde spolehlivé partnery (projektanta a dodavatele) a dokáže je vzájemně propojit a sladit, výsledkem je velmi zajímavá stavba s náklady na úrovni dosažené kvality.

Vaší novinkou je tzv. grafický beton. Jak dlouho již funguje výroba betonu touto technologií v zahraničí a jaké byly okolnosti vašeho rozhodnutí věnovat se také této technologii?
Při výrobě grafického betonu se uplatňuje nová zahraniční technologie a my jsme byli první firmou, která tuto technologii představila v ČR na realizaci haly Bashallen Impera I v Hovorčovicích. Tato technologie byla vyvinuta ve Finsku v úzké spolupráci s našimi kolegy, a díky tomu jsme měli i my možnost se s touto technologií seznámit. A to je ta výhoda – být součástí velkého koncernu, o čemž jsem hovořil dříve.

Co děláte pro to, abyste se vyhnuli dopadům finanční krize?
Neexistuje samozřejmě univerzální návod, jak se těmto dopadům vyhnout, dají se pouze minimalizovat. Můžeme se tak ale připravit na období, kdy se zase ekonomika rozběhne a příj­my porostou. Důležité je však mít rozložená rizika a rozsáhlý výrobní program, protože jsou i oblasti, kterým se finanční krize vyhnula.

Rozhovor připravila J. Kulhánková

Autor vystudoval VUT v Brně obor technologie se specializací na prefabrikovaný beton. Ve firmě Dywidag Prefa, a. s., pracuje již deset let. Začínal zde jako vedoucí výroby. Volný čas tráví chalupařením a rekreačním sportem.

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb.