Profil obchodní skupiny Fenix
Galerie(4)

Profil obchodní skupiny Fenix

Obchodní skupina Fenix se sídlem v Jeseníku vznikla v roce 1990, v letošním roce tak oslavila 22 let od svého založení. V čele obchodní skupiny Fenix stojí po celou dobu existence Ing. Cyril Svozil, ředitel a majitel holdingu Fenix, který nám odpověděl na otázky o přítomnosti a budoucnosti samotné společnosti i elektrického vytápění.

Jak se poslední vývoj na trhu u nás a ve světě odrazil ve vašich výsledcích?
Za dobu naší existence jsme se stali nejen nejvýznamnějším tuzemským dodavatelem elektrických systémů vytápění, ale i výrazným exportérem s vývozem do 52 zemí světa. A série každoročního růstu tržeb, která se datuje od roku 2000, pokračovala i v roce 2011. Tržby celé skupiny za loňský rok dosáhly výše 1 128 milionů Kč, 90 procent tržeb generoval export, na českém trhu jsme utržili 10 procent.

Do hodnocení patří i analýza dalších aktivit. Jak se vám dařilo v této oblasti?
Jedním z cílů pro loňský rok byla stabilizace výrobních kapacit skupiny Fenix, proto jsme do vybudování nových výrobních a skladových kapacit investovali v závodech v ČR a ve Spojeném království zhruba 40 milio­nů Kč, došlo také k přestěhování závodu Ceilhit v Barceloně do nového objektu. Investice v hodnotě 50 milionů Kč je tady rozložena do tří let. Důležitým úkolem celé skupiny a na všech úrovních bylo hledání vzájemných multiplikačních efektů s cílem úzce konzultovat vývoj novinek tak, aby nové výrobky splňovaly kritéria prodejnosti na hlavních trzích. I tady jsme byli úspěšní, zdárně byl například dokončen společný vývoj nového dotykového termostatu Fenix TFT, který již prodáváme i v České republice. Prioritou zahraničního obchodu byl aktivní průnik na trh USA a i tady se nám podařilo zahájit v květnu 2011 první dodávky. Už v loňském roce jsme předpokládali problematický vývoj v některých zemích EU, proto jsme pokračovali v posilování diverzifikace trhů. Aktivní obchodní politiku cílíme na dosud nepokryté či ne zcela pokryté oblasti, jako jsou Turecko, Balkán, okrajové země bývalého Sovětského svazu, Blízký východ a další. Zahájili jsme dodávky do Jordánska, Libanonu a Izraele, nalezen byl silný partner v Kazachstánu.

Do vaší skupiny patří i výrobní závody na Slovensku, ve Francii, Španělsku a ve Spojeném království, kde máte dokonce dva závody. S jakými cíli jste vaši zahraniční účast formovali?
Dlouhodobou strategií holdingu Fenix je fyzická přítomnost na rozhodujících trzích. Výsledky dceřiných společností a prodeje na jimi ovládaných teritoriích tuto strategii jednoznačně podporují. Fyzická přítomnost zajišťuje přímou podporu značce Fenix a všem výrobkovým řadám. Naší strategií je etablovat se v daných zemích jako národní výrobce, nikoliv pouze jako prodejce, proto je součástí všech dceřiných společností i výrobní kapacita.

Jaká je nyní struktura a velikost celé skupiny?
Akciová společnost Fenix group ovládá dvě společnosti v České republice, dvě ve Spojeném království a po jedné na Slovensku, ve Francii a ve Španělsku. Máme v těchto pěti zemích celkem 287 zaměstnanců, z toho v České republice pracuje 165 zaměstnanců.

Jak se aktuální vývoj na světových trzích projevil na obchodních výsledcích v průběhu letošního roku?
V loňském roce jsme zaznamenali výrazný růst prodeje v zemích jako Francie, Rusko, Německo, Rakousko, Finsko, Nizozemsko a Rumunsko, letos se už bohužel projevují problémy na trzích Evropské unie. Ve Francii, Španělsku i Spojeném království letos zaznamenáváme velké poklesy. Jsme hodně propojení se stavebnictvím, a to například ve Francii za pět měsíců pokleslo o víc než 30 procent, což je vůbec nejvíc od druhé světové války. V reakci na tento vývoj hledáme další trhy, kterými bychom tyto výpadky nahradili.

V nabídce máte sálavé panely i podlahové či stropní vytápění. Která z výrobkových skupin nyní hraje prim?
Více jak 55 procent tržeb nám přináší podlahové vytápění, prezentované topnými rohožemi Ecofloor a fóliemi Ecofilm. Toto vytápění se uplatňuje na všech trzích, kde působíme, a je to skutečně univerzální a globální produkt. Naše elektrické podlahové vytápění najdete v hotelích, kancelářích, muzeích, velmi silný segment představují nízkoenergetické rodinné domy, kde poptávka po nízkoteplotních velkoplošných elektrických systémech vytápění v posledních letech výrazně roste. Roste i poptávka po všech typech sálavého vytápění, zejména u našich panelů Ecosun jsme meziročně v roce 2011 zvýšili tržby o více jak 26 procent.
Důvodem jsou principiální výhody těchto produktů – perfektní vzhled, nízká cena, úspornost, snadná instalace a regulace a vysoký tepelný komfort. Prodej klasických konvekčních topidel naopak klesá. Negativním trendem, kterému musíme v poslední době čelit, je výrazný nárůst kopií a padělků, zejména z Číny.

A jaké jsou trendy v oblasti elektrického vytápění na našem trhu?
Nynější vývoj na trhu ČR v oblasti elektrických systémů vytápění kopíruje situaci na vyspělých trzích severských a západoevropských. Zájem zákazníků tak přechází z nejlevnějších výrobků – elektrických konvektorů – na tzv. velkoplošné topné soustavy. Elektrické konvektory jsou stále častěji používány pouze jako doplňkový zdroj tepla, zajišťující potřebnou dynamiku systému vytápění, případně jako zdroj tepla v podružných prostorách. Elektrické systémy vytápění se rovněž stále častěji stávají součástí topných soustav s tepelným čerpadlem či velmi populárními krby. Trendem je dnes již masové užití elektrických systémů v tzv. nízkoenergetických domech, případně i v domech pasivních. V těchto aplikacích je elektrické vytápění vyhodnocováno jako naprosto bezkonkurenční. Provozní náklady přitom vzhledem k velmi nízké spotřebě energie na vytápění nehrají již významnou roli. Dnes jsou v této kategorii běžně nabízeny domy se spotřebou energie na vytápění ve výši 5 až 6 tisíc kWh/rok, což představuje roční náklady na vytápění kolem 12 tisíc Kč.

Ing. Cyril Svozil,
ředitel a majitel holdingu Fenix

Foto: Fenix Jeseník

Článek byl uveřejněn v časopisu TZB HAUSTECHNIK.