Nové logistické centrum v Pardubicích

D+D REAL, s.r.o. připravuje pro D+D PARK Pardubice, a.s výstavbu regionálně významného logistického centra v bývalém areálu Synthesia a.s. Semtín Pardubice na ploše cca 14 ha.

Areál bude sestávat z několika hal obsluhovaných jak kamionovou tak železniční dopravou a nabídne v konečné fázi cca 60 tis. m2 skladových ploch a dalších cca 30 000 tis. m2  ploch kontejnerového překladiště, odstavná parkoviště pro kamiony, nově vybudované vlečkové koleje, moderní administrativní zázemí atp. Nově budované logistické centrum je velice dobře dopravně přístupné ze silnice I/36 a přímou vlečkovou kolejí z nádraží ČD Rosice n/Labem.

Celý projekt bude realizován v několika etapách. První etapa, jejíž základní kámen byl slavnostně položen 7. 10. 2008, bude dokončena v pololetí 2009 a předána do užívání 1. nájemci, firmě SCHENKER spol. s r.o., která na celém projektu velice úzce spolupracuje. Další etapy budou dokončovány postupně dle potřeby nájemce. Plánové dokončení celého projektu je v roce 2011. Předpokládané náklady celého projektu se blíží jedné miliardě korun.

Jedním z nosných cílů projektu je jeho ekologická orientace. Společně s nájemci klademe velký důraz na přesun těžké dopravy ze silnic na koleje, pro což je zvolený projekt téměř ideálně umístěn. Projekt řeší také využití střešní ploch hal pro alternativní výrobu elektrické energie pomocí fotovoltaických panelů či folií. Nezanedbatelný je jistě také fakt, že přes značný zábor území nebude vyjmut ani jediný m2 z drahocenného půdního zemědělského fondu.

Zdroj: D+D REAL, s.r.o.