Kvalitní upevňování nejen pro stavebnictví (Profil společnosti EJOT CZ, s. r. o.)

Kvalitní upevňování nejen pro stavebnictví (Profil společnosti EJOT CZ, s. r. o.)

Středně velká podnikatelská skupina v oboru upevňovací techniky EJOT má bohatou historii. Své pobočky má v současnosti ve většině evropských zemí, v Americe, Rusku, Spojených arabských emirátech i v Číně. Jako první výrobce hmoždinek obdrželi na veletrhu BAU 2011 v Mnichově environmentální prohlášení o produktu (EPD). O vzniku, vývoji, zaměření, činnosti a plánech společnosti EJOT, respektive EJOT CZ, s. r. o., jsme si povídali s jejím produktovým a marketingovým manažerem Janem Dvořákem.

Jaké byly začátky společnosti EJOT, respektive jejích předchůdců? Co bylo předmětem jejich činnosti? Kdy se začala psát novodobá historie této společnosti?
Prvopočátky historie společnosti EJOT sahají do roku 1922, kdy v obci Berghausen v oblasti Wittgenstein ve spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko místní rodák Adolf Böhl založil malou továrnu na výrobu hřebíků a obuvnických floků. Později vyráběné šrouby s drážkovým závitem pro výrobu palet a beden byly dodávány do celého Německa. Po úmrtí Adolfa Böhla, který zůstal bezdětný, firmu o 60 zaměstnancích přebral jako dědictví v roce 1960 jeho synovec Hanz-Werner Kocherscheidt, advokát v Bad Berleburgu. Pod jeho vedením pak v roce 1965 firma přebrala šroubárnu Eberhard Jaeger, sídlící v nedalekém v Bad Laasphe. Počáteční písmena zakladatele této firmy, čtená německy E a JOT, určila později název společnosti EJOT.

Kde sídlí mateřská společnost EJOT a čím se zabývá?
Nejstarší sídla společnosti EJOT jsou ve městech Bad Berleburg, Bad Laasphe a Berghausen. Další výrobny má EJOT v durynském Tambachu, ve švýcarském Dozvilu a v polské Ciasné.

Skupina EJOT se zabývá výrobou a prodejem upevňovací techniky pro průmysl, stavebního upevňování a technických plastových výlisků. V oblasti výrobků pro průmysl jsou největšími zákazníky společnosti EJOT výrobci automobilů a jejich subdodavatelé, výrobci elektrotechniky, domácích spotřebičů, zdravotnické techniky, zařízení pro obnovitelné energie, vytápění, větrání a klimatizace. Výrobky EJOT také naleznete v zemědělské a lesnické technice, hydraulických a pneumatických zařízeních a ve výrobcích pro sport a volný čas. Zajímavou oblastí jsou také miniaturní šrouby pro aplikace v mikroprůmyslu.

Oblast stavebního upevňování zahrnuje upevňovací materiál a příslušenství pro lehké stavebnictví, hmoždinky a kotvy pro tepelněizolační kontaktní systémy, odvětrávané fasády, ploché střechy a šrouby pro výrobu a montáž otvorových výplní.

Plastové výrobky jsou určeny převážně pro automobilový průmysl a zahrnují především sofistikované plastové díly kombinované s kovovými kontakty a nastavovací prvky hlavních světlometů.

Od roku 1994, kdy vznikla dceřiná společnost EJOT CZ, má tato firma své zastoupení i v České republice. Můžete nám přiblížit, co k tomu vedlo a jak si u nás tato firma budovala své postavení?
Společnost EJOT CZ byla po Anglii, Francii, Dánsku a Švédsku pátou zahraniční pobočkou společnosti EJOT a jako první v bývalém východním bloku. Již před založením pobočky v České republice byly na českém trhu firmy, které výrobky EJOT kupovaly a úspěšně používaly. Tehdy se jednalo o šrouby pro lehké stavebnictví a několik aplikací v automobilovém průmyslu a elektroprůmyslu. Založení pobočky mělo jako prvořadý úkol zlepšit dostupnost výrobků a zajistit zákazníkům kvalitní odpovídající servis.

Právě velmi dobrá dostupnost výrobků a servis na vysoké úrovni ve spojení s trvale vysokou kvalitou výrobků samotných je dlouhodobou devizou společnosti a zajišťuje jí významné postavení na českém trhu.

Jak probíhá spolupráce s německou mateřskou firmou?

Spolupráce s mateřskou a sesterskými společnostmi je velmi úzká. Naprostá většina výrobků je nakupována právě od sesterských výrobních společností. Zatímco běžné obchodní společnosti se většinou orientují na více dodavatelů, takže mohou v případě potřeby nakoupit srovnatelné zboží u někoho jiného, my jsme obchod postavili na interních dodávkách v rámci skupiny. Operativnost a rychlost dodávek zboží je v našem případě nezbytností. Spolupráce s ostatními společnostmi ve skupině ovšem neprobíhá pouze na úrovni dodávek zboží. Nejenom že jsme pravidelně informování o veškerých novinkách a oborech činnosti, ale i my předáváme poznatky a zkušenosti z českého trhu do centrály. Na základě těchto informačních toků probíhá strategické plánování i upřesňování směrů činnosti společnosti v střednědobém a dlouhodobém horizontu.

Co se od roku 1994 změnilo? Jak funguje firma EJOT CZ dnes?

Největší změnou ve srovnání s činností pobočky v době založení a dnes je portfolio výrobků. Zatímco v prvním roce se EJOT CZ zaměřoval zejména na oblast lehkého stavebnictví a hlavní sortiment tvořily samovrtné a závitotvorné šrouby, dnes nabízí a dodává prakticky celý sortiment výrobků vyráběný a dodávaný v rámci skupiny. Poslední skupinou, kterou právě v současnosti společnost EJOT CZ zavádí na český trh, jsou plastové výlisky.

Co všechno je předmětem činnosti firmy EJOT CZ?

Ve výpisu z obchodního rejstříku je jako hlavní činnost uveden velkoobchod. To je ovšem příliš velké zjednodušení. Nejvýraznější rozdíl oproti běžnému prodeji představují prvky pro průmysl. Jedná se o technicky náročné upevňovací nebo spojovací díly, které jsou vyvíjeny a vyráběny pro konkrétní potřebu zákazníka a jeho projektu. Například při vývoji nového automobilu mí kolegové úzce spolupracují s vývojovým oddělením zákazníka spolu s vývojovým oddělením mateřské společnosti na upevňovacích a spojovacích prvcích, jež jsou po dobu, po kterou projekt běží, pro tohoto konkrétního zákazníka vyráběny a dodávány.
V oblasti stavebního upevňování, hlavně v oblastech upevnění tepelněizolačních systémů, kotvení plochých střech a upevnění nosných konstrukcí odvětrávaných fasád, provádíme pro potřeby statického dimenzování výtažné zkoušky na stavbách.

Jaké je vaše portfolio výrobků týkajících se stavebnictví?

Seřadíme-li skupiny našich výrobků podle podílu na obratu společnosti, největší podíl v posledních letech zaujímají talířové hmoždinky pro mechanické upevnění tepelněizolačních kontaktních systémů. Další skupinou jsou šrouby a příslušenství pro opláštění, ploché střechy, odvětrávané fasády a upevňovače solárních panelů. Poslední skupinu tvoří šrouby a příslušenství pro výrobu a montáž otvorových výplní, převážně plastových oken.

O jaké výrobky z této oblasti produkce společnosti EJOT je v Česku největší zájem?
Současným trendem ve stavebnictví je snižování energetické náročnosti budov. Tento trend je patrný nejen u novostaveb, ale ještě více u stávajících objektů bytové i občanské výstavby, jejichž tepelně­izolační vlastnosti, poplatné době výstavby, v současnosti již nevyhovují. Kontaktní tepelněizolační systémy jsou nejekonomičtějším způsobem řešení zateplení stěn. V této oblasti je, respektive v nedávné minulosti bylo, několik dotačních titulů, které zateplování podporovaly. Právě proto jsou našimi nejúspěšnějšími produkty talířové hmoždinky pro mechanické upevnění kontaktních tepelněizolačních systémů. EJOT je jejich tradičním výrobcem a určuje trendy v této oblasti.

S jakými firmami spolupracujete? Máte stálé odběratele výrobků?

Mezi našimi zákazníky nalezneme výrobní firmy, obchodní společnosti i stavební firmy. Většina těchto firem s námi spolupracuje dlouhodobě. Stále máme mezi našimi obchodními partnery i firmy, které s námi v roce 1994 začínaly. Stavební trh v České republice je již dlouhodobě konsolidovaný. Nedá se předpokládat, že se zčista jasna objeví na stavebním trhu zcela nový subjekt. Proto má dlouhodobá spolupráce s našimi zákazníky klíčový význam pro obchodní úspěch.

Sledujete vývoj poptávky po výrobcích stavebního upevňování a spojování na trhu? Co vše děláte pro zvýšení zájmu o váš sortiment?
Reagovat až na poptávku trhu by u výrobků, kde vývoj trvá rok i více, mohlo být pozdě. Aby si firma udržela vedoucí postavení na trhu, musí mít vize a sledovat perspektivy vývoje. Přinášíme na trh v řadě případů výrobky, které by v době jejich vývoje mohly působit až nepatřičně, nicméně krátce po jejich uvedení na trh se stávají etalonem, se kterým bývají srovnávány i další, konkurenční výrobky.

Naše výrobky, a to jak v průmyslu, tak ve stavebnictví, se aplikují po tisících, desetitisících i statisících kusů. O několik vteřin delší a o několik haléřů dražší aplikace, nutná související součást nebo větší opotřebení nástroje potřebného pro aplikaci způsobí při takovém počtu kusů výrazné ovlivnění celkových nákladů. Jedním z důvodů, proč jsme úspěšní, je to, že už ve fázi vývoje jsou zohledňovány celkové náklady související s výrobkem. Právě tato přidaná hodnota činí naše výrobky zajímavými.

Existuje na našem trhu v oblasti vašich výrobků velká konkurence?
Konkurence existuje samozřejmě ve všech oblastech, kde naše firma působí. Za poslední léta se hlavně v oblasti šroubů pro průmysl i stavebnictví situace hodně změnila. Přímé dovozy levných výrobků převážně z Číny ovlivnily cenovou úroveň těchto výrobků. Ovšem s nízkou cenou byla spojena i velká nestabilita kvality. Jestliže výrobce automobilového příslušenství takové výrobky objednal a pro nedostatečné technické parametry je nemohl namontovat, byly ohroženy jeho dodací termíny, tedy i ekonomika společnosti. Podobné to bylo i u stavebních montážních firem. V řadě případů se firmy vrátily k osvědčeným dodavatelům.

My se samozřejmě srovnáváme s konkurencí, která je na nám blízká po technické a kvalitativní úrovni. Je to důležité proto, abychom, jak se říká, neusnuli na vavřínech. Konkurence pro nás znamená výzvy, motivaci neustále se zlepšovat. I když EJOT CZ není výrobní společnost, i my máme možnosti, jak zkvalitňovat naše služby, a také toho využíváme.

Jak pociťujete z pohledu prodejce stavebního upevňování a dalších produktů pokles zakázek ve stavebnictví?
V uplynulých dvou letech jsme samozřejmě zaznamenali značný pokles v investiční výstavbě. V oblasti lehkého stavebnictví byl pokles způsoben nejen přímo krizí, ale i určitou nasyceností trhu. Stačí se podívat kolem sebe, kolik bylo postaveno hypermarketů, logistických center a výrobních hal. Již před krizí ve stavebnictví bylo patrné, že se trh brzy nasytí. Krize jen tento trend pouze umocnila. Na to jsme reagovali novými výrobky, například solárními upevňovači, nebo aktivitami v oblastech nedotčených krizí, jako jsou sanace plochých střech. V letošním roce je v oblasti lehkého stavebnictví již patrné lehké oživení.

Chystáte ve své nabídce nějakou novinku? Plánujete rozšířit portfolio výrobků?

Aktuální novinkou je talířová hmoždinka H1 eco, která během měsíce obdrží evropské technické schválení ETA pro prodej, a v současnosti jednáme s výrobci kontaktních tepelněizolačních systémů o zavedení této hmoždinky do jejich systémů. Tato hmoždinka potvrzuje trendy v tepelné ochraně budov. Má ve srovnání s konkurenčními produkty zlepšené tepelněizolační vlastnosti, což znamená, že nesnižuje tepelněizolační vlastnosti kontaktních systémů. Samozřejmě že v přípravě a ve vývoji máme i další výrobky pro stavební upevňování, o kterých ale zatím nemohu hovořit.

Jaký by měl být rok 2011, aby byl z pohledu společnosti EJOT CZ úspěšný?

Pro každou firmu je úspěchem, jestliže splní nebo i překročí stanovené cíle. Ani naše společnost v tom není výjimkou. Vedle našeho úsilí jsou k tomu potřeba i příznivé podmínky na trhu. S ohledem na dosavadní letošní vývoj a na naše nasazení věřím, že i letošní rok pro nás bude úspěšným.

Ing. Jan Dvořák absolvoval v roce 1984 strojní fakultu ČVUT, obor hydraulické a pneumatické stroje a zařízení. Od roku 1997 pracuje ve společnosti EJOT CZ, s. r. o., kde od roku 2009 zastává pozici produktového a marketingového manažera. Za společnost EJOT CZ je členem představenstva Cechu pro zateplování budov. Je ženatý, má dvě děti a ve svém volném čase se věnuje sportu – golfu, sjezdovému lyžování a fitness.

Rozhovor připravila Jitka Kulhánková
FOTO: EJOT CZ

Článek byl uveřejněn v časopisu
Realizace staveb.