Belimo – servopohony známé po celém světě

Belimo – servopohony známé po celém světě

Společnost Belimo byla založena před více než 35 lety ve švýcarském městě Gossau. Mateřská firma má v současnosti svoje sídlo v Hinwilu, kde se také nachází hlavní výrobní závod, vývojové a testovací pracoviště. Během své existence společnost postupně expandovala nejen do Evropských zemí, ale i do Ameriky, Asie a Austrálie. V současné době bychom jen těžko hledali místo, kde by výrobky Belimo nebylo možné zakoupit. O společnosti Belimo i situaci na trhu v oblasti servopohonů jsme si povídali s majitelem české společnosti Belimo cz, Ing. Ivarem Mentzlem.

 Pane inženýre, mohl byste přiblížit vznik společnosti Belimo v 70. letech minulého století?
Společnost Belimo byla založena v 70. letech šesti společníky, odborníky v oblasti měření a regulace vzduchotechniky, vytápění a chlazení. Jedním z hlavních důvodů založení společnosti bylo zaplnění mezery na trhu a snaha o vývoj produktu, který by nabídl technickou vyspělost, jednoduchou montáž a příznivou cenu. Klíčovým rozhodnutím přitom bylo orien­tovat se jen na jeden konkrétní výrobek – servopohon. Během následujících deseti let se společnost Belimo stala jedním z hlavních výrobců servopohonů v Evropě a začala si budovat silnou pozici v USA, Kanadě i Asii. Hlavní sídlo společnosti i výrobní závod je ve švýcarském Hinwilu.

Co vlastně znamená název Belimo?

Název společnosti Belimo vznikl složením tří německých slov: beraten (poradit), liefern (doručit), montieren (namontovat). Tato tři slova symbolizují filozofii společnosti – nabídnout zákazníkovi maximální servis.Sídlo společnosti Belimo cz

Jak se postupně vyvíjelo produktové portfolio společnosti? Sortiment produktů vypadal v 70. letech asi trochu jinak než dnes…
V 70. letech společnost vyráběla jako základní produkt servopohony pro vzduchotechnické klapky, klapky pro odvod tepla a kouře, čidla a servopohony pro regulaci množství vzduchu. Následně byly servopohony dále rozšiřovány po­dle požadavků na výkon, ovládání a způsob napájení, i podle potřeb klíčových zákazníků a konkrétních poptávek. V posledních 10 letech začala společnost Belimo na základě vývoje trhu a rozšíření poptávky po motorizaci akčních členů dodávat regulační a uzavírací armatury se servopohony pro aplikace vytápění a chlazení.

Servopohony Belimo mají od samého počátku jedno společné – jednoduchost a technickou vyspělost, kterou díky velkým investicím do vývoje a nových technologií neustále zlepšujeme. Díky tomu a díky skutečnosti, že kompletování pohonů a stoprocentní výstupní kon­trola probíhá ve Švýcarsku, si můžeme dovolit nabízet u všech svých produktů nadstandardní pětiletou záruku.

Belimo v datech
1975 –    založení společnosti Belimo Automation AG ve Švýcarsku
1994 –    Belimo získává 65% podíl na evropském trhu
1994 –    Belimo cz – vznik obchodního zastoupení v České republice
2001 –    uvedení produktů pro aplikace vytápění/chlazení
2005 –    nová generace servopohonů, poskytování pětileté záruky na kompletní sortiment
2006 –    vyroben 30. miliontý servopohon (Belimo Švýcarsko)
2010 –    dokončen nový administrativně-skladovací objekt v Jinočanech (Belimo Česká republika)
2011 –    vyroben 50. miliontý servopohon (Belimo Švýcarsko)

Co je dnes Vaším nejprodávanějším produktem? Jaký je poměr zastoupení jednotlivých kategorií produktů?
Pokud se podíváme na tržní podíl naší společnosti v Evropě, tak ve vzduchu má Belimo cca 80% a ve vodě cca 30% podíl. Z tohoto je patrné, že servopohony pro vzduchotechnické klapky tvoří nejprodávanější skupinu našich výrobků. Nicméně s rozšiřující se poptávkou po automatizaci procesů v aplikacích vytápění a chlazení roste i podíl servopohonů a armatur pro tento segment.
 
Kdo jsou Vaši zákazníci?
Spektrum našich zákazníků je široké – od výrobců vzduchotechnických jednotek a vzduchotechnických klapek až po majitele rodinných domů. Nicméně kromě výrobců jsou našimi klienty i systémoví integrátoři, realizační firmy z oboru měření a regulace, vytápění, chlazení a vzduchotechniky a samozřejmě také velkoobchody. Nemalou pozornost věnujeme i spolupráci s projektanty v oboru TZB.

Kde všude se můžeme s produkty Belimo setkat?

S produkty Belimo se můžete setkat prakticky v každé budově, která je vybavena systémem měření a regulace pro vzduchotechniku, vytápění nebo chlazení.

Mezi nejvýznamnější reference v České Republice by se dala zařadit například revitalizace Tepelné elektrárny Tušimice, kde jsou instalovány servopohony Belimo s komunikací MP-Bus na provětrávané fasádě strojního bloku. Stejnou technologií byla realizována i dvě datacentra, obchodní centrum a několik hotelů. Z referencí v zahraničí bych rád zmínil například olympijskou vesnici v Aténách, budovu německé televizní stanice ZDF, státní knihovnu v Londýně nebo jadernou elektrárnu ve Finsku.

Zaujal mě program Retrofit – co zahrnuje a kde nachází své uplatnění?

Programem Retrofit nabízíme klientům možnost výběru servopohonů určených pro dodatečnou montáž na již existující instalace, kde je potřeba zmotorizovat akční člen a začlenit ho do systému měření a regulace. Díky široké nabídce jednoduchých adaptérů je možné naše pohony osadit na již instalované klapky nebo armatury jiných výrobců. Retrofitní servopohony nacházejí uplatnění například tam, kde stávající strojní část zařízení je funkční, ale vzhledem k optimalizaci provozu je nutné toto zařízení začlenit do systému měření a regulace a automatizovat klapky a armatury, které doposud byly ovládány ručně, popřípadě pohonem, který již není funkční.

V posledních letech hrají čím dál významnější roli úspora energie, ekologická řešení a podobně. Lze zelený přístup uplatnit i v oblasti servopohonů?
Belimo nabízí technologie, které následně udávají směr v tomto oboru. Tyto technologie samozřejmě reagují na současné trendy a nabízíme řešení, která efektivně přispívají k realizačním a následně i provozním úsporám v aplikacích TZB. Konkrétním příkladem je EPIV – regulační kulový kohout s elektronickým nastavením průtoku – nebo technologie MP-Bus, která umožňuje efektivní a ekonomicky výhodnou instalaci servopohonů, čidel a jejich začlenění do systému měření a regulace.

Pozorujete Vy sám nějaké vývojové trendy v oboru TZB? Jak ovlivňují činnost společnosti a vývoj produktů?
Samozřejmě jedním z nejvíce patrných trendů je již zmiňovaná snaha nabízet zelené produkty a řešení, popřípadě produkty či technologie, které určitým způsobem optimalizují a cenově zefektivňují aplikace v oblasti vytápění, větrání a klimatizace. Dalším trendem je maximálně automatizovat ovládání a řízení systémů TZB. Bohužel tento trend při realizaci většinou narazí na snahu co možná nejvíce snížit investiční náklady, a to bez ohledu na to, jak neekonomický a neefektivní bude následný provoz.

Servopohony Belimo lze dělit do tří základních kategorií: servopohony pro vzduchotechnické a klimatizační klapky, servopohony pro požární a odkuřovací klapky, servopohony pro armatury – rotační (směšovací a škrticí kulové kohouty) a zdvihové (pro ventily se zdvihem do 50 mm). Všechny servopohony spojuje jedna charakteristická vlastnost – přestavení uzavíracího nebo regulačního elementu z jedné do druhé polohy.

Rozhovor připravila Petra Šťávová.
Foto: Belimo cz

Článek byl uveřejněn v časopisu TZB HAUSTECHNIK.