Třetina respondentů Skanska Office Index uvádí: „Budeme potřebovat více kancelářských ploch

Společnost Skanska uskutečnila prostřednictvím výzkumné agentury GfK v průběhu října a listopadu 2007 průzkum nazvaný Skanska Office Index. Cílem bylo získat informace o požadavcích a názorech na kancelářské plochy. Průzkum byl proveden mezi 600 společnostmi v Polsku, Maďarsku a České republice (vždy po 200 společnostech z každé země), které mají více než 50 zaměstnanců a/nebo minimálně 500 m2 kancelářských ploch.

Současné trendy v kancelářích

V České republice se 41% respondentů domnívá, že v kancelářských prostorách, za jejichž pronajímání jejich společnost odpovídá, bude za rok více zaměstnanců, přičemž pouhých 6% předpokládá pokles.

Přibližně třetina respondentů uvedla, že během následujícího roku bude potřebovat více kancelářských ploch. Pouhých 7% se domnívalo, že bude potřebovat méně prostor než dnes.

Zdá se, že v uspořádání kancelářské plochy je rozpor mezi současným stavem (a stavem, který upřednostňují respondenti) na jedné straně a preferencemi zaměstnanců na straně druhé: respondenti uvedli, že většina zaměstnanců (64%) by raději pracovala v oddělených kancelářích než v kancelářích velkoprostorových, přičemž jen 32% zaměstnanců skutečně disponuje oddělenými místnostmi.

Pokud by se respondenti v České republice měli rozhodovat o pronájmu nových  kancelářských ploch, pak by mezi nejdůležitější faktory patřily tyto: energetické náklady; zda prostory poskytují příjemné a kvalitní pracovní prostředí; dostupná parkovací místa u nemovitosti.

Změna klimatu: rostoucí důraz na životní prostředí

Celkově se zdá, že respondenti společností z České republiky přikládají problematice životního prostředí velký význam. Většina společností vyvíjí zvláštní aktivity zaměřené na ochranu životního prostředí. Celkem 78% respondentů z České republiky věří, že otázky životního prostředí budou získávat stále větší důležitost při rozhodování, které kancelářské plochy užívat. Z českých respondentů je 31% osobně znepokojeno problémy životního prostředí, zatímco v Maďarsku je to 79% a v Polsku 57%.

Obchodní trendy: pozitivní hodnocení trhů v ČR, Polsku i Maďarsku

Respondenti z českých společností hodnotí trh, na němž působí, celkově velmi pozitivně: 88% popisuje své odvětví jako expandující. V Polsku tvoří tento podíl 94% a v Maďarsku 59%. Při úvahách o postavení své společnosti v rámci odvětví či oboru činnosti uvádí nadpoloviční většina respondentů (57%) z České republiky, že se jejich společnost rozvíjí lépe, než činí průměrné hodnoty odvětví, a 36% věří, že tempo rozvoje jejich společnosti odpovídá odvětvovému průměru.

Souhrnné údaje o průzkumu Office Index společnosti Skanska

•    V říjnu a listopadu 2007 provedla GfK Group ve spolupráci s IQS Quant Group průzkum pro společnost Skanska Commercial Development.
•    Účelem průzkumu bylo získat informace o požadavcích a názorech na kancelářské plochy.
•    Průzkum byl proveden mezi 600 respondenty v Polsku, Maďarsku a České republice: po 200 společnostech v každé zemi. 
•    Respondenti odpovídají za uzavírání nájemních smluv a strategické záležitosti týkající se kancelářských ploch.
•    Dotazované společnosti působí především v těchto odvětvích: bankovnictví
a pojišťovnictví, informační technologie, reklama, PR či marketing, poskytování jiných služeb.
•    Společnosti mají minimálně 50 zaměstnanců a (nebo) minimálně 500 m2 kancelářských ploch.
•    Zeměpisné vymezení: nejdůležitější města v Polsku, Maďarsku. a České republice
(v tuzemsku např. Praha, Ostrava, Brno a Plzeň).

Zdroj: Skanska Property Czech Republic