CREDITAS asb portal.cz poptavka po materialu stoupa 1

Poptávka po materiálu stoupá. Dává v této době novostavba ekonomicky smysl?

Pokud se jen trochu zajímáte o stavebnictví, pravděpodobně jste zaznamenali, že ceny materiálu rostou doslova před očima. Jen několik měsíců staré rozpočty již nemusí dnes být platné a stavba se může prodražit proti odhadu o desítky procent. Dává tedy vůbec v této době smysl působit ve stavebnictví?

Jak tento problém vznikl?

Pravděpodobně nepřekvapí, že hlavním viníkem, který stojí za současným nekontrolovatelným růstem cen stavebního materiálu, je epidemie COVID-19. Zastavení výroby způsobilo po celém světě výpadky napříč všemi obory, které se dodnes nepodařilo zcela vykompenzovat. Po počátečním propadu navíc měla pandemie stimulující efekt na obor stavebnictví. Když už byly podniky zavřené a provoz na komunikacích byl značně omezen, nastala ideální doba k urychlené výstavbě a opravám. Kdo měl již hotové a schválené plány a zajištěno financování, neváhal.

Globální nedostatek stavebního materiálu

Propad na straně nabídky a růst na straně poptávky způsobily akutní nedostatek stavebního materiálu po celém světě. Díky přílivu státních financí, které kompenzovaly podnikům ušlé zisky, a stimulu centrálních bank jsou odběratelé ochotni platit na materiál násobně vyšší částky, což tlačí ceny po celém světě nahoru. A jelikož jsou kupující ochotni platit mnohem vyšší částky i za nemovitosti, není zatím růst cen nepřekonatelným problémem.

Závidíte obchodům se stavebninami?

Pokud si tedy říkáte, že si hned založíte firmu a zřídíte podnikatelský účet, abyste se mohli pustit do obchodování se stavebninami a na růstu cen trochu vydělat, pravděpodobně vás zklameme. Cena je určována světovými trhy – v České republice až na drobné výjimky určují cenu materiálu zahraniční dodavatelé a pro obchody se stavebním materiálem se nejedná ani zdaleka o radostné období.

Na jedné straně mají problém sehnat zboží za ceny, za které si představují, na druhé straně přitom čelí hněvu odběratelů, kteří s nelibostí přijímají pravidelné navyšování cen oproti předpokladům. Není přitom běžné, aby obchodní podniky držely takové zásoby stavebního materiálu, že by dokázaly z růstu cen profitovat.

Developeři zatím nepláčou. Jelikož ceny nemovitostí v posledních letech rekordně rostly, stále mají developerské společnosti značný prostor pro marži a rostoucí náklady na výstavbu zatím nejsou překážkou výstavbě nové. Je však nezbytné důkladně plánovat a počítat s tím, že i ten nejprogresivnější odhad může být překročen a celkové náklady na nový dům budou proti předpokladu ještě vyšší.