/ Byznys /

Kde vzít „Informace“ pro BIM model

1 1
Zdroj: BIM Project

S postupným zaváděním BIM procesů vznikají často obavy, že spolu s přechodem na nové technologie přibude projektantům i velké množství práce. Může to být tím, že v BIM se využívá nativně 3D model, ve kterém je toho více vidět. Zároveň s tím je třeba obohatit tento model o informace, které nemusí být dostupné v digitální formě.

Všechny tyto problémy lze ale jednoduše překonat. Slouží k tomu platforma bimproject.cloud, díky níž se mohou uživatelé moderních projektových BIM softwarů jako je Archicad, Revit nebo Allplan stát součástí BIM procesu prakticky přes noc.

Co jsou BIM informace a kde se berou?

Vložení informací do BIM modelů je velmi zjednodušeně řečeno pouze vyplňování parametrů k jednotlivým 2D nebo 3D prvkům. Takový prvek, respektive objekt s informacemi nazýváme BIM objekt a může reprezentovat jak část hrubé stavby, tak její vybavení. Nejčastěji se informace vkládají tzv. knihovními prvky, které si uživatelé BIM softwarů mohou vytvořit sami nebo je stáhnout z internetu. Mohou ale také kontaktovat přímo výrobce, který jim předem připravené BIM objekty poskytne.

Pro projektanta, jehož zadáním je odevzdat BIM model, nemusí ale toto být dostačující. BIM objekty mohou totiž obsahovat přebytek nebo naopak nedostatek informací, mohou být lokalizovány do jiného jazyka nebo obsahovat informace, na které se nelze 100% spolehnout. Uživatelům potom může dělat i problém například nejednotnost BIM objektů, kdy například každé okno je zpracováno podle jiných postupů, má jiné ovládání nebo jinak pojmenované parametry.

bimproject.cloud cs category windows4K 1
Platforma bimproject.cloud pro stahování hotových BIM objektů z webu. | Zdroj: BIM Project

Spolehlivá data v bimproject.cloud

Platforma bimproject.cloud vypadá na první pohled jako databáze BIM objektů, nicméně opak je pravdou. BIM objekty se na ní dají tvořit, a to za účelem co nejefektivnějších specifikací v projektech. Uživatelé si mohou obohatit svůj projektový BIM software o modul bimproject.cloud doinstalováním pluginu, který je ke stažení i použití zdarma. V něm potom najdou nejen rozsáhlou knihovnu obecných BIM objektů, ale také možnost tvořit nové specifikace, ať už ve fázi požadavku nebo jako specifikaci reálného výrobku. Všechny informace o výrobcích jsou načítány online a uživatelé jsou tak přímo propojeni s výrobci, kteří jim tato data poskytují.

Z dostupných geometrií pro BIM objekty lze na bimproject.cloud nalézt například prvky pro hrubou stavbu, jako jsou stěny, stropy, nosníky a překlady, dále sanitární vybavení jako umyvadla a vany, ale také prvky TZB a infrastruktury jako akumulační nádrže nebo odvodňovací trouby. Rozsah knihovny se stále rozšiřuje a uživatelé si mohou o nové prvky zažádat i pomocí formuláře v Nápovědě.

Normy a standardy v BIM procesu

Využitím bimproject.cloud mohou uživatelé získat i další výhody, například nastavit si jazykovou lokalizaci nebo vkládat parametry pro své specifikace postupně a po jednom. Všechny BIM objekty v jejich projektech potom budou kompatibilní a mohou je mezi sebou vyměňovat jakkoliv je třeba. Zároveň lze takto konzistentní data v BIM modelu lépe zkontrolovat, ať už při práci tak před odevzdáním investorovi, který tato data požadoval. Pokud by informace v BIM modelu nebyly konzistentní, nebylo by ani možné zachovat strojovou čitelnost a tak je dále využít například pro správu stavby v budoucnu.

Kompatibilní BIM objekty

Pokud navštívíte webovou verzi platformy bimproject.cloud, můžete zde nalézt některé BIM objekty nebo celé knihovny připravené ke stažení. Toto je vhodné například pro uživatele softwaru Revit LT, kam nelze nainstalovat plugin, a tak vytvořit BIM objekt na míru. Tyto BIM objekty jsou ale připravené předem a jsou tak dostupné pouze v omezeném počtu jazykových lokalizací a navíc obsahují všechny dostupné informace o výrobku, což nemusí uživatelé chtít. BIM objekty jsou ale kompatibilní s těmi, které jsou vytvářeny pomocí pluginů a doporučuje se tedy používat v co největší míře právě pluginy bimproject.cloud, kterým velmi rychle přibývá užitečná funkcionalita.

Pluginy jsou dostupné v plné funkcionalitě zatím pouze uživatelům Revitu, vydání nového pluginu pro Archicad bylo ohlášeno na začátek července tohoto roku. Platforma bimproject.cloud je zdarma jak pro uživatele, tak pro výrobce, kteří si zde chtějí zalistovat své výrobky.

ZDROJ: PR článek společnosti BIM Project s.r.o.