Kudivani

Výpočet energetické náročnosti budovy s podporou BIM

Aktuální výzkumy dokazují, že v Evropské unii je stavební sektor zodpovědný za přibližně 36 % emisí CO2. Z tohoto důvodu jsou obnova existujících budov a udržitelný způsob výstavby nových objektů klíčové v dosažení významných energetických …
1 1

Kde vzít „Informace“ pro BIM model

S postupným zaváděním BIM procesů vznikají často obavy, že spolu s přechodem na nové technologie přibude projektantům i velké množství práce. Může to být tím, že v BIM se využívá nativně 3D model, ve kterém …