Sídliště Štěpnice v lokalitě U Letiště

V Ústí nad Orlicí začala výstavba bytových domů. Projekt pozdržely stížnosti

Na sídlišti Štěpnice v lokalitě U Letiště v Ústí nad Orlicí začal soukromý investor stavbu prvních dvou z pěti bytových domů. Cekem by v nich mělo být 120 bytů. Firma vybuduje také 11 řadových rodinných domů a tři samostatné rodinné domky. Výstavbu, která byla původně zahájena v roce 2019, zdržely námitky majitelů okolních nemovitostí.

„Sotva stavba začala, investor požádal o změnu stavby před dokončením, potřeboval v projektu něco upravit. Využili toho vlastníci okolních rodinných domů a proti této změně vedli tři roky spor se stavebním úřadem, i kvůli covidové pandemii. Poté stavební úřad rozhodl, že jejich připomínky nejsou akceptovatelné,“ řekl starosta Petr Hájek (sdružení Oušťáci).

Podle něj je zájem o byty ve městě stále značný. „I když zdržení způsobilo zvýšení cen, developer má pro některé byty už předjednány budoucí majitele a vybrané zálohy,“ dodal Hájek.

Na území navazují další dvě lokality, které na konci loňského roku odkoupili od původních majitelů soukromí investoři. Jedna je určena na výstavbu 20 rodinných domů, budování inženýrských sítí už začalo. V druhé lokalitě předpokládá developer výstavbu 22 řadových rodinných domů a čtyř samostatných rodinných domků včetně nové obslužné komunikace.

Byty vzniknou i ve zbytku města

Nové možnosti bydlení se rýsují také v centru města. Místní společnost Agrostav v soutěži získala administrativní budovu v bývalém areálu textilky Perly 01 a koupila také objekt naproti, bývalý Telecom a dřívější sídlo České pošty v Lochmanově ulici. V obou počítá s bytovou výstavbou, kde především v bývalé Perle by podle zpracované studie mohlo vzniknout až 30 bytů.

Přízemí budovy má sloužit pro komerční využití, tedy jako prodejny nebo provozovny služeb. Také v objektu v Lochmanově ulici, který podstoupí komplexní rekonstrukci exteriéru, má vzniknout několik bytů. Agrostav připravuje také výstavbu nové ulice se zasíťovanými 18 novými parcelami v části Hylváty.

Další lokalitou určenou pro bytovou výstavbu je takzvaná Nová Dukla. Město dokončilo projektovou přípravu na výstavbu technické infrastruktury pozemků, na kterých by mohlo v budoucnu stát 23 rodinných domků, případně i dva bytové domy. Práce na inženýrských sítích mají začít koncem letošního roku, investorem je radnice a městská společnost Tepvos.

Pro výstavbu rodinných domků byla vytipována i lokalita U Řeky v Hylvátech. Město zadalo vypracování úvodní studie, výsledkem jsou tři varianty možného dispozičního řešení včetně dopravního napojení. Nejdříve ale bude nutné vyřešit majetkoprávní vztahy.

red