Brownfield

Brownfieldy lákají investory ve velkém. Zájem o ně v Česku vzrostl o 51 procent

Mezi investory, kteří hledají v Česku lokality pro své podnikání, se loni o 51 procent zvýšil zájem o stavby na brownfieldech, tedy nevyužívaných nemovitostech. Důvodem je mimo jiné nedostatek vhodných a infrastrukturně připravených pozemků. V Národní databázi brownfieldů bylo na konci loňského roku evidováno celkem 4377 lokalit o rozloze 13.351 hektarů.

„Více než polovina investorů zvažovala lokalizaci svého projektu na těchto územích,“ podotkl pověřený ředitel státní agentury CzechInvest Petr Očko k loňskému nárůstu zájmu o brownfieldy. Na jejich regeneraci jde například v programu Regenerace brownfieldů pro podnikatelské využití z Národního plánu obnovy dalších 50 milionů korun, celkem 600 milionů korun.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) uvedlo, že tak bude realizováno dalších čtyři až šest projektů. Dohromady by jich tak mohlo být až 27, sdělilo ministerstvo.

Důslednější evidence

Průměrná rozloha registrovaných brownfieldů se oproti roku 2021 mírně zvýšila. „Důvodem je mimo jiné důslednější evidence velkých brownfieldových lokalit, které vznikly ukončením důlní a těžební činnosti,“ uvedl ředitel odboru podnikatelské lokalizace CzechInvestu David Petr. Nárůst souvisí také s přechodem na novou verzi Národní databáze, která je založena na geografickém informačním systému. Díky tomu umožňuje CzechInvestu kvalitnější aktualizaci záznamů i mapování nových lokalit.

Nejvíce brownfieldů se na konci roku nacházelo v Moravskoslezském, a to 674. V Ústeckém kraji jich bylo 500, s těsným odstupem pak následovaly kraje Liberecký a Jihomoravský. V hlavním městě bylo pouze 18 brownfieldů, nejméně v Česku. Z hlediska celkového počtu lokalit byly ke konci roku 2022 v databázi nejvíce zastoupeny brownfieldy průmyslové, které tvořily více než 30 procent. Necelých 29 procent pak připadá na lokality zemědělské a zhruba 17 procent na objekty občanské vybavenosti.

Průmyslové brownfieldy jsou na první příčce také z pohledu celkové plochy, kterou v Česku zabírají. Na druhém a třetím místě jsou vojenské areály a těžební brownfieldy. Těch je sice relativně málo, ale obvykle jsou velmi rozsáhlé.

Rozlehlých brownfieldových lokalit také meziročně přibylo. Nejvíce jich je v Karlovarském kraji, kde průměrně dosahují rozlohy 10,2 hektaru, což je třikrát více než celorepublikový průměr. Podle CzechInvestu ale chybí systematická státní podpora revitalizace těchto území. „Podpora rozsáhlých projektů zejména v počátečních fázích na sebe může navázat soukromý kapitál a veřejnému sektoru se vyplatí,“ dodal Petr. Pomoci by měla nová divize, která v rámci CzechInvestu vznikla 1. březnu letošního roku.

red