Partneři sekce:
  • Českomoravský beton

Želví krunýř na italské vinici

Želví krunýř na italské vinici

Hranice mezi sochařstvím a architekturou byla odjakživa nejasná. Jednotliví tvůrci přebíhají mezi těmito obory sem a tam a snaží se z každého oboru dostat to nejlepší. Italský sochař Arnaldo Pomodoro v loňském roce postavil vinařský dům na vinicích rodiny Lunelli a o tomto svém počinu mluví jako o své první skulptuře, do které se dá vejít a žít v ní. Je pro něj více sochou, než budovou.

Točité schodiště přivádí návštěvníky do vinného sklepa

Objekt dostal příznačné označení Carapace, neboli Krunýř. Pomodoro se inspiroval ve světě fauny a pro vinařský dům si vybral želvu, která je vnímána jako symbol dlouhověkosti a stability, což jsou charakteristiky, které mají ve světě vína váhu. Vinice se vyznačují svým dokonalým řádem a plynulostí, proto vystavět vinařský dům, který nenaruší jejich atmosféru, není jednoduchý úkol. Pomodorův Krunýř je pokrytý mědí, její struktura je však narušena tak, aby korespondovala s rýhami v zemi, které jsou pro vinice charakteristické. Narušování struktury je koneckonců jedním z poznávacích prvků tvorby Arnalda Pomodora. Stavba je jako želva, která už věky sedí na svém místě a chrání bohatství zakopané v zemi. Pod jejím krunýřem se můžou návštěvníci vinice schovat pod sluncem v prostoru, který svým zvláštním žebrováním připomíná katedrálu, nebo sejít po schodišti do spodního patra, které slouží jako vinný sklep a zároveň vinárna.

Carapace Winery
architekt: www.arnaldopomodoro.it
klient: Tenuta Castelbuono
realizace: 2012, Itálie


Vinice rodiny Lunelli


Zlomy v měděné fasádě navazují na rýhy v půdě okolních vinic


Pod krunýřem


Trochu loď, trochu katedrála…


Dokonalý řád, stejně jako na vinici


Arnaldo Pomodoro nad modelem Krunýře

Veronika Benešová
zdroj: http://www.tenutacastelbuono.it
foto: A. Mulas

Komentáře