Tématem Inventury urbanismu bude metodika zadávání územních plánů velkých měst

Tématem Inventury urbanismu bude metodika zadávání územních plánů velkých měst

Ústav urbanismu Fakulty architektury ČVUT pořádá každý rok pracovní a programovou konferenci na aktuální témata v oblasti urbanismu, plánování, projektování a stavění sídel. Konference se vždy věnuje převážně otázkám současného plánování a jeho vazeb na reálné stavění a pozitivní rozvoj měst. Na základě pokládání otázek vznikla Inventura urbanismu jako platforma, jejímž smyslem je periodicky mapovat stav urbanismu v Česku a usnadnit tak reflexi oboru.

Na loňské konferenci byly představeny výstupy první fáze výzkumného projektu Metodika zadávání územních plánů, programový projekt Hl. m. Prahy 2013–15, který je zpracováván v rámci Programu výzkumu, vývoje a inovací Hlavního města Prahy Fakultou architektury ČVUT. Letošní ročník na Inventuru urbanismu 2013 naváže a představí závěrečné výstupy celého projektu.

„V rámci jednodenní konference bude představena struktura a obsah závěrečných publikací, budou popsány organizační principy a proces zpracovávání. Na dopolední přednášky odpoledne navážou prezentace výstupů jednotlivých týmů,“ říká Jan Jehlík, vedoucí Ústavu urbanismu FA ČVUT a hlavní řešitel výzkumného projektu.

Zásadní vizí výzkumu je vytvoření metodiky zadávání územních plánů vzešlé z širokého výzkumu aktuálních projevů a zásadních tendencí rozvoje českých měst v evropském kontextu. Smyslem výzkumu je ověření procesů a relevantních nástrojů územního plánování ve vztahu k zadávání územního plánu. Jde především o ověření z hlediska jejich smyslu a účelu, tedy – mimo jiné – z hlediska vhodnosti jejich stávajícího právního ukotvení.

„Chceme nalézt správné zadání územního plánu města. Ptáme se tedy na požadavky na zadání. Proto se musíme ptát na požadavky na rozvoj města, na plán tohoto rozvoje a na požadavky na rozhodování o tomto rozvoji. Cílem je aktuální dobře strukturovaná informace, srozumitelně formulované principy a jasná pravidla dohadování,“ dodává Jehlík.

Termín:
28. 11. 2014 (pátek)    

Místo:
Fakulta architektury ČVUT v Praze
 Thákurova 9, Praha 6 – Dejvice

Pořádá: Ústav urbanismu FA ČVUT

Přednášející:
Jan Jehlík, Jiří Plos

Účastníci odpoledních prezentací a diskuzí:
Milan Körner, Jan Sedlák, Ivan Plicka, Michal Kohout, Jaroslav Zima, Karel Maier a další.

Více informací a registrace na konferenci: www.inventuraurbanismu.cz

text: red

RubrikyUrbanismus