Kniha Ke stolu
Galerie(19)

Jak zlepšit město

Devatenáct osobností českého veřejného života se sešlo v knize Ke stolu!, aby se pokusili rozběhnout debatu o městě a možnostech jeho rozvoje. Editorka Pavla Melková přizvala k rozhovoru nejrůznější profese – nad tématy diskutovali například ekonom Tomáš Sedláček, psychiatr Radkin Honzák, výtvarník Krištof Kintera, spisovatelka Pavla Jazairiová či Marie Pětová, děkanka Fakulty humanitních studií Karlovy univerzity.

Ke stolu! vychází jako první titul nové edice Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR Praha) nazvané Debata. „Prostřednictvím knih chceme představit myšlenky, které se zabývají aktuálními otázkami dneška. Jejich texty by neměly zůstat pouze na papíře, ale stát se východiskem pro další živé debaty o Praze,“ vysvětluje Ondřej Boháč, ředitel IPR Praha.

Editorka Pavla Melková, která je architektka, ale zároveň i teoretička a akademická pedagožka, v úvodu knihy vyslovuje pozvání ke stolu a přibližuje smysl setkání oslovených autorů – jaká témata a příležitosti rozvoje a života v Praze vidí pedagogové, architekti, filozof, historik, sociolog, developer, lékař, ekonomové, novinářka, výtvarní umělci, kněz, akademici, teoretička, děkanka a přírodovědec?

Architektka a editorka knihy Pavla Melková
Architekt Michal Kohout
Architekt Miroslav Cikán
Bývalý developer Paul Vincent Koch
Dalibor Veselý
Ekonom Tomáš Sedláček
Filozof a historik Petr Hlaváček
Jana Tichá

„V průsečících jejich myšlenek postupně vyvstávaly překvapivé shody, které by mohly být inspirací pro veřejnou správu, plánovače, architekty, soukromé developery a investory, obyvatele Prahy a všechny ostatní, kteří chtějí řešit skutečné a aktuální problémy města tak, jak je vidí život,“ vysvětluje Pavla Melková.
Pro psychiatra Radkina Honzáka je podstatný vliv města na naši psychiku. Výtvarník Krištof Kintera vidí jako důležitý vztah mezi člověkem, veřejných prostorem a uměním. Skrze základní kvality lidského života chápe město ekonom Tomáš Sedláček.

Mezi dalšími osobnostmi, které se do dialogu zapojily, najdeme respektovaného architekta Josefa Pleskota, filozofa a historika Petra Hlaváčka, urbanistu a akademického pracovníka Jana Jehlíka, architekty Michala Kohouta a Miroslava Cikána, teoretičku architektury Janu Tichou, ekonoma Radka Špicara, organizátorku kulturních událostí Denisu Václavovou, sociologa Ivana Gabala.

Pozvání přijal i přírodovědec Jiří Sádlo, katolický kněz Benedikt Mohelnik či Paul Vincent Koch, Holanďan s českými kořeny, bývalý developer a investor. Pavla Melková si dovolila in memoriam pozvat i architekta Dalibora Veselého. Již v minulosti se totiž vyjádřil k tomu, jak by měla v Praze vypadat ochrana jejího kulturního dědictví.

Knihu autoři pokřtili 21. ledna v Centru architektury a městského plánování (CAMP).

TEXT: RED
FOTO: IPR PRAHA, ESTER HAVLOVÁ