Revitalizace centra obce Bílovice na Svitavou

Revitalizace centra obce Bílovice na Svitavou

„Architekti musí snít…“ je krédem brněnského ateliéru PP Architects. Svého přesvědčení se architekti drželi a pro Bílovice nad Svitavou vysnili, navrhli a zrealizovali zbrusu nové srdce obce.

Součástí zadání bylo vytvořit nový obecní úřad, knihovnu, obřadní síň a poštu, také letní výčep, zahrádku a sociální zázemí obecní hospody včetně přilehlých ploch. Tedy kompletní řešení návsi a také náměstí, které do té doby Bílovicím chybělo. „Důležité pro nás bylo dodržení rostlé formy historického urbanismu a komorního měřítka,“ říká architekt Pavel Pekár.

Nové objekty drží a doplňují uliční čáru. V centru náměstí je umístěn vodní prvek v podobě pětice malých „gejzírků“ v dlažbě. Objekt knihovny je situován do druhého plánu, do klidové části náměstí. Důstojnost stavbě dává vysoký řád a předsazená střecha, podporovaná sloupovím z dřevěných lepených vazníků. Vzniká tak průchod mezi knihovnou a obecním úřadem, který vede do prostoru nádvoří před obřadní síní a k letní zahrádce výčepu bílovické hospody.

Obecní úřad a knihovna

Promyšlený detail

Nádvoří je nově vybouraným průchodem spojeno i s prostorem návsi. Průchod je možné v nočních hodinách oboustranně uzavřít mřížemi a zamezit tak řádění vandalů. Architektonická forma obecního úřadu a pošty je jednoduchá, střídmá, čistá až triviální, ovšem s dobře provedeným a promyšleným detailem.

Knihovnu lemuje sloupoví z dřevěných lepených vazníků.

Jednopodlažní objekty se sedlovou střechou a keramickou pálenou krytinou režné barvy dobře zapadají mezi okolní domy. Důstojnost veřejné správní budovy je u obecního úřadu podtržena pískovcovým obkladem meziokenních pilířů. Dvoupodlažní část úřadu je orientována do nádvoří, z ulice a náměstí je tedy téměř nepostřehnutelná. Z ekonomických i prostorových důvodů zvolili autoři projektu dispoziční formu trojtraktu. Střední chodba je v převýšeném prostoru lokálně přirozeně osvětlena střešními okny. Po jedné straně chodby jsou mezi dveřmi do jednotlivých kanceláří umístěny dřevem obložené niky, ve kterých je možné posadit se během čekání.

Obřadní síň

Kostky a klid

Všechny objekty jsou zděné z cihelných tvarovek, bez zateplení, pro větší odolnost a lepší opravitelnost fasád. Stropy a pilíře galerií v knihovně a v obřadní síni jsou řešeny z monolitického pohledového železobetonu. Nadčasově bílá omítka je doplněna barvami přírodních materiálů – kamenného obkladu, dřeva a pohledového betonu.

Jako materiál podlah zvolili architekti leštěný beton.

Jako materiál podlah v knihovně, obřadní síni, na poště a v chodbách obecního úřadu zvolili architekti leštěný beton. Náměstí a veřejné prostory jsou vydlážděny betonovou dlažbou různé velikosti, místně doplněnou žulovou kostkou. Kostka menšího formátu je použita v centrálním prostoru návsi a na nádvoří. V prostoru mezi knihovnou a parkovištěm byly znovu použity kamenné kostky velkého formátu z původní komunikace u trati. Vše na místech s menší frekvencí pohybu obyvatel, v klidnějších a odpočinkovějších místech, kde se lidé tolik nepohybují, ale spíše setrvávají.

Knihy a beton

TEXT: PP ARCHITECTS, TEREZA JANIŠOVÁ
FOTO: OTA NEPILÝ

Článek byl publikován v časopisu ASB 06/2017.