Soutěž Architekt roku – šance nejen pro mladé architekty

Soutěž Architekt roku – šance nejen pro mladé architekty

Partneři sekce:

Svátek stavebnictví a architektury, jak se často přezdívá mezinárodnímu stavebnímu veletrhu FOR ARCH, v září vstoupí do svého 19. ročníku. Po úspěchu v loňském roce jej podruhé bude doprovázet celostátní soutěž Architekt roku 2008.  Posláním soutěže, jež je organizovaná společností ABF jako slavnostní akce k výročí 100 let od úmrtí architekta Josefa Hlávky,  je seznámit odbornou i laickou veřejnost s kvalitní soudobou architekturou a stavebnictvím.

Již první ročník potvrdil zájem nejen ze strany známých architektů, investorů a developerů, ale také mladých a čerstvým absolventů Fakulty stavební a Fakulty architektury prezentovat zajímavá architektonická díla mezi odbornou a laickou veřejností. Vysokou odbornou úroveň zaručují soutěži odborné garance ČVUT, ČKAIT a AUÚP. Záštitu poskytli Ing. Martin Říman, ministr průmyslu a obchodu, prof. Ing. Václav Havlíček, CSc., rektor ČVUT, prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc., předseda prezidia, Nadace „Nadání J.M. a Z. Hlávkových“ a Ing. Pavel Křeček, předseda ČKAIT. Společnými silami všech zainteresovaných subjektů se podařilo, že si soutěž Architekt roku vydobyla své místo mezi respektovanými projekty, o čemž svědčí i počet 23 soutěžních děl přihlášených v 1. ročníku.

Soutěž je rozdělena do tří kategorií na Realizované stavby, Studie a Studentské práce (realizované stavby i studie). První dvě kategorie se navíc dělí na další čtyři podskupiny, výjimku tvoří Studentské práce, které obsahují podskupiny pouze tři.  Do soutěže, jejíž uzávěrka je 31. července, mohou být přihlášeny stavby zkolaudované či uvedené do provozu v časovém úseku od 1.1. – 31.5. 2008 na celém území ČR, pokud stavba nebyla přihlášena v předchozím ročníku soutěže, nebo architektonické a územní studie a územně plánovací dokumentace v obvyklé technické kvalitě zpracování. Vyhlášení výsledků soutěže proběhne v rámci slavnostního Galavečera konaného při příležitosti pořádání 19. mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH 2008. Více informací o soutěži a jejích podmínkách naleznete na www.architektroku.cz.

Zdroj: ABF