Zadání znělo zateplit a zútulnit

Zadání znělo zateplit a zútulnit

Manželský pár na prahu důchodového věku si pořídil nové bydlení. Šlo o dům postavený v roce 1970 architektem, který se specializoval na kancelářské stavby. Není tedy divu, že výsledkem byla stavba korporátního vzhledu navenek a s převážně tmavý interiérem, tvořeným starými cihlami. Kromě toho byly konstrukce plné tepelných mostů, takže budova byla v zimních měsících obyvatelná jen za cenu obrovských výdajů za vytápění.

Proto si hned na počátku klienti spolu s architekty ze studia McLaren Excell stanovili dva základní cíle, a to kompletní rekonstrukci interiéru a řešení energetické spotřeby budovy. S blížícím se odchodem do důchodu by si totiž energeticky náročné bydlení nemohli dovolit.

Zateplení a moderní technologie
Zlepšení energetické bilance bylo dosaženo zavedením zdrojů s nízkými náklady na energii, v kombinaci se zaizolováním obálky budovy. Na plochou střechu byly instalovány fotovoltaické články, doplněné o solárně-termické panely, zajišťující dodávku teplé vody. Tato kombinace se ukázala jako optimální s ohledem na velikost a navrhované využití budovy. Účinnost celého systému ještě zlepšila instalace rekuperace.

Světlé a útulné prostory
Zásadní změnu si žádal i fádní interiér. Bylo třeba jej proteplit a prosvětlit, k čemuž dobře posloužily bílé sádrokartonové obklady. Navíc bylo možno tento inertní povrch doplnit moderními akcenty jako matnou černou žulu třeba na pracovním stole v kuchyni, černou ocelí, jasanovým nábytkem, leštěnými betony a bílými monolitickými deskami.

Hloubka prostoru v domě je 10 metrů, takže bylo nutné věnovat pozornost i prosvětlení, tak aby dosáhlo i do vzdálených koutů. Řešením bylo umístění světlíku na střeše nad vnitřním schodištěm. V kombinaci s nově instalovanými okny a použitými reflexními povrchy stěn, zajišťuje toto řešení dostatek denního světla i středu domu.

Trocha nostalgie
Přestože výsledný interiér je veskrze moderní, nelze v něm přehlédnout detaily, které připomínají původní koncepci. Majitelé si totiž nostalgicky přáli zachovat paměť domu. Tento požadavek se promítl do zachování cihlové zdi u centrálního instalačního jádra a také v použití obložení z jasanového dřeva, stejně jako tomu bylo v původním projektu.

Autor: Studio McLaren Excell (Luke McLaren, Robert Excell)
Stavba: Feversham House
Umístění: Thames Ditton, Surrey
Typ: Rezidenční
Realizace: 2012

Marie Urbancová
Foto: McLaren Excell

Komentáře