Vila v Petřkovicích u Ostravy

Vila v Petřkovicích u Ostravy

Minimalistický dům se světlou přírodní omítkou vytváří místo poklidného domova na venkově. Horizontálně protáhlý tvar domu umožňuje jeho nenásilné včlenění do okolního prostředí i optimální propojení všech místností se zahradou. „Lze mluvit o návratu k archetypu vilového bydlení ve spojení s přírodou a krajinou,“ říká o této harmonické stavbě Pavel Nasadil, který ji navrhl ve spolupráci s Janem Horkým z ateliéru FAM architekti a Markem Nábělkem.

Světlý dům v Petřkovicích u Ostravy s prostornou zahradou souzní s místem, jako by tu stával od pradávna. A to i přesto, že cílem autorského návrhu nebylo navázat na tradiční venkovské stavby. Jak říká architekt Pavel Nasadil: „Lze mluvit o návratu k archetypu vilového bydlení ve spojení s přírodou a krajinou. Jde o přírodní rámec, do kterého je zasazena stavba. Stavba přírodní rámec obohacuje a objevuje v něm kvality, které bez této stavby nejsou čitelné. S vesnickým stavěním má vila v Petřkovicích společné jen jediné – a to je topografické umístění.“

Sepětí s přírodou
Architekti při navrhování domu do prostředí s ne příliš výrazným přírodním rámcem, ale zajímavými výhledy, hledali řešení, jak tento fakt respektovat a co nejlépe zhodnotit. Rozsáhlý pozemek je navíc neobvykle svažitý z jižní i severozápadní strany. Při hledání pozice domu zvolili umístění ve střední části pozemku tak, aby byla co nejvíce využita zahrada, sklon terénu a orientace ke světovým stranám. „Vila je umístěna v nejlogičtější části parcely – na rovinaté a zároveň nejvyšší části pozemku, zhruba ve středu parcely. Svým umístěním reaguje na pozemek celý, nelze hovořit o přední či zadní fasádě. To znamená, že stavba se přizpůsobuje stávajícímu terénu, ne naopak. Výsledkem je mimo jiné vyrovnaná bilance zemin a finanční úspora,“ zdůvodňuje rozhodnutí architektů Pavel Nasadil.

Nezvyklý lichoběžníkový půdorys má také své opodstatnění. „Směr zkosení severozápadní fasády vychází ze snahy získat výhodnější orientaci ke světovým stranám, zejména k západnímu slunci,“ vysvětluje architekt.
Na přání klienta navrhli autoři tvarově jednoduchý dům v horizontálních proporcích; díky jednoduché dispozici je dům nenásilně včleněný do prostředí a jeho místnosti jsou v maximální míře propojeny se zahradou.

„Sepětí domu s přírodou má své kořeny u prérijního domu architekta Franka Lloyda Wrighta, jejž přejímala i řada významných českých architektů. Náš návrh rozvádí koncept těchto vil,“ dodává Pavel Nasadil.

Rafinované modulární řešení umožňuje propojení všech místností včetně koupelny se zahradou, a to skrze prosklená atria. Kompaktní hmota domu je rozdělená do pravidelné modulární struktury, do níž jsou vkomponovány čtyři venkovní prostory, které tvoří plynulý přechod mezi domem a zahradou. Ke každé místnosti tak přiléhá atrium, na něž navazuje další místnost, a takto modulárně jsou napojené všechny místnosti po celé délce domu. Venkovní atria jsou však stále chápána jako intimní součást obytného interiéru domu. Jak říká Pavel Nasadil: „Dům je velmi transparentní zevnitř. Zvenku však poskytuje ochranu, z určitého úhlu je masivní až jeskynní. Venkovní užívání prostor má stejnou váhu jako pobyt uvnitř.“


Půdorys

Přirozené barvy
Všechny použité materiály jsou ponechané ve svém přirozeném zemitém vzhledu a podporují koncept horizontální venkovské vily. V principu jsou všechny nosné konstrukce do úrovně stropu keramické, omítané přírodními štukovými omítkami. Od výšky nadpraží jsou pak veškeré konstrukce z pohledového betonu. Tyto konstrukce a povrchy procházejí volně z interiéru do exteriéru a naopak.

Světlé štukové omítky doplňují prvky ze dřeva. Dřevěné podlahy ladí s vestavěným nábytkem, taktéž navrženým architekty z ateliéru FAM architekti.

Kontext místa
Dům v Petřkovicích vytyčuje jednu z cest moderní vesnické architektury v kontextu české krajiny. Jednoduchá a zároveň rafinovaná koncepce hmoty domu i vnitřního prostoru efektivně řeší otázku současného moderního a pohodlného bydlení na venkově. Horizontální proporce, střízlivé měřítko, propojení prostoru uvnitř a vně, použité materiály ve svém přirozeném zemitém vzhledu – to jsou vlastnosti, které pomáhají tvořit příjemný domov. „Doufám, že stavba kontext místa obohatí především tím, že místo respektuje. Uvedu příklad: dům je na kopci a z vesnice není vůbec nebo téměř vůbec vidět. Kopec je zachován, stavba z něj netrčí, naopak s ním splývá, zlehka ho doplňuje. Krajina zůstává neporušena,“ dodává architekt.


Pohled severovýchodní (vlevo) a jihozápadní (vpravo)

Pohled severozápadní

Pohled jihovýchodní

Podélný řez A–A

Vila v Petřkovicích u Ostravy
Autoři: Pavel Nasadil, Jan Horký / FAM architekti, Marek Nábělek
Investor: soukromá osoba
Statika, stavební dozor: Hana Svobodová
Zastavěná plocha: 202,74 m2 (bez vnějších atrií)
Zastavěná plocha celkem: 237,09 m2
Obestavěný prostor: 770,4 m3
Generální dodavatel: VS-Invest, a. s., Ostrava
Ostatní dodavatelé: NBS Invest, a. s., Descom.cz, s. r. o., Síkora Interiér, Studio ­Nabito Třinec
Rok zahájení projektu: 07/2005
Rok realizace stavby: 04/2007–09/2008
Náklady stavby na m3: 7140 Kč/m3

Kateřina Kotalová
Foto: Tomáš Balej

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB.

RubrikyRodinné domy