Rodinný dům ladí se svým okolím

Rodinný dům ladí se svým okolím

Dům na okraji malé vesnice Bohumileč je schovaný za hradbou stromů a úzce spjatý s vodní plochou, ke které se sklánějí letité vrby. Byl postaven v roce 2010, přesto je s okolním s vesnickým prostředím propojen, a to jednoduchostí a střízlivostí. Tyto atributy domem prostupují od základní hmoty, přes materiály až po detaily.

Dům pro rodinu se dvěma dětmi je posazen na pozemek na konci obce, který z jedné strany sousedí s okolními chalupami a z druhé se otevírá do kraje. Vzrostlá zeleň vytváří domu vlastní svět, do něhož je většinu roku zcela ponořen.

Dům na okraji malé vesnice.

Dům na okraji malé vesnice.

Lapidárnost, počínající hmotovým řešením a končící detaily, v sobě nese principy současné i vesnické architektury a zařazuje dům do vesnického prostředí.

Dům na okraji malé vesnice.

Půdorysný koncept domu je postaven na vzájemně kolmých osách, definovaných orientací ke světovým stranám, poskytujících výhledy do kraje, průhled k posledním vesnickým domům a vstup. Osy jsou akcentovány terasami, markýzou zastiňující jižní zasklení a přístřeškem kryjícím odstavné stání na severní, přístupové straně. Podélná osa dům rozděluje na jižní obytnou a severní obslužnou část.

Dům na okraji malé vesnice.

Hlavní obytný prostor je prostřednictvím velkoformátových oken intenzivně provázán se svým okolím. Prolínání vnitřního a venkovního prostředí je podpořeno dřevěnými terasami, vybíhajícími z domu ve směru základních os prostoru. Východní a západní okna jsou zapuštěna do hmoty domu a vytvářejí zákoutí chráněná proti slunci i dešti. Jižní terasa, předsazená před dům vstříc slunci, spojuje dům s hladinou koupacího jezírka. V patře jsou výhledy do kraje rámovány šambránami, vystupujícími z hmoty domu.

Materiály jsou použity ve své přirozené podobě, případně upraveny způsobem neoslabujícím jejich charakter. Dřevěný plášť domu je z povrchově neošetřeného modřínu, který se mění každým dnem z původní načervenalé barevnosti do tlumených odstínů šedé patiny a sbližuje dům s jeho okolím.

Moderní vesnická architektura

MODERNÍ DŮM S RESPEKTEM K TRADICI
REKONSTRUKCE VENKOVSKÉHO DOMU
MALÝ DŮM S VERANDOU

Kromě dřevěného obkladu jsou použity fasádní překližky opatřené černou tenkovrstvou lazurou a pozinkované ocelové prvky. Pozinkovaný pororošt je navržen jako stínicí výplň markýzy, jako lávka spojující dům s hospodářskou boudou, schovanou pod severním přístřeškem, a jako podpora pro popínavé rostliny, které jednou porostou perforovanou stěnu přístřešku.

Dům na okraji malé vesnice.

Barevnost interiéru ustupuje barevnosti okolní zeleně, barvy okolí prostupují domem a proměňují jej v ročních obdobích. Díky velkorysému prosklení žádná z těchto změn obyvatelům domu neunikne. Monochromní interiér je doplněn truhlářskými výrobky z překližky a světlou podlahou z kantovky.

Koupací jezírko poskytuje domov vodní fauně a flóře na stejné ploše, jakou si pro sebe zabírá dům.

Dům na okraji malé vesnice.

Dům v Bohumilči je nenápadný, přirozeně srůstající se svým okolím, ale současně sebevědomý, výrazný.

Půdorys 1.NP 

Půdorys 2.NP

Lokalita: Bohumileč, Pardubický kraj
Klient: Marcela a David Tučkovi
Projekt: Mimosa Architekti
Spolupráce: Statikon Solutions
Termín projektu: 2008
Realizace: 2008–2010

Marie Urbancová
Foto: Lucie Mlynářová