Rekonstrukce: Desatero pro zdařilý dům
Galerie(9)

Rekonstrukce: Desatero pro zdařilý dům

Drtivá většina stávajících vesnických stavení potřebuje rekonstrukci. Takový dům je možné koupit a přestavět. Vesnice také mívají velké vnitřní rezervy míst, kde lze postavit dům nový. Myslím si ale, že se vesnice nemají rozšiřovat. Charakter přirozeně rostlého sídla dnes nelze docílit. Výstavbou na polích a loukách se tak nenávratně ničí to, za čím lidé na venkov přicházejí.

1. Nejdůležitější osobou pro zdárný průběh a výsledek stavby je stavebník, který je podle stavebního zákona odpovědný za přípravu a provádění stavby. Zmíněnou významnou odpovědnost může ze značné části přenést na autorizované osoby – architekta a stavbyvedoucího.

Vesnický dům

2. Osvícený stavebník ke spolupráci přizve odborníka s osvědčením o vzdělání a zkušenosti, s odpovědností a pojištěním – autorizovaného architekta.

3. Výběr architekta provede stavebník především podle postavených domů, které osobně navštíví a promluví s majiteli, kteří spolupráci s architektem mají už za sebou.

4. Stavebníkovi se vyplatí porada s architektem už před pořízením pozemku k novostavbě nebo domu k rekonstrukci. Někdy není jisté, zda na pozemku lze vůbec stavět a zda je tam možné postavit to, co si stavebník představuje. Dvojnásob to platí, pokud se má jednat o rekonstrukci – jednu z nejnáročnějších stavebních činností.

5. Stavebník od architekta vyžaduje spolupráci po celou dobu přípravy a provádění stavby.

Hlavní etapy jsou: Návrh novostavby nebo rekonstrukce, Umístění stavby, Stavební povolení, Projekt pro provádění stavby se všemi profesemi a stavebními detaily, Podklady pro výběr stavební firmy, Pomoc při výběru a zadání stavby stavební firmě a soustavný Autorský dozor. Vyplatí se architekta pověřit kontrolou faktur stavební firmy.

6. Pro konečný výsledek je rozhodující počátek přípravy stavby. Je to Návrh novostavby nebo rekonstrukce – koncepce, celkové a všestranné řešení, kde se zásadním způsobem a definitivně rozhoduje o kvalitě stavby a zejména o její hospodárnosti: kolik bude stát pořízení stavby a jak finančně náročný bude její provoz. A jak se vložená investice zhodnotí. Už Návrh musí splňovat všechny požadavky na stavbu, ale také odhalit a využít co nejvíce příležitostí, které místo a stavba nabízejí. Pozdější změny v průběhu projektování a provádění stavby jsou vždy kompromisní a nákladnější. Proto se vyplatí věnovat zpracování Návrhu dostatek času.

7. Zejména ke zpracování Návrhu, nikoli až později, architekt potřebuje všechny dostupné informace o místě stavby a stavbě samé, věrné zaměření a průzkumy pozemku a stavby a musí konzultovat s úřady. Při zaměření a průzkumech se často objeví skutečnosti pro novostavbu či rekonstrukci zásadní.

8. Například rodinný dům s pozemkem je vždy hospodářství – usedlost: realizovat se může postupně, ale Návrh ji musí řešit najednou jako celek: dům včetně vybavení interiéru, provozní zázemí, inženýrské sítě, zahradu, vjezd, oplocení atd. Při zpracování Návrhu stavebník spolu s architektem postupují od obecného ke zvláštnímu, od celku k jednotlivostem a od věcí důležitých k méně důležitým.

9. I stavební firmu stavebník vybere především podle postavených domů, které osobně navštíví a promluví s majiteli, kteří spolupráci se stavební firmou mají už za sebou.

10. Pro stavebníka je z mnoha hledisek výhodné, pokud provádění stavby vede autorizovaná osoba – stavbyvedoucí, i když to stavební zákon v některých případech neukládá. V případě rekonstrukce je to povinnost. Nevede-li realizaci stavbyvedoucí, odpovědnost za všechno, co se při provádění stavby přihodí, nese stavebník.

Vesnický dům

Ing. arch. Alena Bezpalcová a Ing. arch. Tomáš Bezpalec
Ilustrační foto: Ester Havlová, Jan Forman, Michal Schwarz, archiv Studia Raketoplán, Martin Zeman, Atelier 11, Dano Veselský