Unikátní pasivní budova se zelenou střechou, která šetří vodou a energiemi
Galerie(6)

Unikátní pasivní budova se zelenou střechou, která šetří vodou a energiemi

Vzdělávací a odborné centrum získalo ocenění v soutěži Pasivní dům 2017 v kategorii II. „Ostatní energeticky velmi úsporné budovy“. Do této kategorie se lze hlásit pouze se zkolaudovaným objektem postaveným dle principů pasivních domů, s energetickou náročností třídy B či lepší. 

Novostavba v Brně, jen kousek od hradu Špilberk, má celkovou užitnou plochu 1 650 m2. Realizace objektu proběhla v letech 2011 a 2012. Protáhlý objekt poradenského centra je vsazen do svahu po spádnici. Jižním koncem pak stavba vrůstá do svahu a nabízí zelenou střechu k pobytu jako čtvrté venkovní podlaží. Otevřená prostorová struktura je přístupná i prostupná.

Funkční náplní domu je poradenské, konferenční a vzdělávací centrum. V kancelářích různých velikostí je 60 pracovních míst a konferenční sál disponuje až 50 místy v základní sestavě posluchárny. V dalších sestavách je možné ho variabilně měnit a pronajímat nezávisle na provozu kancelářské části. Zahrada je vybavena 12 výukovými prvky, které budou sloužit při environmentální výchově jako objekty představující živly a přírodní fenomény.

Architektonicko-stavební řešení

Nosnou konstrukci objektu tvoří železobetonový kombinovaný skelet – kombinace nosných stěn a sloupů a monolitických stropních desek. Objekt je založen na základové desce. Abychom snížili podíl neobnovitelných primárních zdrojů při realizaci stavby, je lehký obvodový plášť proveden jako montovaná skeletová dřevostavba s izolacemi na bázi dřeva a konopí. Vnější dřevěné prosklené výplně otvorů jsou opatřeny izolačními trojskly a jsou opatřeny vnějším stíněním hliníkovými žaluziemi vybavenými systémem přenosu denního světla.

Dělicí konstrukce uvnitř objektu jsou provedeny z cihel a omítek z nepálené hlíny. Vnitřní dveře a prosklené stěny jsou masivní dřevěné. Povrch podlah je proveden z povlakové krytiny probarvené ve hmotě. Svěží zelená podlaha je průnikem venkovního prostředí do vnitřních vrstev pater domu, vkládaných do svahu. Ostatním prvkům je ponechána jejich přirozená barevnost podle materiálu, z něhož jsou vyrobeny.

Technika prostředí

Budova centra je realizována jako stavba v pasivním energetickém standardu. Znamená to, že při optimálním způsobu provozování spotřebuje na udržení optimálního vnitřního prostředí budovy 54 kWh na m2 a rok. Aby se stavba mohla řadit mezi pasivní administrativní budovy, musí spotřebovat méně než 15 kWh/m2 za rok na topení a méně než 30 kWh/m2 na chlazení. Poradenské centrum je navrženo tak, aby tyto hodnoty splňovalo s rezervou.

Hlavním zdrojem energie pro vytápění a chlazení je tepelné čerpadlo s možností přirozeného chlazení a soustavou 8 zemních vrtů. Distribuce tepla a chladu je realizována systémem BKT – tepelně aktivované ŽB konstrukce. Zároveň je možné vybrané prostory přirozeně příčně provětrat a využít tak pasivního nočního přechlazení nosné konstrukce bez strojní činnosti. Správná funkčnost systému by měla být zajišťována systémem prediktivního řízení v závislosti na předpovědi počasí a předpokládaných provozních stavech.

Vzduchotechnicky je zajišťována výměna vzduchu ve všech pobytových místnostech a teplo je získáváno zpět pomocí VZT jednotek s rekuperací. V přechodných obdobích je možné užít přirozeného větrání otvíravými okny a zažít napřímo zahradní atmosféru uvnitř domu.

Umělé osvětlení je navrženo ze zářivkových svítidel s maximální dostupnou účinností a jejich provoz je řízen v zónách podle hloubky dispozice. Systém sleduje hladinu osvětlenosti v důsledku úbytku denního světla a plynule zvyšuje intenzitu umělého osvětlení.

Dochází tak k úsporám elektrické energie na umělé osvětlení a zároveň k omezení vnitřních tepelných zisků z osvětlovacích těles, které je nutné eliminovat strojním chlazením. Systém přenosu denního světla na vnějších žaluziích v tomto případě umožňuje využití denního osvětlení k eliminaci spotřeb energie na umělé osvětlení i v případě aktivovaného stínění.

Dešťové vody ploché střechy novostavby i ze stávajících objektů jsou jímány do systému akumulačních jímek a dále využívány pro zálivku, údržbu zahrady a pro funkci vodních výukových prvků. V severovýchodní části pozemku je umístěn vodní biotop, který se stará o přirozené přečišťování „šedé“ odpadní vody z umyvadel a dřezů v severní části objektu a ta je dále také jímána a užívána k zalévání zahrady.

Zajímavost

Součástí pasivního domu je informační biosystém, který vytvořili grafici Studia Pixl-e pomocí trávy, listů a zvadlých květin z brněnských květinářství. Přes textovou šablonu aplikovali biomasu na stěny a stropy interiéru. Texty jim dodali zaměstnanci a uživatelé pasivního domu prostřednictvím dotazníku, do kterého měli uvést několik základních slov, která charakterizují obsah jejich práce a která často při své práci užívají. Jednotlivá hesla pak Pixl-e aplikovali na stropy a stěny jejich konkrétního pracovního prostoru.

Vzdělávací a poradenské centrum Otevřená zahrada – vítěz kategorie II.

Místo stavby: Jihomoravský kraj
Autor projektu: Projektil architekti s.r.o., Ing.arch.A. Halíř, ve spolupráci s T. Bouma, M. Sankot
Dokončení: 2012
Konstrukční systém: smrková masivní deska, dřevovláknitá izolace
Realizace: Skanska a.s.
Ostatní firmy: Deltaplan s.r.o., TechOrg s.r.o.
Foto: Andrea Lhotáková

Co je soutěž „Pasivní stavba“?

Soutěž hledá, mapuje a oceňuje nejzajímavější úsporné domy na území České republiky. Přihlášené objekty mohou být nulové, pasivní či s velmi nízkou energetickou náročností. Účastnit se lze nejen s rodinnými či bytovými domy, ale i administrativními budovami, školami atd. Nezáleží na tom, zda se jedná o novostavbu nebo rekonstrukci, pouze musí jít o zkolaudovanou stavbu.
Ročník 2017 je již třetím ročníkem v řadě. O titul v soutěži usilovalo celkem 44 staveb.

Vyhlašovatel: ABF, a.s.
Organizátor: Centrum pasivního domu, z.s.
Podporovatel: Státní fond životního prostředí České republiky

 

Text zpracován z podkladů Projektil architekti s.r.o.
Foto: Centrum pasivního domu

Článek byl uveřejněn v časopisu TZB Haustechnik 1/2018.