Dům šetrný k tradici i otevřený trendům

Dům šetrný k tradici i otevřený trendům

Hutisko-Solanec je podhorská valašská vesnice, kde převládá tradiční stavebnictví, které vychází z kulturních a klimatických podmínek regionu. Zde měl vyrůst rodinný dům, který by současným pohledem respektoval tradiční stavební hodnoty regionu, aniž by bránil obvyklým potřebám dnešního způsobu života.

Dům měl vyrůst ve svažitém terénu s východním výhledem na okolní krajinu. Architekti Hynek Holiš a Šárka Holišová Šochová jej proto orientovali po vrstevnici a zároveň zarovnali se stávající zástavbou sousedních domů.

„Otázkou bylo, jak se vypořádat s absurdně striktním požadavkem územního plánu – sedlové střechy se sklonem 40°-45° s vyloučením střech pultových a plochých – s programem pro jedno patro, když podkroví pro sušení sena už je minulostí,“ říkají autoři projektu. A vypořádali se s tím dobře: do jedné třetiny podélné dispozice s dětskými pokoji a koupelnou byla vložena podkrovní místnost pracovny a příležitostného pokoje pro hosty.

V této části je úroveň podlahy přízemí snížena tak, aby měly pokoje dostatečnou světlou výšku a do domu ve svahu se nastupovalo z úrovně terénu. V další části domu s ústřední obytnou halou, přilehlou kuchyní a ložnicí s koupelnou je podlaha výš, aby snížila světlou výšku převýšeného prostoru a umožnila přímý přístup na terasu za domem a do zahrady. Světlé výšky podhledů, resp. tvar a členění střechy jsou proměnlivé a odpovídají hierarchii místností. Úhel podhledu ve střední části byl snížen, aby se eliminovaly náklady na vytápění a proporce prostoru nepřekročila přijatelné měřítko. To současně umožnilo zateplit střechu ve dvou úrovních. Na vnitřní straně podhledu proti úniku tepla v zimě a na vnější straně jako ochrana před horkými letními dny.

Panoramatické východní okno ústředního prostoru inspirovaného valašskou jizbou zachovává výhled na krásné okolní kopce. Protější prosklená posuvná stěna otvírá pokoj na západ směrem k terase a do zahrady.

Nepodsklepený dům na betonových základových pasech je zděný s dřevěným krovem za pomocí ocelových prvků. Krytina z bitumenových pásů finančně umožnila použití obkladu fasády dřevěnými prkny z červeného cedru, které jsou kladeny vertikálně. V interiéru jsou bílé štukové omítky, podhledy z SDK, eurookna z přimořeného meranti a na podlaze lepená dubová prkna.

RD Hutisko-Solanec
Autor: Holiš + Šochová architekti
Projekt: 2007 – 2009
Realizace: 2009 – 2011
Investor: soukromá osoba
Zastavěná plocha: 150m2
Užitná plocha: 153m2
Obytná plocha: 111 m2
Obestavěný prostor: 625 m3

-kk-
Foto: Holiš + Šochová architekti