Partneři sekce:
  • Českomoravský beton

Okouzlující minimalistický interiér

Okouzlující minimalistický interiér

Moderní dům s plochou střechou nedaleko Prahy upoutá hned na počátku pozornost svými jednoduchými tvary, uskupenými do vzdušné dispozice. Nechce ale ohromit kolemjdoucí, naopak, v okolním prostoru působí velmi decentně.

Pozemek, který majitelé koupili, měl již předtím sloužit k výstavbě rodinného domu, z něj zde zůstaly základy. Při návrhu i volbě umístění domu na pozemku bylo nutné brát v potaz nejen poměrně velkou rozlohu parcely i její svažitost (sklon terénu je totiž 4%), ale před započetím stavby bylo nutné provést též demolici zmíněných stávajících základů rodinného domu.

Z nevýhody přednost

Hlavní myšlenkou koncepce domu je určité sevření stavby. Dům má půdorys ve tvaru písmene U, nebo jinak řečeno, na jedné straně do krajiny otevřený obdélník s vnitřním atriem. To je doplněno vodní plochou, která má funkci praktickou – v teplých dnech zajistí příznivé klima, i estetickou. Před sluncem je tento prostor chráněn vlastní orientací.

Při realizaci domu byl využit sklon terénu. Objekt byl díky němu rozdělen na hlavní jednopodlažní obytnou část, nasazenou na rovinu vyšší části pozemku, a spodní stavbu s garážemi a vstupní halou, navazující na nižší část terénu. Výsledkem je tedy v podstatě jednopodlažní dům s plochou střechou, předsunutý na betonovou, jakoby opěrnou stěnu spodní stavby.

Od sklepa po střechu

Za pozornost stojí i řešení střechy. Ta je zde plochá a dokresluje celkový minimalistický vzhled domu. Ve skutečnosti je i další pohledovou plochou domu. Krytinou jsou dlaždice, ve vynechaných polích jsou místo nich uloženy květináče osazené vegetací vhodnou pro dané klimatické podmínky.

Dům je podsklepen, vzhledem k nebezpečí vzniku podpovrchové zvodně byla jako ochrana použita hydroizolace proti tlakové vodě. Ta současně plní funkci ochrany proti zjištěnému střednímu radonovému riziku. Základové konstrukce tvoří pasy o šířce 500 mm z prostého betonu C16/20 (B20) pod nosnými a obvodovými konstrukcemi. Nad nimi je železobetonová deska o tloušťce 150 mm z betonu B30 (C25/30), opět izolovaná proti tlakové vodě.

Ocel a sklo

Interiér domu je rozdělen na klidovou a denní zónu, přičemž významným prvkem celého vnitřního prostoru je schodiště. Společně s lávkou z oceli a skla a skleněným zábradlím tvoří jednotný architektonický i konstrukční celek. Pro schodiště bylo použito kalené lepené sklo 2 x 9 mm, stupnice jsou dřevěné. Lávku tvoří ocelové konzole vetknuté do železobetonové stěny. Jednotlivá skla (3 x 10 mm) jsou uložena na horní plochy hran, vrchní sklo je opatřeno potiskem.

Technické údaje

Konstrukce: železobeton
Střecha: železobetonová deska, krytina prefabrikovaná písková dlažba
Vytápění: Tepelné čerpadlo

Realizace: 2011
Užitná plocha: 490 m2
Autor: Jan Šesták, Marek Deyl
Spolupráce: Filip Tomášek, Gabriela Fišarová, Eva Bukovská, Tomáš Trojan
Statika: Hana Gattermayerová
Foto: Filip Šlapal

Text: Dana D. Daňková