Back to the article Montovaný dům v pasivním standardu

Při výstavbě byl použit systém LINDAB STAVBY který výrazně zkracuje stavební procesy čímž se snižují negativní vlivy na bezprostřední okolí a minimalizuje se také hluková zátěž.