Partneři sekce:

První aktivní dům v Holandsku vytvoří více energie, než spotřebuje

První aktivní dům v Holandsku vytvoří více energie, než spotřebuje

Ve vesnici Sterksel nedaleko Eindhovenu v Holandsku vyrostl rodinný domek, který vyrábí více energie, než spotřebuje.  Tento  HoTT – House of Tomorrow Today (Dům budoucnosti dnes) je aktivní dům postavený podle dánského konceptu využití energie a poskytuje svým obyvatelům vysoký standard bydlení.

Aktivní dům: Snížená spotřeba a komfort bydlení se nevylučují

Dům si nechal postavit profesor Technické univerzity v Eindhovenu Jos Lichtenberg se svojí ženou Karin.  Objekt je postaven podle konceptu aktivních a tzv. chytrých domů (slimbouwen), jehož je Jos Lichtenberg iniciátorem a propagátorem.

Princip domu HoTT začíná u komfortu jeho obyvatel. „Dům slouží k tomu, aby se v něm dobře bydlelo, tudíž potřebujete výhled, vzduch a světlo,“  říká Jos Lichtenberg.  Vysvětluje také, jaký je rozdíl mezi pasivním a aktivním domem: „Pasivní dům musí být zkonstruován tak, aby se ušetřilo co nejvíce energie. Aktivní ji naopak  ještě vytváří. Nemusí se s ní tedy tolik šetřit na úkor komfortu bydlení. Inteligentní technologie zajistí sníženou spotřebu energií.“

Všichni zainteresovaní dali hlavy dohromady

HoTT byl navržen studiem KAW/e architecten (dříve WVTTK Architecten) a během stavby byl projekt rozdělen na několik částí podle hlavních funkcí:

  • Hrubá stavba (základy, skelet, podlahy)
  • Přídatné části (střecha a fasáda)
  • Instalace (topení a chlazení)
  • Vnitřní zařízení (kuchyň)

Pro každou z těchto funkcí byl vytvořen tým dodavatelů, kteří sdíleli své znalosti, přicházeli s inovativními řešeními a vzájemně je konzultovali. Koordinaci těchto činností zajišťovala architektonická a projekční společnost An Archi.

Prefabrikovaná stavba

Kromě základů je celý dům konstruovaný z prefabrikátů a lze jej tudíž suchou cestou snadno smontovat i demontovat. Výsledným efektem je méně odpadů při zachování delší životnosti stavby.

Prefabrikované panely s ocelovou strukturou jsou opatřeny zevnitř sádrokartonovými deskami a z vnější strany deskami OSB včetně izolací. Z vnější strany jsou panely navíc  pokryty izolací Isover ze skelných vláken (90 mm) a obložením – částečně tenkou cihlovou stěnou (65 mm), částečně dřevěným obložením.

Inspirace Římem

Architekti i zadavatel se při projektování nechali inspirovat plánem římských domů, kde hlavní část – srdce celého domu tvořilo atrium. Zrovna tak v této stavbě je atrium jakousi centrální zónou, která spojuje všechny části domu a dodává i dostatek denního světla celému prostoru.  Veškeré instalace jsou potom vedeny skrze tzv. aortu v této centrální zóně. Díky tomu jsou instalace přístupné pro případné opravy a náhrady.

Inteligentní technologie

Princip chytrých domů (slimbouwen) je o snížené spotřebě materiálů, flexibilitě staveb a větší efektivitě stavby. Celý objem domu HoTT se skládá ze dvou částí. Střecha nižší části, která je orientovaná na jih, je celá pokrytá solárními panely, které zajistí nejen energetickou spotřebu domu, ale ještě  vyrobí  energii pro napájení elektromobilu. Dům využívá energii slunce i země. Tepelné čerpadlo ohřívá a ochlazuje budovu – geotermální výměník tepla zajišťuje dodávky energie ze země. Dům je vytápěn s nízkoteplotním vytápěním v podlaze a chlazen stropním chladicím zařízením.

Fasáda je opatřena extra izolací a v prosklených částech na severní straně je použito trojité sklo, na jižní straně potom sklo dvojité od dodavatelů Saint Gobain a Velux. Osvětlení v celém domě je zajištěno úspornými LEDkami. Systémy dodavateů  ABB a DUCO řídí centrálně  osvětlení , vytápění a ventilaci v celém domě. Dům je opatřen systémem přirozeného větrání.  Střešní okna Velux reagují na centrální řídící jednotku – senzory z jednotlivých částí domu, které  měří teplotu, vlhkost vzduchu a hladinu CO2. Jakmile se například zvýší hladina CO2, otevřou se automaticky okna nebo se spustí jiná ventilace. Jakmile začne pršet, okna se zase automaticky zavřou.

Aktivní domy mají budoucnost

Koncept aktivního domu kombinuje technologie pasivního domu, jako jsou perfektní izolace a použití pasivní solární energie s aktivnějšími prvky, jako jsou sluneční kolektory, tepelná čerpadla, PV panely (fotovoltaické panely), přirozená ventilace apod. Důraz je kladen na redukci spotřeby materiálu a použití obnovitelných materiálů podle přístupu cradle-to-cradle. Kombinace snížení energetické spotřeby a vysokého komfortu bydlení jsou tady nejdůležitější.

Od partnerů ASB

„Výstavba takového domu není v principu o tolik dražší, než klasická stavba,“  tvrdí Jos Lichtenberg. „Utratili jsme sice přibližně o 45 000 EUR více na PV panely, extra izolace, tepelné čerpadlo apod., ale tyto náklady se vrátí v úsporách při efektivním provozu domu,“ dodává.

První experiment aktivního domu byl uskutečněn v dánském Aarhusu.  Realizací HoTT v Holandsku byl učiněn další krok ve vývoji ekologických domů budoucnosti.  V budoucnu chtějí všechny zainteresované strany, které se podílely na realizaci stavby HoTT v holandském Sterksel, pokračovat ve vývoji . Tento koncept by se dal například použít při výstavbě řadových domků. Na stejném principu ale mohou být postaveny třeba i školy nebo nemocnice.

Jitka Prokopičová

http://www.actiefbouwen.eu/

RubrikyInteligentní domy