Dům ztracený ve svahu
Galerie(8)

Dům ztracený ve svahu

Nevelká, střízlivá, jednoduchá a přitom přívětivá stavba, která souzní s okolní přírodou. Tak na příchozího působí rodinný dům, který si vysloužil zvláštní cenu vydavatelství Jaga Media v loňské soutěži „Realizované stavby z cihlového systému Porotherm“. Autorem oceněného projektu je Adam Lenc.

Moderní vzhled, ale i ohleduplnost k přírodě a energetická úspornost, to jsou atributy rodinného domu umístěného na svahu malé obce Vidov nedaleko Českých Budějovic. Architekt jako by zde chtěl dokázat, že na minimálním prostoru lze i s nízkým rozpočtem vybudovat příbytek, který bude mít vlastní tvář. Výsledek je dokladem, že jeho snaha nevyšla naprázdno. Bezesporu k tomu přispělo i to, že investorem byl mladý pár s jasnou představou o bydlení, vlastnící poměrně malý, složitý a přesto výjimečný pozemek. Dům je vlídný nejen k okolní přírodě, ale i ke svým obyvatelům, kterým poskytuje jak veškeré pohodlí, tak nádavkem ještě nádherný výhled na vzdálené šumavské vrcholky. 

Neprehlédnete

DESATERO PRO ZDAŘILÝ DŮM

Průčelí přízemní stavby je bohatě prosklené a umožňuje tak přírodě vstupovat do interiéru. Dokonalé dálkové pohledy jsou přeneseny do všech obytných místností interiéru přes prosklenou západní stěnu. Ložnicová západní stěna se natáčí v segmentech za jihozápadním sluncem a vytváří tak jednotlivým pokojům jakousi intimitu.
 Splývání s okolím
Pozemek, na němž dům stojí, je tvořen úzkým platem vykousnutým ve vrstevnici prudkého západního zalesněného svahu, kterým o kousek výše prochází málo exponovaná železniční trať. Z vlastního pozemku je dokonalý výhled na českobudějovickou pánev s masivem hory Kleti a Blanského lesa v pozadí.

Protože domy v bezprostředním okolí nesou pečeť předlistopadové venkovské „moderny“ s plochými střechami, nebylo snadné prosadit zastřešení plochou zelenou střechou. Regulativa územního plánu nutila stavebníky, aby dům měl šikmou střechu, nikterak nezohledňující kontext místa a okolní zástavby.

„Naše úspěšná argumentace při povolování se opírala o snahu realizovat nízkoenergetický dům se zelenou střechou, který by byl do svahu zapuštěn – při dané podlažnosti by nerušil v dálkových pohledech a současně by svým osazením v terénním zářezu chránil jeho obyvatele od případného hluku z provozu železnice,“ říká autor projektu.

Tyto skutečnosti daly podobě domu jasný rámec. Jednopodlažní nepodsklepený objekt s podélnou osou orientovanou severojižním směrem je osazen v terénním zářezu ve svahu, který plynule přechází v zelenou střechu s extenzivním porostem. Jižní a západní přesahy střech a terasy chrání interiéry před letním přehříváním a současně dovolují příjem zimních tepelných zisků v slunných zimních měsících.

Neprehlédnete

FREEDOMKY – BYDLENÍ PRO SINGLES, STARTOVACÍ DŮM NEBO CHATA

Stavba se při pohledu ze zadní – východní části pohledově vůbec neuplatňuje, splývá s terénem. Na přilehlý svah navazuje dům plochou střechou s extenzivní zelení. Zasypání stavby funguje jako ochrana před hlukem z přilehlé železniční trati a zároveň jako redukce ochlazovaných ploch vnějších stěn, což přispívá k naplnění koncepce nízkoenergetického domu. Přírodní prostředí v bezprostředním okolí doplňuje dvoustupňové jezírko s atributy kořenové čistírny a s možností koupání.

 

Úsporný a přehledný dům

Dispozice domu, jehož zastavěná plocha činí 180 m2, je logická a přehledná. Podélnou osou stavby prochází centrální chodba, z níž jsou po jedné straně vstupy jednotlivých pokojů, zatímco na druhé straně je situováno sanitární a technické zázemí budovy. Obývací pokoj s kuchyňským koutem působí velmi prostorně díky tomu, že má zvýšenou světlou výšku. Dům přitom není nijak velký, plocha všech místností činí 141 m2, z toho obytná plocha představuje 96 m2.

Neprehlédnete

DŮM VE VINICI

V hlavní roli Porotherm

Dům je kompletně vyzděn z cihelného systému Porotherm, železobetonový filigránový strop je krytý střešní konstrukcí s obráceným pořadím vrstev, obvodový plášť tvoří buď kontaktní zateplovací systém s tenkovrstvou omítkou, nebo sendvič s tepelnou izolací z minerální vlny a obkladem lakovanými deskami z vodovzdorné překližky. Okna jsou dřevěná, venkovní terasa z modřínových profilovaných prken. Prosklené plochy ložnicové části budou vybavené posuvnými dřevěnými žaluziemi.

Dům je vytápěn teplovodním podlahovým vytápěním, ohřev otopné vody zajišťuje plynový turbokotel. Porota soutěže Porotherm dům ocenila zdařilé ztvárnění domu, jeho osazení do komplikovaného terénu, kvalitně provedené dispoziční řešení a důraz na energetickou nenáročnost. Kvalitu stavby nenarušila ani skutečnost, že byla provedena svépomocí a formou subdodávek.

Název stavby: Nízkoenergetický dům ve svahu ve Vidově

Místo: Vidov, Českobudějovicko
Charakteristika: Novostavba
Investor: Pavla Kotyzová a Petr Zmeškal
Architekt: Interproject s. r. o. Lenc & Kopečný
Architekt projektu: Adam Lenc
Projektant:  
Interproject s. r. o.
Lenka Tejmarová, Adam Lenc, Zbyněk Kopečný
Design,
návrh interiérů: Adam Lenc, Karel Burian, p. Pešek
Začátek realizace: 2004
Konec realizace: 11/2005
Funkce: Rodinný dům
Popis: Jednopodlažní nepodsklepený rodinný dům zapuštěný do svahu s plochou extenzivně zatravněnou střechou

Technické údaje

Konstrukční řešení: Nosný stěnový systém založený na základových pasech, v hlavní obytné místnosti doplněný ocelovým sloupem a průvlakem, stropní konstrukce tvořená železobetonovými filigránovými panely a zmonolitňující žb. deskou
Zdivo: Obvodové nosné stěny a vnitřní příčky z cihelných bloků Porotherm
Střešní krytina: Povlaková hydroizolace, ochranná a drenážní souvrství, extenzivní ozelenění
Omítky vnější, vnitřní: Vnější kontaktní zateplovací systém, nebo sendvičová konstrukce na zdivu tvořená kontaktně kladenou tepelnou izolací a opláštěná lakovanými deskami z vodovzdorné překližky
Okna: Dřevěná z euro profilů, zasklení tepelně izolačním dvojsklem
Dveře: Dřevěná křídla do obložkových zárubní
Podlahy: Keramická dlažba, marmoleum, plovoucí lamelová podlaha
Nábytek: Zakázkový, návrh a výroba Burian & Pešek
Bazény: Dvoustupňové jezírko s atributy kořenové čistírny a s možností koupání v hlubší části
Dodavatel a subdodavatelé prací, technologií, materiá­lů a vnitřního vybavení: Stavba realizována svépomocí. Při stavbě použity standardní technologie, které se na trhu uplatňují u více výrobců.
Vzduchotechnika, vytápění, elektroinstalace: Zdroj tepla – kondenzační plynový kotel, rozvod a distribuce tepla v objektu – podlahový teplovodní systém, připravenost na vřazení solárních panelů do systému. Lokální zdroj tepla v hlavní obytné místnosti – krbová vložka. Větrání – kombinace přirozeného a podtlakového nuceného bez rekuperační jednotky. Elektroinstalace – konvenční

Lidmila Ziková, s využitím autorské zprávy
Foto: archiv společnosti Interproject s. r. o.