Dům vyzařuje harmonii s okolní přírodou

Dům vyzařuje harmonii s okolní přírodou

Dům s názvem House 01 najdete v Polsku, v obci Nowa Górka (vojvodství Velkopolské). Postaven je na výjimečném místě v oblasti Natura 2000, což je soustava chráněných území, vytvářených společně členskými státy EU na obranu nejvzácnějších přírodních stanovišť na území Evropské unie. Možná si říkáte, proč tak rozsáhlý popis geografie, když zde jde o architekturu? Jenže právě ona s okolním prostředím úzce souvisí. 

Realizace je snahou aplikovat na rozsáhlém pozemku, obklopeném lesy, takový dům, který by z okolního prostředí vycházel, využíval jeho benefity a současně přírodní harmonii nenarušoval. Průsečíkem všech těchto požadavků je archetypální forma domu se sedlovou střechou. Vykresleny má jen své nejdůležitější obrysy, díky čemuž s okolím nesoupeří, ale vytváří dialog.

Majiteli domu jsou starší manželé. Když se jejich čtyři děti odstěhovaly z velkého rodného domu, rozhodli se pořídit si bydlení, odpovídající nové životní situaci. Požadavkem bylo bezbariérové řešení, tedy jednopodlažní objekt bez prahů a schodů. Nový domov také měl být co nejmenší a nejkompaktnější, aby byl energeticky efektivní a hospodárný. Jeho půdorysné rozměry tak jsou 27,2 x 6,2 m při výšce 5,4 m.

Dům a samostatná garáž se nacházejí uprostřed velkého pozemku. Orientovány jsou kolmo na sebe, což odpovídá dispozicím klasických venkovských statků. Dům je přitom umístěn tak, aby měl co nejlepší podmínky z hlediska slunečního záření. To odpovídá jeho řešení ve standardu pasivního bydlení, takže je velmi energeticky úsporný. 

Fasáda je z vertikálně uspořádaných borových desek, které časem vyblednou a ušlechtilá patina domu dodá ještě příjemnější vzhled. Střecha je pokryta keramickou střešní taškou pravoúhlého formátu, a to v kontrastní červené barvě, což opět odpovídá architektuře polské vesnice. Celý venkovní koncept doplňuje lemování dveří a oken v elegantních odstínech šedé. 

Vnitřní uspořádání nejlépe charakterizuje symetrie, která odráží životní styl majitelů. Benefitem tohoto uspořádání je oddělení části pro hosty od části soukromé. Propojení naopak zprostředkovává středový obývací pokoj, po obou stranách otevřený do rozlehlé zahrady. Centrem tohoto prostoru je krb, jako symbolické srdce domova.

Vzhledem k jedinečnosti okolí bylo cílem maximálně otevřít společenskou část domu. Zajišťují to dvě velké prosklené posuvné stěny, díky kterým může být zahrada připojena k obývacímu prostoru. Připojení je realizováno prostřednictvím dvou teras, jedné vždy slunečné a druhé zastíněné. Toto řešení poskytuje majitelům pohodlí po celý rok, za každého počasí. Pro chvíle, kdy je naopak žádoucí pocit soukromí, je propojení interiéru s terasami možno oddělit posuvnými dřevěnými stěnami. Toto řešení je benefitem i v létě, kdy zavřené okenice při otevřených oknech vytvářejí příjemně zastíněný prostor s přirozeným větráním.

Okna v domě jsou uspořádána tak, aby pohled ven byl co nejhezčí. Obraz přírodní scenérie pak lemují dřevěné okenní rámy s nízkými širokými parapety, aby bylo možno si na ně sednout a kochat se pohledem do okolí.

Z okolní přírody vycházel i výběr použitých materiálů. Intenzivní zeleň lesa, modrá obloha, žluté lány obilí a hnědé pásy zoraných políček byly výchozími body výběru.  Podle něj se jako jediným správným řešením ukázaly být přírodní, měkké a teplé materiály. Bonusem pro ekologii je, že použité materiály byly vyrobeny místními dodavateli. 

Dům byl od počátku navrhován s pevně stanoveným rozpočtem. Aby bylo možno požadavek dodržet, byl jednak v každé fázi proveden odhad nákladů, a také architekt s majitelem spojili své síly při vyjednávání cen od dodavatelů a při kontrole výkonnosti. Díky tomu se v konečném důsledku povedlo zrealizovat vše při dodržení plánované ceny.

Od partnerů ASB

Tento projekt získal čestné uznání v soutěži Asociace polských architektů SARP 2016. Porota ocenila srozumitelnost myšlenky a také propojení návrhu s bohatstvím krajiny. Dům vyzařuje harmonii s okolní přírodou a harmonie se promítá i do jednoduchosti interiéru tak, že jednoduchost života v něm je zřejmá. To bylo to, o čem investor snil. Aby však bylo možno dosáhnout takového výsledku, byly třeba desítky hodin společných setkání – čas, který investor a architekt vložili do projektu. Projekt, založený na dialogu mezi architektem, investorem a dodavateli, byl úspěšný, zajistil totiž spokojenost všech zainteresovaných s konečným výsledkem.

Objekt: Jednogenerační dům v Nowej Górce
Architektonické studio: GAB, Poznaň
Autor: architekti Katarzyna Osipowicz a Piotr Grabowski

 

Marie Urbancová
Foto: Piotr Grabowski, Fotoarchitektura – Anna Gregorczyk