Zahradní domek v Šáreckém údolí

Zahradní domek v Šáreckém údolí

Autory této drobné, ale působivé dřevostavby jsou Jiří Žentel, Alena Žentelová a Zdeněk Lachout z A11 Atelier Žentel. Na dvaceti pěti čtverečných metrech vytvořili stavbu, kterou při listování letošní ročenkou Salonu dřevostaveb nemůžete přehlédnout. Mezi ostatními dřevostavbami se vymyká nejen svou jasnou a jednoduchou formou, ale také umístěním v hustě zalesněném svahu Šáreckého údolí.

Zahradní domek je situován na pozemku usedlosti Konvářka v Šáreckém údolí. Jižní hranici parcely tvoří hranice lesa, přesněji severního zalesněného svahu navazujícího území pod obytným souborem Baba. Stavba zahradního domku je pojata jako dřevostavba kubického objemu 5 x 5 x 5 m. Objekt charakterizuje svislý dřevěný obklad a do líce fasády osazené zasklení otvorů. Plochá střecha je navržena jako „zelená“.

Základové konstrukce tvoří betonová deska na obvodových pasech, nadzemní část domku je dřevostavba montážně provedená systémovou skladbou 2by4. Jedná se o rámovou konstrukci tvořenou prvky z čtyřstranně hoblovaného a průmyslově sušeného dřeva. Tato konstrukce je ztužena deskovými materiály (desky OSB, sádrovláknité desky) a běžnými spojovacími prvky. Hlavní nosné prvky jsou sloupky o půdorysném rozměru 60/160 mm. Tyto prvky jsou umístěny v osové vzdálenosti 600 mm. Svislé prvky jsou kotveny na dřevěný prahový profil, který je fixován k základové desce. Rámová konstrukce je ztužena dvěma vodorovnými profily v horní části stěn. Prostor mezi nosnými prvky je vyplněn tepelnou izolací (tl. 160 mm)

Z vnější strany je konstrukce opláštěná OSB deskami, opatřena hydroizolací a vertikálním roštem, který slouží jako odvětrávací mezera. Na vodorovném laťovém rastru je instalován svislý dřevěný obklad. Z vnitřní strany je konstrukce rovněž zaklopena OSB deskami, provedena parozábrana a rošt pro tzv. instalační předstěnu. Celkové náklady na stavbu domku jsou cca 1 mil. Kč.

Zahradní domek
architekti: Atelier A11
klient: soukromá osoba
realizace: Praha, 2011

-vb-
foto: Lukáš Žentel

Komentáře