Luxusní roubenka skrývá tajemství

Luxusní roubenka skrývá tajemství

Na Ostravici v Beskydech byla v loňském roce dokončena novostavba klubovny oddílu Ostravice Sport, která slouží jako hlavní objekt sportovního areálu, zahrnujícího golfového hřiště a zimní běžecký areál. Roubená stavba s klasickým tvarem sedlové střechy ideálně zapadá do okolní krajiny a navazuje na tradici stavění na horách. Alespoň takto působí na své návštěvníky. Ve skutečnosti bylo nutno velkoryse pojaté prostory řešit jako kombinaci několika druhů materiálů.

Klubovnu tvoří třípodlažní objekt s jedním podzemním, jedním nadzemním podlažím a podkrovím, v nadmořské výšce 450 m n. m. Zastřešení sedlovou střechou s vikýři vytváří přesah, díky čemuž vznikl kolem téměř celého objektu krytý ochoz. Svislé nosné konstrukce jsou ze systému zděných a železobetonových zdí, s doplňující sítí sloupů. Tloušťka železobetonových stěn je po obvodu v podzemní části 300 mm, ostatních místech pak 200 a 150 mm. Po obvodu v nadzemní části je plášť tvořen keramickými tvarovkami na pero a drážku tl. 440 mm, nosné vnitřní zdi jsou ze stejného materiálu tloušťky 300 mm. Doplňující síť sloupů je ze železobetonu a jejich rozměry se pohybují od 300/300 mm dle polohy v konstrukci. Vodorovné konstrukce jsou buď monolitické železobetonové desky, nebo železobetonové desky spřažené s dřevěnou konstrukcí.

Dřevo je použito na konstrukci krovu, který je z lepeného lamelového dřeva. Nad největším prostorem restaurace je rámová konstrukce řešena jako lepená lamelová se styčníky s kloubovou funkcí. Použity jsou prvky s průřezy šířky 200 mm a s výškou od 450 do 600 mm. Zavětrování konstrukce probíhá pomocí křížových vzpěr šikmých (s rovinou střešního pláště rovnoběžných), respektive svislých (rovnoběžných s obvodovým stěnovým pláštěm). Nedílnou součástí je i ztužení pomocí vodorovné železobetonové desky spřažených stropů pod galerií. Spoje rámové konstrukce jsou provedeny pomocí skrytých plechů, tzv. žiletek, resp. svorníkovými a kolíkovými spoji. Řešení a provedení tesařských prvků krovů je nutno vyzdvihnout, protože skýtá mimo jiné i zajímavý pohled na konstrukce zevnitř.

Dokonalou iluzi dřevostavby vytváří hrubý fošnový obklad obvodového zdiva, imitující roubení. Tloušťka obkladu je 40 mm a kotven je do laťování (60/60 mm) s roztečemi 1 250 mm. Nad terénem přechází dřevěný obklad v kamennou přizdívku (tl. 80 mm), která kopíruje nadzemní část obvodového pláště podzemního podlaží. Veškeré konstrukce shora chrání betonová střešní krytina černé barvy.
V případě nepříznivého počasí lze na Ostravici nalézt útočiště v příjemném interiéru, protepleném použitím dřevěných materiálů, a prosklenou fasádou klubovny se kochat výhledem na panorama Beskyd s dominantní Lysou horou.
Stavba byla zařazena v soutěži Stavba roku Moravskoslezského kraje 2013


Obestavěný prostor: 8 413 m3
Zastavěná plocha: 716,57 m2
Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s.
Projektant: OSA Projekt, s.r.o.
Investor: Ostravice sport, a.s.
Termín stavby: 8/2012 – 5/2013
Finanční objem: 47 milionů

Text a Foto: Alena Urbancová

Komentáře