Dům ze dřeva a betonu

Dům ze dřeva a betonu

Projekt „domu T“ se realizoval pro manžele a jejich dvě malé děti, kteří bydleli v panelákovém bytě a toužili po větším prostoru a soukromí ve formě rodinného domu.

Rodinný dům se nachází ve městě Stará Ľubovňa v severovýchodní části Slovenska. Je zasazen do prostředí, které je charakterizované smíšenou zástavbou převážně z druhé poloviny minulého století. V sousedství se nacházejí rodinné domy, které tu vznikaly od 60. let, sídliště panelových domů z 80. let, základní škola z konce milénia a pokračující výstavba bytových domů.

Dům je postaven v zahradě staršího rodinného domu, kde jeden z klientů strávil své mládí. Osobní vztah k pozemku usnadnil klientům ztotožnění se s prostředím. Výběrem tohoto místa klienti také ušetřili peníze na výstavbu domu. Charakteristickým znakem zahrady jsou tři staré břízy, které vysadili rodiče klientů a zůstaly jako jejich vzpomínka. Vedle toho tvoří optickou bariéru od ulice a nabízejí tak více intimity v zahradě.

Hlavním konstrukčním a pohledovým materiálem je dřevo, které je typickým materiálem pro stodoly v této části Slovenska. Stodoly jsou stále součástí několika okolních zahrad a dvorů. Navzdory modernímu vzhledu se tak dům jednoduše začlenil do existující struktury.

Figurativní forma stodoly a domu je natažená podél severního okraje pozemku, a pro zvýšení pasivních solárních zisků zalomená uprostřed. Zasklená fasáda podél jižní části domu nabízí maximální spojení se zahradou a tvoří minimální bariéru mezi interiérem a exteriérem. Jedním ze zachovaných ovocných stromů v zahradě je stará hruška, která kromě úrody slouží jako přirozené stínění terasy. Terasa je kontinuálním pokračováním vnitřní podlahy do zahrady.

Lehkou dřevěnou obvodovou konstrukci doplňují a ztužují centrálně umístěné nosné betonové stěny a ocelové sloupky, které jsou součástí fasády. Exteriér domu je obložen surovým neošetřeným modřínovým dřevem, které časem zešedne. Koncept využití surových materiálů je použit i na doplňkových budovách v zahradě a stejně tak je přiznaný materiál nosných stěn z betonových tvárnic v interiéru.

Výjimečný komfort v interiéru je dosažen použitím výhradně masivních dřevěných konstrukcí, povrchů a doplňků ze smrkového dřeva, které je tradičním lokálním materiálem. Smrk je použit na přiznaných konstrukcích, podlaze, rámech oken a dveří, jakož i jejich výplních, kuchyňské lince a 14 m dlouhé vestavěné skříni, která se z centrálního prostoru táhne do pokoje rodičů. Surové betonové nosné stěny jsou příjemným kontrastem s použitým dřevem.

Kuchyň, sezení obývací části a jídelní stůl se nacházejí ve velkorysém, centrálně umístěném prostoru, který je společenským jádrem domu. Kachlová kamna v obývací části vytvářejí tepelnou pohodu a atmosféru nejen v tomto prostoru, ale teplo je pomocí rekuperace rozváděné do celého domu a pomáhá vytápět všechny prostory.

Stěny z betonových tvárnic vytvářejí svým seskupením dva betonové bloky, nazývané „kostky“, a koncepčně tvoří hlavní konstrukční oporu domu. Tyto kostky jsou naplněny různými funkcemi a nacházejí se tu koupelny, technické místnosti a sklad, části kuchyně, knihovna, komín a mlynářské schody. Kostky jsou oddělené od obvodových konstrukcí, což opticky zvětšuje prostor, a také nabízí volnost ve vnitřní organizaci.

Dva doplňkové prostory pod střechou nabízejí útěk od extrovertních prostor ve spodní části domu do soukromí. Dětský pokoj je tak rozšířen o prostor na hraní, který nabízí maximální svobodu v definovaní her. Pokoj blíže k rodičovskému se využívá jako relaxační prostor, alternativní pracovna a pokoj pro hosty zároveň. Oba pokoje jsou prosvětlené střešními okny a také mají otvor do centrálního prostoru domu. Střešní okno v dětském pokoji je orientované směrem na historickou ikonu města, hrad Ľubovňa, a nabízí tak jeden z nejvyhledávanějších výhledů ve městě.

Od partnerů ASB

Energetická efektivita a udržitelnost hrály důležitou roli ve vývoji návrhu. Obvodové stěny s tloušťkou 45 cm s tepelnou izolací nabízejí dostatečnou ochranu proti chladu v zimě. Klimatické podmínky pro tuto část Slovenska jsou charakterizované extrémními rozdíly v teplotách. V létě tak může teplota vystoupit i nad 30 °C a v zimě klesnout až pod –30 °C.

Velkorysý, jižně orientovaný otvor pomáhá přirozenému prohřívání prostoru, a tak je energetická potřeba na vytápění v zimě minimalizovaná. Stěny z betonových tvárnic slouží vedle nosné funkce také jako akumulační bloky na uskladnění tepelných zisků ze slunečního záření. Dřevěná provětrávaná fasáda, dvojitá provětrávaná střecha, existující stromy a doplňkové stínění pomáhají proti přehřívání domu v létě. V případě extrémně horkých dnů je možné dům vyvětrat přes střešní okna.

Místo realizace: Stará Ľubovňa, Slovensko
Rok: 2015
Architekti: Martin Boleš, Aleš Berec, Erika Bányayová
Konzultanti: Michal Grec, Martin Boledovič, Marián Piterka, Roman Horník, Rastislav Tokarčík, Beata Hriňáková
Stavitel: Martin Ščasný

TEXT: Ing. arch. Martin Boleš
FOTO: Erika Bányayová, Martin Boleš