Dům v alpské krajině
Galerie(11)

Dům v alpské krajině

Zahalen v plášti z modřínových latí a doplněn velkými prosklenými plochami, které nabízejí fantastické výhledy do alpské krajiny, to je dům, který je dílem ateliéru Bernardo Bader Architekten.

S tímto osamnělým stavením se můžeme setkat v malebné horské vesničce Latterns, 1 000 metrů nad mořem, ve spolkové zemi Vorarlbersko. To je druhá nejmenší rakouská spolková země, která se nachází v Alpách na pravém břehu Rýna.

Dřevostavba na masivním betonovém suterénu stojí na parcele nepravidelného tvaru. Pozemek je neoplocen a navazuje volně na blízké okolí, které je nezastavěné. Jako hranice prostoru vnímáme ulici na severu a na jihu, které toto místo vymezují.

Poloha domu na okraji pozemku a v blízkosti komunikace přináší fantastické výhledy, minimalizuje zábor půdy při výstavbě, a zároveň je uvolněn co největší prostor pro zahradu na jižní straně.

Hmotu definuje kompaktní a protáhlý tvar. Obdélníkový půdorys s výraznou východozápadní osou rozděluje vstupní podlaží na severní – obslužnou, a na jižní – obytnou část.  Ve vstupním podlaží se nachází společenský prostor, ve kterém je sloučená kuchyně, jídelna a obývací pokoj. Při severní straně se nachází vertikální komunikace, toalety a úložné prostory.

Prosklené plochy obytného prostoru sledují pohyb slunce z východu na západ a přinášejí bydlení na horách opravdový zážitek. Některé části tohoto prostoru jsou otevřeny do krovu a propojují tak hlavní podlaží s podkrovím, kde se nachází soukromá část – ložnice a koupelny.

Návrh vychází z tradičních forem venkovské zástavby. Sedlová střecha a přísně strukturovaná dřevěná fasáda představují společně prvky současnosti. Povrch exteriéru tvoří hrubě opracované modřínové latě různé šíře. Vnitřní obložení stěn je ze stejného materiálu, jen dřevo je zde zhoblované. Pouze v ložnicích se setkáváme s bílou omítkou na povrchu stěn.

Jižní fasáda domu se otevírá do krajiny, naopak severní se může směrem k ulici celá uzavřít díky přítomnosti dřevěných okenic. V uzavřené podobě je pak dům i intimně oddělen od exteriéru a pozornost kolemjdoucích upoutá pouze jasně viditelný zapuštěný vstup. Ve výsledné formě je dům zajímavou alternativou  tradiční architektury doplněnou prvky současnosti.

Místo: 6830 Laterns, Austria
Autor: Bernardo Bader Architekten | Dornbirn
Spolupráce: Philipp Bechter (PL), Joachim Ambrosig | Dornbirn
Plocha pozemku: 1000 m2
Užitná plocha: 200 m2
Realizace: 2016

Text: Lucie Bílá
Fotografie: Gustav Willeit Guworld
Zdroj: archdaily.com, bernardobader.com