Dřevostavby a povodně

Dřevostavby a povodně

Stále častěji se Česká republika potýká s ničivými povodněmi. Přesto se stále najde mnoho investorů, kteří při stavbě ignorují veškeré normy výstavby v záplavových oblastech a povodně pak na jejich majetku zanechají velké škody. Bohužel ani dodržení všech pravidel pro výstavbu v záplavových oblastech vám nezajistí naprosté bezpečí, takže je nutné kalkulovat s možností povodně. Jaké dřevostavby povodním lépe odolávají a jak dřevostavbu ošetřit po zásahu velkou vodou?

Naprosto nevhodné jsou do povodňových oblastí sruby pro své značné objemové změny a velkou hmotnost. Problematické jsou i dřevostavby s parozábranou, jelikož se jen velmi těžko vysoušejí. Variantou pro realizaci dřevostavby v záplavové oblasti jsou moderní difuzně otevřené konstrukce, které nedisponují parozábranou, ale pouze parobrzdou. Parobrzda má sice nižší difuzní odpor, ale přesto dokáže zachytit prostup nasycených vodních par do konstrukce. Výhodou difuzně otevřené skladby je tedy u dřevostaveb v rizikových oblastech fakt, že vlhkost, která by se v konstrukci během povodní objevila, může zase odejít ven v závislosti na jejím množství a okolních podmínkách.

Oproti zděným stavbám mají dřevostavby po povodních zásadní výhodu, totiž že dochází pouze ke zničení výplňového materiálu a nosná kostra je při dodržení správných obnovovacích prací neohrožena. U zděných staveb, především pak u těch z nasákavých materiálů, je situace mnohem složitější a riziko narušení statiky vyšší. Přesto i pro dřevostavby zasažené povodní platí, že je ke konzultaci o obnově stavby po povodní velmi dobré přizvat nejen odborníky na vysoušení, ale i projektanta a statika, kteří na projektu pracovali.

Po povodni se majitelé dřevostaveb nevyhnou nutnosti rozebrat konstrukci stěny a odkrýt nosnou kostru tak, aby mohlo dojít k rychlému vysoušení dřeva. Na rozdíl od zděných staveb, jejichž vysoušení trvá dlouhé měsíce, dokáže dřevostavba vyschnout i za pár týdnů. Dřevostavba je dobře vysušena v momentě, kdy vlhkost ve středu profilů nepřesáhne v žádném místě 18%. Je nutné dát si pozor na obyčejné vlhkoměry, které měří jen povrchovou vlhkost a měřit například přes zatlučený hřebík, který přivede elektrické impulzy až do středu profilu. Před zaklopením konstrukce je nutné konstrukci důkladně ošetřit proti houbám, plísním a bakteriím. V některých případech lze po důkladném vysušení a ošetření použít i některé výplňové materiály, například tepelné izolace, difuzní folii, nebo venkovní palubkový obklad.

Více v tomto článku.

-vb-
foto: VESPER HOMES