Partneři sekce:
  • XELLA

Dřevostavby a jejich střechy

Dřevostavby a jejich střechy

Domy na bázi dřeva jsou různé a rozdílné. Stejně tak jejich střechy, které se jako domy pod nimi liší typem, tvarem a konstrukcí – a navíc ještě samozřejmě krytinou, jejím materiálem a barvou. Vilka s omítkou, u které se na první pohled vůbec nedá rozeznat, že jde o dřevostavbu, mívá střechu modernějšího rázu než tradiční (i když nová a nízkoenergetická) roubenka v horách. Typy střech a krytina se vybírají velmi pozorně a samozřejmě přísně individuálně. 

Sklon a funkčnost

Sklon střechy je viditelný vždy, spoluvytváří siluetu a celý charakter domu. Musí být tedy přesně vybalancovaný, aby dům jako celek vypadal a fungoval co nejlépe. Ale krytina u střechy s nízkým sklonem a samozřejmě u střech rovných vidět vůbec není. A pokud není poblíž třeba kopec nebo nějaký výškový dům, pak není vidět vůbec odnikud. Není proto potřebné soustředit se příliš na estetickou funkci – třeba naprosto přesný odstín – ale na co nejlepší funkčnost.

To znamená vybrat hmotnost a tedy zátěž konstrukcí, zaměřit se na materiály s minimální a nejlépe žádnou údržbou. Posoudit množství sněhu v dané oblasti a zvolit materiál, na kterém se sníh nedrží, ale také případným nečekaným pádem neohrožuje okolí, tedy doplnit střechu o protisněhové zábrany.  Pokud je ale krytina z okolí viditelná, měla by co nejlépe ladit se zbytkem domu, odpovídat jeho stylu formátem, tvarem, barvou, která je jen někdy jednotná, spíše se na ní střídají světelné odlesky.

Střecha s přesahem, nebo bez?

Architekti převážně a snad stále více (podíváme-li se na počet realizací domů) preferují kompaktní tvar střechy, bez okrajů, bez přesahu nad fasádu. Krásné na pohled, o něco méně praktické potom při bydlení. To se netýká jenom dřevostaveb, ale týká se to každé dřevostavby. Pro investora to může být zpočátku ve fázi návrhů a skic nepodstatná maličkost. Střecha bez přesahu vypadá většinou lépe, dům má jasně definovaný a kompaktní tvar, takže se na toto řešení často kývne.

Nepřehlédněte na asb-portal.cz
Rekonstrukce venkovského domu
Venkovská stodola nabrala druhý dech
Moderní dům s respektem k tradici

Po nastěhování ale obyvatelé začnou postrádat suchý okruh kolem domu, zkrátka pořádný okap, který v létě také významně chrání proti slunci. Druhé mínus střech bez přesahu je fasáda vystavená nepřízni počasí; přesah střechy ji totiž důkladně chrání až do jedné třetiny. Tyto důležité detaily – sucho a stín kolem domu a chráněná omítka – by se tedy také měly při úvahách o vzhledu domu brát v potaz.

Hmotnost střechy

Pokud jde o samotnou hmotnost krytiny, pak těžké střešní krytiny (tašky) jsou výhodné na sruby. Ty se stavějí na etapy, kdy současně několik let dřevo vysychá a sedá si. A právě mohutnější střecha konstrukci dobře zatěžuje a napomáhá jejímu správnému usazení. Lehké střešní krytiny – tedy plech, břidlicové nebo asfaltové šindele – najdou využití zejména u lehkých konstrukcí skeletových a panelových dřevostaveb.

Text: Alena Gembalová
Foto: Rostislav Zapletal, Létající inženýři, Arkon ateliér, Ondřej Pleštil