Desatero úspěšné rekonstrukce
Galerie(8)

Desatero úspěšné rekonstrukce

Při pořizování vlastního bydlení je úplně první otázkou: novostavba, nebo rekonstrukce? Odpověď pak záleží jak na naturelu investora, tak i na jeho finančních možnostech, neboť starší stavby při srovnatelných parametrech bývají levnější. Nicméně nemusí jít o špatnou volbu, protože na rozdíl od novostavby nekupujete zajíce v pytli a případné nedostatky máte šanci odhalit předem a připravit se na ně.

Rozhodnutím rekonstruovat dům, bez ohledu na to, o jaký dům se jedná, vstupujete do procesu, který má svá pravidla. Když je člověk respektuje, dočká se dobrého konce. Když ne, může být výsledkem překvapen. I nemile…

Rekonstrukce bývá ve většině případů o něco levnější než novostavba. Pokud jsou ovšem dodržovány určité zásady a stavitel se vyvaruje zbytečných chyb. Když se řekne rekonstrukce, může se jednat o drobné úpravy interiéru nebo i kompletní renovaci celého domu. Popřípadě o přístavbu nových místností či dalšího podlaží. V každém případě je ziskem obvykle lepší bydlení, úspory ve spotřebě tepla, prodloužení životnosti domu a jeho zhodnocení.

Desatero rekonstrukce je jednoduché – relativně…

1. Záměr
Na začátku rekonstrukce by měl být definován její záměr, neboť z něj vyplyne rozsah rekonstrukce. Může se jednat o rekonstrukci ze dvou důvodů, a to buď z praktického, nebo z estetického. Oba důvody mohou také splynout dohromady, aby se příjemné spojilo s užitečným. Pro maximální výsledný efekt je rozumné požádat o radu odborníka. Ten zjistí stav domu, tedy co je nezbytné udělat a co není. Hlavním důvodem pro rekonstrukci je obvykle úspora energií, od které se odvíjejí investice zejména do zateplování či výměny starých oken i dveří. Dalším důvodem je také snaha o zvětšení životního prostoru a zvýšení komfortu. Ustanovením záměru vám vyplyne rozsah rekonstrukce, získáte představu o časové náročnosti a celkový finanční odhad.

2. Projekt
Projekt bude vodítkem pro to, co se bude dělat a kolik to bude stát. Pokud bude součástí rekonstrukce zateplení, a to je dnes víceméně vždy, je ideální udělat energetický audit anebo alespoň tepelně technický výpočet. Pak bude zateplení optimální.

3. Fasáda
U domu je to něco jako make up. Dobře zvolená fasáda dům zkrášlí.

4. Detaily
Jsou velmi důležité. U každé rekonstrukce domu je jich nepočítaně. Jde o to, aby byly provedeny precizně.

5. Náklady
Kalkulace vychází z projektu rekonstrukce. Obvykle ji bezplatně vypracuje dodavatel nebo projektant v rámci rozpočtu. Záleží nejen na rozsahu prací, ale i na použitých materiálech. Kompletní rekonstrukce rodinného domu se může vyšplhat i na milion a více. Drobnější na několik set tisíc.

6. Finance
Jakmile jsou známy rozpočtové náklady, je možno rozhodnout o financování. Z vlastních zdrojů, nebo může pomoci hypotéka, stavební spoření nebo překlenovací úvěr.

7. Projednání rekonstrukce s úřady
Rekonstrukci je vždy třeba alespoň ohlásit stavebnímu úřadu, který ji schvaluje. Pokud půjde o rozsáhlejší úpravy, kde budete muset například zasahovat do nosných konstrukcí, je nutné si podat žádost o stavební povolení.

8. Realizace
Rekonstrukce svépomocí je finančně o něco méně náročná. Hrozí zde však riziko nekvalitního provedení práce a náprava chyb by se mohla nepříjemně prodražit.

9. Zateplovací systém
Pro zateplení svého domu by ste vždy měli volit certifikovaný zateplovací systém, který splňuje veškeré požadavky dané technickým a energetickým auditem. Jeho kvalita se ale projeví pouze tehdy, pokud je aplikován proškolenými, kvalifikovanými profesionály. Pak není problémem ani vytvořit ze starší stavby dům, odpovídající standardům dnešních nízkoenergetických staveb.

10. Rekonstruovat kompletně
Jednoznačně by rekonstrukce vždy měla být komplexní. Postupný proces je dražší, organizačně komplikovanější a neposkytuje takové záruky jako kompletní rekonstrukce. Nejlepší je pustit se do kompletní rekonstrukce a udělat vše najednou – pokud je to třeba. Rekonstrukce postupná, rozdělená na etapy, je dražší a mnohem komplikovanější, i když se to tak na první pohled nemusí zdát.

Rozhodnete-li se pro úpravu svého domu na nízkoenergetický standard, pak jeho hlavní předností bude dokonalá izolace. Patřit by k němu měla i kvalitní okna, nejlépe s trojskly a vynikajícím těsněním, aby nedocházelo k únikům tepla. Výměna vzduchu je v úsporných domech zajištěna nuceným větráním, které bude nutno zabudovat. S touto technologií dochází v místnostech také k takzvané „rekuperaci“, kdy je teplo z odpadního vzduchu předáno do vzduchu čerstvého. Navíc jsou filtrovány škodlivé látky, přicházející z venku, a dům má díky tomu zajištěno zdravé klima. Kromě zateplení obvodových stěn, je nutné zateplit i střechu, půdu, sklep i podlahy.

No, a aby vše bylo dovedeno k dokonalosti, vyměňte také celý vytápěcí systém, za nový, modernější a mnohem úspornější.

Marie Urbancová

Foto: archiv firem