5 povedených cihlových staveb v Čechách
Galerie(10)

5 povedených cihlových staveb v Čechách

Začátkem dubna se uskutečnil již osmý ročník soutěžní přehlídky BRICK AWARD 2012-2013 Cihla v 21. století. Přihlášeno bylo celkem 40 staveb a rekonstrukcí, při nichž byly použity převážně cihly a cihlové systémy. Mezi jednotlivými oceněními nechybí ani například cena pro stavbyvedoucího.

Rodinný dům ve Zlíně- Nivách

Rodinný dům ve Zlíně- Nivách

Dům, jehož autorem je architekt Ing. arch. Pavel Míček, získal hlavní cenu BRICK AWARD Dům roku 2013. Porota na tomto cihlovém rodinném domě ocenila, jak citlivě reaguje na terén pozemku a respektuje světové strany. Navíc interiér je velmi variabilní, takže díky posuvným stěnám a závěsům lze výrazně měnit dispozice rodinného domu. Zdůraznění krásného výhledu a celková architektonická, konstrukční i materiálová střídmost řešení vynesla Ing. arch. Pavlu Míčkovi výhru v hodnotě 100 000 Kč.


Rodinný dům ve Zlíně- Nivách

Rodinný dům ve Slavkově u Opavy
Tento dům je odpovědí autorů na otázku, jak má vypadat bydlení na vesnici ve třetím tisíciletí. Ing. arch. Tomáš Bindr a Ing. arch. Jan Zelinka považují za nejdůležitější součást vesnického bydlení hospodářský dvůr. Ten se v moderní formě snažili umístit i do projektu tohoto venkovského domu, jehož investor toužil po maximálním propojení stavby s exteriérem. Za kvalitní provedení stavby v rámci programu Porotherm dům Wienerberger obdrželi autoři cenu v hodnotě 20 000 Kč.


Rodinný dům ve Slavkově u Opavy


Rodinný dům ve Slavkově u Opavy


Dům ve Slaném
Investoři chtěli mít ve svém dvougeneračním domě co nejvíce soukromí, proto autoři zvolili uzavřenou formu. Severní okraj pozemku je chráněn samotnou zdí domu, která pokračuje v plotovou zeď. Ze severovýchodu brání pohledu na pozemek garáž. První podlaží domu obývají investoři a jejich děti, druhé patro pak rodiče investorů. Autory této velkorysé cihlové stavby jsou Ing. arch. Martin Beránek a Ing. arch. Jan Švestka. Dům získal stejně jako rodinný dům ve Slavkově u Opavy zvláštní cenu  CSI a programu Porotherm dům Wienerberger.


 Dům ve Slaném


 Dům ve SlanémRekonstrukce rodinného domu v Hroněticích
Vydavatelství Jaga Media udělilo cenu v hodnotě 15 000 Kč této přestavbě od architektů Akad. arch. Ing. Aleny Bezpalcové a Ing. arch. Tomáše Bezpalce. Porotu zaujal jejich citlivý přístup k rekonstrukci vesnické usedlosti a celkový přínos, jak už posouzením kvality celé lokality, tak i navrženými úpravami a rozsahem rekonstrukčních prací. Při vlastní záchraně původního stavení se soustředili na propojení starého s novým, kombinaci původních a nových materiálů, aniž připustili ztrátu toho nejcennějšího, co původní statek nabízel – svébytnou identitu a ducha „starých dobrých časů“.


 Rekonstrukce rodinného domu v Hroněticích


Rekonstrukce rodinného domu v Hroněticích


Rekonstrukce a dostavba Kulturního domu v Chebu
Právě za tuto stavbu získali stavbyvedoucí Luboš Čerrvinka z Algonu a Ing. Karel Hes z Metrostavu ocenění ČKAIT za provedení stavby ve výši 25 000 Kč. Jedná se o složitou a technicky náročnou rekonstrukci, kterou se stavbyvedoucím podařilo provést v souladu se spokojeností investora i architekta díla. Hlavními důvody rekonstrukce a dostavby objektu postaveného na přelomu 19. a 20. Století, bylo pozvednutí kvality kulturního zázemí města, snížení energetické náročnosti a zefektivnění provozu, zvýšení kapacity, umožnění multifunkčnosti a samostatnosti jednotlivých částí a v neposlední řadě zajistit, aby všechny prostory přístupné veřejnosti byly bezbariérové.

Rekonstrukce a dostavba Kulturního domu v Chebu


Rekonstrukce a dostavba Kulturního domu v Chebu

-vb-
zdroj: winerberger.cz