Příběh moderní architektury Litomyšle

Příběh moderní architektury Litomyšle

Rozsáhlá výstava nazvaná Fenomen Litomyšl představuje moderní architekturu tohoto města od konce 19. století až po současné realizace a projekty. Genius loci Litomyšle je nepopiratelný. Nástup moderní doby byl proto spojen i se snahou o vytvoření nenásilného propojení nového a starého. Ne vždy se to podařilo, především období komunistické totality zjizvilo tvář města již nenapravitelně.


Polistopadový stavební ruch byl naopak veden snahou o budování architektonicky hodnotných a do charakteru města zapadajících děl.

Rozsáhlá výstava Regionálního muzea v Litomyšli připravená ve spolupráci s Městem Litomyšl nabízí pohled na architekturu města posledních 150 let, na návrhy realizované i nikdy nepostavené, na Litomyšl skutečnou i možnou. Pozornost je věnována také chystaným velkým projektům – zámeckému návrší, plavec­kému bazénu, přestavbě kotelny, výstavbě nových bytových domů nebo rychlostní komunikaci R35. Výstava v Regionálním muzeu v Litomyšli potrvá do 12. dubna 2009.

Zdroj: Regionální muzeum v Litomyšli