Obnovený dům módy v centru Ostravy
Galerie(4)

Obnovený dům módy v centru Ostravy

Ostrava je specifické město bez husté kompaktní zástavby v centru. Jako historický střed je vnímáno území kolem Masarykova náměstí v Moravské Ostravě. V jeho blízkosti má nyní vzniknout obchodní a společenské centrum Ostravica podle návrhu architektů z Projektstudia, navazující na nedostavěný blok stávajícího módního domu.

Projekt nové Ostravice má být alternativou k výstavbě neosobních rozlehlých nákupních center na periferiích měst, které nijak neodkazují k místu ani městu, ve kterém se nacházejí. Urbanisticky dotvoří městský blok, umožní nákupy, relaxaci na zatravněných střechách a v nejvyšších patrech také bydlení.

Historické a místní souvislosti
Stavba vyroste v centru Moravské Ostravy na náměstí Dr. E. Beneše, kde naváže na nárožní čtyřpatrový dům z roku 1930 berlínské architektky Marie Frommerové, sloučený o pár let později se starší stavbou nájemního a obchodní domu I. Schmelze z let 1911–1912 od ostravského architekta Felixe Neumanna. Módní dům Textilia byl tedy tvořen od třicátých let těmito vzájemně vnitřně propojenými budovami.

Zatímco je dnes okolí domu Textilia mrtvou zónou, mezi válkami zde vládl bohatý společenský život. Ještě před koncem 2. světové války bylo toto místo zastavěno klasickým městským blokem, tvořeným již zmíněným módním obchodním domem, dalšími činžovními domy a Německým domem s letním tanečním pavilonem. Tento novorenesanční Německý dům z roku 1895, navržený opět Felixem Neumannem, byl s obchodním domem také později propojen, ale už na konci války jej kvůli jeho názvu a poslání zajatí Němci zbourali.

Bývalý módní dům Textilia v současné době již několik let chátrá – při nepovolené rekonstrukci se zřítily stropy původního Neumannova meziválečného obchodního domu. Situace by se však měla brzy změnit. Na konci loňského roku koupila developerská společnost Amádeus Real pozemek, na němž kdysi stával Neumannův Německý dům, a ve spolupráci s firmou Ostravica Fashion chce zprovoznit zavřený, chátrající módní dům Ostravica Textilia a propojit jej s novostavbou obchodního a společenského centra.

Jako křišťál vystupující z hrubého kamene
Předložený návrh nového objektu respektuje místní i historické souvislosti, dotváří celistvý blok, který je v maximální možné míře vzájemně propojen se stávajícím obchodním domem. Vytváří tak kompaktní, polyfunkční komplex, kde se budou nacházet obchodní a administrativní prostory, služby, kavárny, restaurace a taneční sál. Součástí budou také podzemní garáže, sociální zázemí a zásobovací uzel celého komplexu. Podle podmínek zadavatele budou samostatnými prvky velkoryse řešené prosklené atrium respektující stávající zeleň a zatravněné střešní terasy. Bytové jednotky v horních podlažích naplní záměr města obnovit bydlení v jeho centrální části.

Architekti z Projektstudia navrhli objekt tvořený hmotou z tryskaného kamene, která začíná nad proskleným parterem a v místech vstupů je prořezána. Podobně jako puklina v nerostu se uprostřed celkové hmoty bloku vytváří prostor – atrium, které je místem setkávání nejen návštěvníků, ale i historických budov se současnou architekturou. Atrium, které propojuje první tři nadzemní podlaží nové i staré budovy, je zastřešeno prosklenou kovovou konstrukcí.

Stavba odpovídá výškové hladině okolní zástavby. Z hmoty vystupují jako křišťál z hrubého kamene transparentní administrativní věže, které jsou jakousi soudobou variantou věží Německého domu. Právě ony zvýrazňují vstup. Budou zaskleny mírně pokoveným sklem, aby se zamezilo přehřívání interiéru. Na stranách vystavených slunci budou věže doplněny venkovními horizontálními lamelami.

Parter bude také plně prosklený, aby mohl sloužit pro prezentaci jednotlivých obchodů podél ulic. Dům je navržený tak, že od hranice parcely ustupuje, a tím se zvětší uliční profil. Před objektem se pak plánuje vysázení aleje městské zeleně, která plynule prostoupí do atria domu. Na víceúrovňových střechách se budou dále rozprostírat zahradní terasy, které vytvoří zelenou střešní krajinu.

Šetrný k životnímu prostředí
Objekt budoucího polyfunkčního objektu bude podle projektantů splňovat zásady trvale udržitelného rozvoje, mezi které patří hlavně využití obnovitelných zdrojů, tedy získávání alternativní energie. Plánuje se využívání dešťové vody pro užitkové provozy – při splachování toalet či zavlažování zelených střech v suchých měsících.

V letních měsících má být problematická energetická náročnost na chlazení budovy řešena zabudováním fotovoltaických článků na střechy nejvyšších věží, které by potřebnou energii vytvářely právě díky vysoké intenzitě slunečního záření. Úniky tepla ze stávajících historických budov budou minimalizovány pomocí izolačních skel ve vnitřních okenních rámech. Vytápění v zimních měsících by mělo zajišťovat tepelné čerpadlo a parovod.

Díky využití moderních, inteligentních technologií je snaha dosáhnout co nejnižších provozních nákladů, například ve vztahu ke spotřebě energií. Sofistikovaně bude řešena i cirkulace vzduchu, díky čemuž by se měli návštěvníci cítit v obchodním centru zcela přirozeně, bez negativních dopadů klimatizace.

Obnovená funkce
Rekonstrukcí a dostavbou areálu Ostravica se dosavadní nákupní plocha rozšíří více než pětkrát. Koncept nového obchodního centra se opírá o její minulou slávu. Investoři se rozhodli oživit myšlenku prestižního centra módy, kde zahraniční značky doplní výrobky zavedených i začínajících návrhářů a výrobců z Česka či Polska. Nové obchodní centrum na hlavní městské tepně by se tak po kompletní rekonstrukci a moderní dostavbě, plánované na přelom let 2012 a 2013, mohl vrátit ke svému postavení i funkci, které měl v minulosti mezi ostravskými zákazníky.

(kak)

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB.