Plzeň má nové špičkové onkologické centrum

Plzeň má nové špičkové onkologické centrum

Plzeň má nové špičkové onkologické centrum. Nejmodernějším onkologickým centrem u nás se může pyšnit Fakultní nemocnice Plzeň v areálu Lochotín. Investice do špičkového centra byla potřebná, neboť původní centrum již nevyhovovalo technicky ani z kapacitních důvodů.

Stavba moderního pavilonu Komplexního onkologického centra byla zahájena před třemi lety a dokončena v září roku 2010. Do nových prostor se tak mohlo přestěhovat původní Onkologické a radioterapeutické oddělení, které sídlilo na odloučeném pracovišti, tedy stranou všech zdravotnických provozů nezbytných při léčbě onkologicky nemocných pacientů. Přesídlením do nových prostor tak plzeňská fakultní nemocnice zlepšila kvalitu péče o nemocné.

Dodavatelem stavby se stala na základě výběrového řízení společnost Skanska CZ. Náklady na vybudování pavilonu i s jeho vybavením nejmodernější diagnostickou a léčebnou technikou podle údají FN Plzeň dosáhly téměř jedné miliardy korun, přičemž stavební část stála zhruba polovinu. Peníze na výstavbu získala FN Plzeň ze státního rozpočtu, vybavení přístroji i nábytkem bude hradit ze svého.

Dvě hmoty v souladu
Nové sídlo Komplexního onkologického centra je začleněna do stávající výstavby zdravotnických objektů v areálu FN Plzeň – Lochotín. Budova se nachází v severovýchodní části areálu FN v blízkosti severní vrátnice na mírně svažitém pozemku. S ostatními objekty je spojena podzemní chodbou.

Koncepce hmotového řešení vychází především z topografie místa a provozních potřeb onkologického centra. Objekt tvoří dvě hmoty. Spodní dvoupodlažní hmota o téměř čtvercovém půdorysu se zařezává do svahu a je protknuta několika atrii, která dovolují prosvětlit přirozeným světlem i prostory uprostřed poměrně hluboké dispozice. Úrovně jednotlivých podlaží umožňují bezbariérový nástup v různých výškách. Horní třípodlažní hmota je odsazena od spodní části. Okolní ozeleněný terén plynule přechází do střešní zahrady mezi spodní a horní hmotou.

Zatímco podzemní části budovy jsou určeny pro zdravotnické provozy, u kterých je nutné odstínění radiačního záření (tři lineární urychlovače a další), laboratoře a technologické zázemí, v nadzemních podlažích budou ambulance, stacionáře pro podávání chemoterapie a lůžková část.

Konstrukční řešení
Objekt onkologického centra je konstrukčně navržen jako monolitický skelet kombinovaný se stěnovým systémem. Převládající modulové rozpětí je 6,0 × 6,0 m. ŽB stěny jsou umístěny kolem komunikačních jader s výtahem a schodištěm, resp. po obvodě zasypaných částí suterénu. Stropní desky jsou navrženy v převážné většině jako bezhlavicové, s výjimkou stropních desek nadzemních podlaží. Ve zmíněných deskách jsou ztužující průvlaky, které vytvářejí zároveň nadpraží. Schodiště jsou navržena monolitická.

Nosná konstrukce podzemního koridoru a kolektoru je navržena jako uzavřený monolitický tubus. Kobky ozařoven jsou pak navrženy jako stěnový systém zastropený rovnými deskami. Konstrukční prvky kobek jsou velmi masivní.

Obvodový plášť lůžkové části (2.-4.NP) je navržen jako zděný z keramických cihlobloků tl. 240 mm a je zateplený kontaktním zateplovacím systémem s použitím minerální vlny tl. 140 mm. Obvodový plášť (1.PP a 2.PP) má obdobnou skladbu jako horní lůžková část, avšak v podzemních podlažích je doplněna směrem do exteriéru o předsazenou provětrávanou fasádu, kde exponovaným pohledovým prvkem je alkalické profilové lité stavební sklo ve tvaru U. Prosklení, které má bránit přímému pohledu do vyšetřoven, je neseno ocelovou konstrukcí, kotvenou přímo do nosné ŽB konstrukce objektu.

Od partnerů ASB

Vnitřní dělící konstrukce jsou navrženy převážně z keramického příčkového zdiva AKU tl. 200, 150 a 100 mm. Střecha nad lůžkovou částí objektu je navržena jako plochá, spádovaná do střešních vpustí. Střecha nad 1. PP je řešena jako zelená, stejně jako podlahy v atriích na 1. a 2.PP.

(kk)
Foto: Archiv Stavba roku

Autor:  K4 a.s. – Zdena Němcová, Jan Lacina a LT Projekt – Luděk Tomek
Adresa:  areál FN Plzeň, Lochotín, Plzeň
Investor:  Fakultní nemocnice Plzeň
Náklady:  666 000 000 CZK    
Projekt:  2008-09
Realizace:  2008-10    
Užitná plocha:  12 068 m²
Zastavěná plocha: 5 890 m²    
Obestavěný prostor: 67 860 m³

–>–>

RubrikyZdravotnictví