Partneři sekce:

Výzkumné centrum nové generace

Výzkumné centrum nové generace

Projekt ELI – Extreme Light Infrastructure – je součástí evropského plánu na vybudování nové generace velkých výzkumných zařízení. ELI je nejmodernějším laserovým zařízením na světě. Vývojové centrum přináší nové poznatky potenciálně využitelné v lékařském zobrazování a diagnostice, konstrukci nových nástrojů, rentgenové optice... Slouží také jako atraktivní platforma pro výchovu nové generace doktorandů, vědců a inženýrů.

Komplex budov výzkumného laserového centra navrhla mezinárodní architektonická kancelář Bogle Architects ve spolupráci s inženýrskou kanceláří AED Project. Autoři koncipovali projekt jako školní areál. Skládá se ze čtyř samostatných budov: kanceláří, laboratoří, multifunkčního prostoru s posluchárnou a kavárnou a laserovou halou. Jádrem ELI je betonový „box“ o velikosti fotbalového hřiště, který slouží jako centrum pro laserové pokusy. Lasery instalované v areálu budou použity pro výzkum v oblasti materiálních a technických věd, medicíny, biologie, chemie, farmacie a astrofyziky. Nová generace laserové technologie výrazně přispěje k diagnóze a léčbě rakoviny.

Areál ELI

Hmotově nejrozsáhlejší budova areálu je ozvláštněna ustupujícím posledním podlažím. Strop laserové haly v rozšířeném suterénu je přesypán zeminou a nově vzniklý terén modelován s návazností na terén stávající. Další z budov areálu má půdorysný tvar písmene H. Hmotově je tedy složena z několika menších kvádrů a působí kontrastním dojmem vůči kompaktnímu tvaru větší budovy. To je podpořeno také vykonzolovanými horními podlažími. Další dvě budovy vzájemně oddělené přístupovou komunikací jsou jednoduché kvádry, z nichž menší je zastřešen pultovou střechou, větší střechou sedlovou. Ke každému objektu je přidružena zpevněná oplocená plocha s venkovním technologickým zařízením. Výraznými prvky jsou zejména zásobníky technických plynů a chladicí věže.

Betonový labyrint

Areál ELI je největší stavební zakázkou v oblasti výzkumu a vývoje v České republice za poslední léta. Zvláštností stavby je mimo jiné i speciální receptura betonové směsi navržená pro tuto stavbu, vibrační stabilita, odolnost proti elektromagnetickým pulsům a ionizujícímu zá­ření i vysoký stupeň variability umožňující další rozvoj experimentálního laserového vybavení. V experimentálních halách jsou z důvodu stínění radiace před dveřními otvory navrženy speciální labyrinty. Jsou provedeny ze stavebnicové konstrukce bloků z vysokohustotního betonu.

Některé labyrinty mají z tohoto materiálu také stropní konstrukci. Nad labyrintem jsou prefabrikované panely z vyztuženého vysokohustotního betonu tvořící nosnou konstrukci stropu, na kterých jsou vyskládány betonové bloky k dosažení celkové potřebné tloušťky konstrukce pro stínění. Kvůli zamezení průniku radiace není konstrukce labyrintů součástí nosné konstrukce stavby. ELI Beamlines letos získalo prestižní titul „Nejlepší stavba pro průmysl roku“. O ocenění rozhodla odborná porota mezinárodní soutěže MIPIM Awards 2016 ve francouzském Cannes.

Investor: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Architekti: Bogle Architects, s. r. o.
Projekt: AED PROJECT
Zhotovitel: Sdružení účastník MVO – sdružení, (ELI) II: Metrostav OHL ŽS, a. s. – VCES vedoucí, a. s.
Realizace: 2012–2015

Zdroj: Bogle Architects, Metrostav a AED project

text: TEREZA JANIŠOVÁ
FOTO: BOGLE ARCHITECTS

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB.

RubrikyObčanské stavby