Lanovka na střechu Evropy

Lanovka na střechu Evropy

V loňském roce byla dokončena nová visutá lanovka Skyway Mont Blanc. Je důkazem toho, že sklo nachází své uplatnění i v extrémních podmínkách, zároveň propojuje požadavky návštěvníků i architektů.

Kabiny lanovky projíždějí třemi stanicemi: Pontal d’Entrèves (1 300 m.n.m.), Pavillon du Mont Fréty (2 200 m.n.m.) a Punta Helbronner (3 466 m.n.m.) Každá z nich představuje různý typ architektury a byly navrženy tak, aby splynuly s horským okolím. Komplex, za jehož návrhem stojí Studio Progetti Cillara Rossi, představuje vrcholnou úroveň technologie a inženýrství a zaměřuje se na minimalizaci dopadů na životní prostředí i spotřebu energie. Architekti ze studia Progetti Cillara Rossi nejsou v oblasti architektury pro vysokohorská prostředí žádnými nováčky, což je na kvalitě návrhu lanovky patrné.

Otáčivé kabiny

Kvůli extrémním vlivům byly použity vysoce odolné materiály, jako titan, pozink, sklo, dokonce i dřevo. Vše navrženo tak, aby stavby odolaly sněhu i ledu, zároveň vyhověly potřebám turistů. Celková velikost objektů také znamenala důkladné dimenzování kapacity zařízení a výběr přepravního systému tak, aby byla zaručena bezpečnost dopravy, plynulost a schopnost přizpůsobit se množství návštěvníků.

Nejen co se týče vzhledu, ale také co do úspory energie a tepla, lze „trilogii“ stanic zařadit mezi pokrokové výtvory současného stavebnictví. Použití vysoce výkonných skel, osazení solárními panely i využití tepelných čerpadel snižuje provoz této velkokapacitní lanovky na minimum.

Lanovka v celkové délce 4,3 km překonává výškový rozdíl 2 140 m. Cestu k vrcholové stanici absolvují cestující v klimatizovaných kabinách pro 75 až 80 lidí. Každá kabina se během jízdy otáčí o 360 stupňů, aby si mohli všichni vychutnat pohled na okolní skalní masivy.

Vysokohorská oáza

Hlavním záměrem nebylo vytvoření homogenního projektu, ale vzhledem k velkému rozdílu v nadmořské výšce všech tří stanic spíše vhodně spojit unikátní vlastnosti jednotlivých segmentů s okolním prostředím souvislé horské scenérie. Proto byly pro každou stanici zvoleny odlišné architektonické prvky. Nástupní stanice Pontal d´Entrèves bezprostředně navazuje na výjezd automobilů z 12 km dlouhého autotunelu pod Mont Blanc a její součástí je velkokapacitní parkoviště.

Studio Progetti Cillara Rossi dalo stanici aerodynamický tvar s proskleným průčelím, které kryje nástupiště kabin. Přestupní stanice Pavillon du Mont Fréty v nadmořské výšce 2 173 m je pro svoje skořepinové střechy, pokryté solárními články, a zasklená nástupiště pokládána za architektonický zázrak. Turisté si zde mohou prohlédnout i místní vysokohorskou botanickou zahradu. Velká okna zajišťují návštěvníkům pocit, že jsou venku, zatímco je chrání před vnějšími extrémními podmínkami.

Použité zasklení iPlus E na extra čirém skle ve vrstveném bezpečnostním provedení s akustickou fólií umožňuje návštěvníkům ničím nerušený a nezkreslený výhled do malebné okolní krajiny. Díky akustické fólii mohou návštěvníci v klidu vychutnávat nabídky zázemí i v případě vysoké venkovní hlučnosti v důsledku extrémních povětrnostních podmínek. Navíc je zasklení provedeno izolačním trojsklem, které perfektně odpovídá požadavkům na minimalizaci dopadů na životní prostředí a spotřebu energie. Cílová stanice Punta Helbronner ve výšce 3 456 m představuje něco zcela odlišného.

Architektura se podobá rozeklaným vrcholům a pro svůj tvar i pro symbolický odkaz na Mont Blanc je nazývána krystalem. Hlavním lákadlem je zde kruhová terasa s unikátním výhledem na nejvyšší vrcholy západních Alp. Uvnitř budovy naleznete restauraci, bar, informační centrum a výstavní prostory.

Od partnerů ASB

Téměř neviditelné sklo

Zadání architektonického studia bylo jednoznačné: zasklení musí být vysoce neutrální při zachování tepelně izolačních kvalit. Téměř 2 000 m2 skla bylo rozřezáno na jednotlivé kusy (každý o jiných rozměrech) a v závodě AGC Interpane v Plattlingu sestaveno do izolačních trojskel. Pracovalo se zde výhradně se sklem, které se vyznačuje nízkým obsahem železa.

Takové sklo totiž postrádá nazelenalý nádech a nabízí vysoký index podání barev, čímž splňuje požadavek na transparentnost a neutralitu. Ani samotné provádění stavebních prací nebylo snadné. Veškeré zasklení muselo být z důvodů diktovaných klimatickými podmínkami dopravováno až na vrchol hory pomocí soustavy kladek pouze v nejpříznivějším časovém rozmezí, od května do října.

Zdroj: AGC Flat Glass

Lanovka Skyway

Místo: Mont Blanc, Itálie
Architekt: Studio Progetti Cillara Rossi
Dodavatel skla:  AGC Interpane, Plattling (Německo), AGC Glass France, Boussois (Francie)
Investice: 110 miliónů EUR
Realizace: 2015

MONT BLANC
TEXT: RED
FOTO: AGC GLASS EUROPE, SHUTTERSTOCK

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB 5/2016.

RubrikySportoviště