Obří mural pod Bazaly. Ostrava uspořádá mezinárodní uměleckou soutěž

Mural pod Bazaly
Zdroj: Magistrát města Ostravy

Město Ostrava a Moravskoslezský kraj vyhlásili otevřenou mezinárodní výtvarnou soutěž na provedení muralu, tedy velkoplošné malby na opěrné zdi nad stadionem Bazaly. Budoucí „plátno“ má v rozměru tisíc metrů čtverečních.

Město Ostrava se tématem muralu zabývá již několik let. V roce 2020 pod vedením kurátorky Alexandry Krolikové zrealizovalo pilotní projekt muralu SKOK, dílo známého polského umělce Mariusze M-City Warase. V návaznosti na tuto úspěšnou aktivitu se rozhodlo pokračovat v organizaci a koordinaci muralových aktivit na území města a pro přípravu obdobných projektů sestavilo tým ze zástupců kulturní scény, platformy Ostrava360, Městského ateliéru prostorového plánování a architektury a města.

Tým se zabývá identifikací vhodných ploch pro mural, doporučuje postupy a navrhl zadání také této umělecké soutěže. V budoucnu se může zabývat výběrem zdi do příštích projektů výtvarných soutěží či legalizace užívání ploch streetartové veřejnosti.

Město předpokládá pokračování projektu v dalších letech a tím podporu vzniku více muralových děl. Úspěšně byl v centru města realizován již zmíněný SKOK, Ostravská Madonna amerického streetartisty Nilse Westergarda nebo Creative Placemaking amerického streetartisty známého jako Gaia v DOV.

Požadavkem je i připomenutí Baníku

„Město Ostrava dlouhodobě diskutovalo s Moravskoslezským krajem problematiku opěrné zdi nad Bazaly a mural představoval jedno z možných řešení. Jedná se o dominantní plochu v blízkosti centra města a oceňuji proto, že jsme s krajem jakožto s vlastníkem zdi, nalezli konsensus v tom, aby ztvárnění vzešlo jako výsledek mezinárodní umělecké soutěže, kterou město v rámci svých mural aktivit zorganizuje,“ vysvětlila Zuzana Bajgarová, náměstkyně primátora.

Již 15. března se otevře možnost českým i zahraničním umělcům navrhnout dílo, které promění známou opěrnou zeď nad stadionem Bazaly ve Slezské Ostravě. V souvislosti s umístěním muralu bylo definováno samotné téma soutěže: soutěžní návrh by měl reflektovat v posledních letech výrazný a významný rozvoj města Ostravy a Moravskoslezského kraje a zároveň by měl reagovat na specifika města/regionu jako takového, a to ať už historická, sociální či sportovní, včetně vhodného připomenutí 100. výročí sportovního klubu FC Baník Ostrava, který je s lokalitou BAZALY neodmyslitelně spjat.

Zadání samotné soutěže je unikátní. Poprvé v historii společně vyhlašuje statutární město Ostrava a Moravskoslezský kraj výtvarnou soutěž pro realizaci mural art. Po vzájemné dohodě se město na své náklady rozhodlo připravit a zkoordinovat výtvarnou soutěž, a to ve spolupráci s ostravskými osobnostmi a umělci, kteří pomáhali definovat samotné znění soutěžních podmínek. Moravskoslezský kraj naváže na samotnou soutěž a na své náklady ve spolupráci s vítězem soutěže zrealizuje samotné dílo. To by mělo být realizováno již na konci léta tohoto roku.

V porotě, která rozhodne o vítězi soutěže, zasednou mimo zástupci města a kraje, stejně jako tři významné osobnosti. Alexandra Kroliková, kurátorka řady muralových projektů v ČR i v zahraničí, Daniela Rywiková, proděkanka Filosofické fakulty Ostravské univerzity a Jiří Surůvka, český umělec a performer. Konkrétní podmínky soutěže včetně příloh jsou dostupné na webových stránkách. Termín pro zaslání návrhů je 10. května 2022.

red