Nové poslání staré školy
Galerie(7)

Nové poslání staré školy

Partneři sekce:

Budova bývalé základní školy je kromě kapličky na návsi jedinou historickou stavbou v moravské obci Velatice. V sedmdesátých letech byla škola zavřena a nakonec ponechána postupnému chátrání. Až po více než čtyřiceti letech se na staré stavení usmálo štěstí.

Velatická samospráva se před dvěma lety rozhodla školu nechat zrekonstruovat a využívat jako sídlo obecního úřadu. Velkorysé prostory bývalých tříd a kanceláří umožnily do budovy umístit kromě úřadu i další provozy – knihovnu a rodinné centrum.

V multifunkční místnosti se ale nescházejí pouze rodiče s dětmi. Konají se zde vernisáže, přednášky, v létě místnost slouží jako malá kavárna. Rekonstrukce stavby byla pojata komplexně, od podřezání stavby a nutného statického zajištění, přes nové instalace až po novou střechu.

Probuzená fasáda

Součástí návrhu byla také úprava okolního prostoru, včetně inovativního řešení přístupu k budově. Objekt má tři původní samostatné vstupy, které byly zachovány – hlavní vstup poblíž kanceláří, bezbariérový vstup z nového parkoviště a vstup umístěný v zadní části budovy, kde se nachází nové dětské hřiště.

V kanceláři starosty byla ponechána omítka s původní malbou.
V kanceláři starosty byla ponechána omítka s původní malbou.

Touto stranou se budova „dívá“ z kopce na celou obec. Jelikož je zde terén nižší než úroveň podlahy, byl tento třetí vstup doplněný o terasu, která přímo navazuje na šatnu a rodinné centrum. 

Fasáda domu byla před rekonstrukcí ve velmi špatném stavu. Původní historické prvky na fasádě (bosáž, špalety, podokapní římsa) z větší části chyběly, částečně se zachovala pouze římsa. Budova dostala novou omítku v bílé barvě, chybějící část římsy byla doplněna.

Novou krytinu zvolila autorka projektu původního typu, tedy režnou keramickou tašku. Veškerá okna byla vyměněna, rámy jsou dřevěné, všechny tři vstupy do objektu byly osazeny novými dveřmi. Původní sokl domu nahradil sokl z žulových desek. Hlavní objekt budovy doplňují dvě přístavby, které díky rekonstrukci dostaly nové opláštění z mořeného smrkového dřeva.

Režné zdivo v kancelářích

Architektka Martina Černá se rozhodla budovu dispozičně rozdělit na tři hlavní části – kanceláře úřadu, knihovnu a multifunkční prostor rodinného centra. Všechny provozy jsou propojené hlavní chodbou přístupnou ze všech tří vstupů.

Interiér je pojednán jednoduše a jasně, v základních materiálech i barvách. Sympaticky výrazným prvkem je pak odhalené režné zdivo v kancelářích a na chodbě. V kanceláři starosty byla ponechána omítka s původní malbou v několika vrstvách.

Všechny vstupy do hlavních místností byly zvětšeny o fixní prosklené světlíky, díky kterým se do chodby dostává denní světlo. Knihovna je doplněna čtenářským a dětským koutkem. Multifunkční prostor rodinného centra je velmi variabilní.

Jednoduchý dřevěný nábytek je možné podle potřeby snadno uspořádat do různých sestav, nebo jej „zaparkovat“ ke stěně, a vytvořit tak v místnosti zcela volný prostor.
Architektce Černé se díky spojení úřadu, knihovny a rodinného centra podařilo vytvořit vstřícně působící prostředí, které vítá obyvatele Velatic s otevřenou náručí.

Multifunkční prostor rodinného centra je možné variabilně uspořádat.

Multifunkční prostor rodinného centra je možné variabilně uspořádat.

Přestavba školy na obecní úřad

Místo: Velatice, Brno – venkov
Architekt: Martina Černá
Stavební část: Petr Zelinka
Investor: obec Velatice
Projekt: 2015
Realizace: 2016

VELATICE
TEXT: TEREZA JANIŠOVÁ
FOTO: JAROSLAV MAREŠ

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB 1/2017.