Gymnázium ve vysokoškolském stylu
Galerie(5)

Gymnázium ve vysokoškolském stylu

Partneři sekce:

„Výzkumy v oblasti neurobiologie ukazují, že informace lépe vstřebáváme v příjemném prostředí, které nám umožní lépe zmobilizovat mozek a paměť. V této budově, která svým vybavením připomíná vysokoškolský standard, se to myslím rozhodně povedlo.“
Erik Štefanovič – jednatel DELTA Projektconsults

Soukromé Rakouské gymnázium v Praze bylo založeno v roce 1991, je šestileté a navštěvují ho studenti ve věku od dvanácti do dvaceti let. Až doposud sídlilo v pronajatých prostorách, ve kterých se studenti a učitelský sbor setkávali až do loňského června. Začátkem následujícího školního roku proběhlo stěhování do novostavby, kterou navrhl vídeňský architekt Andreas Karl Bohrn.

Motivující prostředí

Při stavbách pro školství je více než jinde důležité dodržení stanovených termínů výstavby, protože stěhování do nové budovy je možné jen během letních prázdnin. Koordinaci přípravy, včetně kvalitní realizace stavby gymnázia uskutečnila společnost DELTA Projektconsult, jejíž mateřská firma má v domovském Rakousku se školními budovami dlouholeté zkušenosti.

V areálu gymnázia najdete kromě hlavní budovy také tělocvičnu, víceúčelové hřiště a tartanovou běžeckou dráhu. Areál školy dělí od rušné ulice vysoký travnatý val, k jehož vytvoření byla použita zemina z výstavby tělocvičny. U budovy se nacházejí odpočívadla, kde si mohou studenti odložit a zamknout svá kola. Samozřejmě nechybí parkoviště pro auta.

„Budova gymnázia připomíná svým vybavením vysokoškolský standard,“ říká Erik Štefanovič, jednatel české DELTY Projektconsult, která je generálním zhotovitelem projektu. „V přízemí se nachází reprezentativní aula, knihovna s terasou, sborovna a také jídelna, která může sloužit i jako multifunkční sál. Dá se rozdělit na dvě části, přičemž ta menší může být využívána jako hudební či zasedací místnost.“ Mezi učebnami zaujme například nadstandardně vybavená chemická laboratoř nebo počítačová učebna.

Mezinárodní projekt

Ke konstrukčním i vizuálním zajímavostem patří celodřevěná tělocvična, která je z velké části pod úrovní terénu. Stojí na břidlicovém podloží, přičemž odborníci ze společnosti DELTA už před výstavbou konstruktivně vyřešili problematiku spodní vody.

Dostatek světla v tělocvičně je zabezpečen velkými střešními okny.
„Střecha tělocvičny je zelená a bezúdržbová,“ upřesňuje Erik Štefanovič. „Intenzitě světla v celém prostoru pomáhají i zajímavě řešené žebřiny. Vytvářejí optickou stěnu, která brání například prostřelení míče do přilehlých místností s nářadím, současně však propouštějí dostatek světla. Je tu hřiště na házenou, volejbal či badminton. Celá tělocvična je ze dřeva, včetně stropů.“

Mezinárodní projekt gymnázia je považován za inspirativní příklad státní podpory vzdělávání občanů žijících v sousedních zemích a respektu k nastupující generaci. „Budoucnost každého národa je přímo úměrná investicím do vzdělávání mladší generace. Rakousko se velmi poctivě ujalo této role i na území České republiky, kde bylo jeho cílem vytvořit příjemné a inspirativní prostředí pro vzdělávání mladých lidí,“ dodává Erik Štefanovič.

Také proto se slavnostního otevření zúčastnili rakouský velvyslanec a česká i rakouská ministryně školství. Význam gymnázia zdůraznil také rakouský prezident Heinz Fischer svou osobní návštěvou. Úvodní školní rok provozu Rakouského gymnázia v nové budově potvrzuje jak oprávněnost investorského záměru, tak kvalitu provedení a architektonického návrhu.

Místo: Praha – Modřany
Architekt: Andreas Karl Bohrn, Vídeň
Generální projektant: Loxia, a. s.
Investor: Pontos Property, s. r. o. (člen Raiffeisen Leasing Real Estate, s. r. o.)
Generální zhotovitel: DELTA Projektconsult, s. r. o.
Realizace: 2012 – 2015
Užitná plocha: 11 170 m2

PRAHA
TEXT: RED
FOTO, DOKUMENTACE: DELTA PROJEKTCONSULT, S. R. O.

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB 04/2016.