Archeopark v Chotěbuzi - vertikální brána do historie
Galerie(7)

Archeopark v Chotěbuzi – vertikální brána do historie

Návštěvníky starého slovanského sídliště v Chotěbuzi nyní při vstupu do areálu vítá moderní architektura. Architekti z Atelieru 38 se při návrhu nového vstupního objektu nechali inspirovat vrstvami, které jsou při archeologickém bádání postupně odkrývány a poznávány.

Vstupní část archeoparku provádí návštěvníka atraktivní stezkou skrze jednotlivé výškové úrovně. Objektem se prochází nikoliv horizontálně, jak je všeobecným zvykem, ale vertikálně. Tento prostor prezentuje přírodovědnou a historicko-archeologickou expozici, na svislou osu navazují jednotlivé prostory různých funkcí a atmosfér. Objemové vrstvy objektu jsou rozehrány ve vymezeném prostoru nad mřížkou, která udává rytmus a členitost konstrukce.

Vstupní objekt tvoří vertikální vstupní bránu do archeoparku.

Jednotlivé vrstvy jsou podpořeny i rozličnými materiály na fasádě, kterou tvoří kámen, omítka, dřevo a sklo. Vybudování vstupního objektu do areálu archeoparku řeší především bezbariérové překonání terénního převýšení. Navíc vstupní objekt nabízí návštěvníkům hlubší poznání lokality, slouží pro uložení nevystavených částí expozice a zaměstnancům poskytuje potřebné zázemí.

Ze střechy k akropoli

V přízemí vstupního objektu je navržen krytý parter, ze kterého je vstup do recepce s prodejem suvenýrů, zázemím pro veřejnost a zaměstnance. Ve 2NP je centrálním prostorem expozice. Na ni navazuje keramická dílna pro veřejnost s možností otevření na venkovní krytou terasu, sklad, pracovna pedagoga, denní místnost a přípravna expozice. Ve 3NP je výukový sál sloužící k vystavování a pořádání přednášek.

Lávka vede ze střechy vstupní budovy až k akropoli.

Lávka vede ze střechy vstupní budovy až k akropoli.

Sál je možné rozdělit akustickou skládanou stěnou na dvě samostatné funkční části. Ve 4NP je výstup ze schodišťového prostoru na zelenou střechu, na které se nachází malý amfiteátr. Ze střechy se pak vstupuje na lávku stoupající k akropoli.

Vrstvy

Nosnou částí objektu je skelet pravidelného modulu z kruhových ocelových sloupů. Jako nosné vodorovné konstrukce slouží spojité, křížem vyztužené ocelobetonové stropní desky. Vertikální komunikaci zajišťuje jednak ocelové schodiště a také osobní výtah. Vstupní objekt a samotný archeopark spojuje lávka z devíti mostovek, každá z nich je podepřena čtyřmi ocelovými sloupy a po obou stranách opatřena zábradlím z nerezové síťoviny.
Také v konceptu interiéru se odráží motiv archeologických vrstev.

V interiéru se odráží motiv archeologických vrstev.

V interiéru se odráží motiv archeologických vrstev.

Jednotlivá podlaží objektu jsou pomyslně rozdělena na historické úseky a období. Ty jsou na stěně výtahu zaznamenány v podobě vrstev z hlíny v prosklených vitrínách, obsahujících drobné artefakty, například mince nebo kousky kovu doplněné o popisky a data. Jednotlivá podlaží jsou různorodě povrchově zpracována tak, aby byla umocněna změna úrovně. Liší se barevnost stěn, podlah i jejich struktury.

Archeopark v Chotěbuzi získal díky architektům z Ateliéru 38 odvážně koncipovaný vstup, který návštěvníka spolkne dole v přítomnosti, provede vzhůru historií, nahoře ho pak vyplivne v dobách dávno minulých.

Řez

Řez

Vstupní objekt archeoparku

Místo: Chotěbuz
Architekt: Pavlína Harazimová, Atelier 38
Spolupráce: Jan Zelinka, Atelier 38
Investor: Muzeum Těšínska
Projektant: Technico Opava
Generální dodavatel: Nosta
Projekt: 2012
Realizace: 2015–2016


TEXT: TEREZA JANIŠOVÁ
FOTO: ROMAN POLÁŠEK

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB 3/2017.