Moderní nástroj pro architekty

Moderní nástroj pro architekty

Navrhování stavebních konstrukcí nebylo nikdy jednoduchou úlohou. Řešení složitých technických problémů je v současné době navíc komplikováno přísnými požadavky na kvalitu projektové dokumentace a především na její včasné zpracování. Z těchto důvodů společnost Autodesk usiluje o maximální zjednodušení vaší práce a snaží se vám nabídnout ty nejkvalitnější nástroje pro vaše projektování. V článku naleznete několik příkladů využití nástrojů BIM společnosti Autodesk v zahraniční praxi.

Autodesk  Revit Architecture je specializovaná CAD aplikace určená pro architekty a projektanty pozemních staveb. V projekční praxi již byla využita mnohokrát – od drobných projektů bytových interiérů až po projekty gigantických staveb.

Aplikace je založena na BIM technologii, která nabízí možnost tvorby tzv. informačního modelu budovy, tedy 3D inteligentního modelu budoucí stavby. 3D modelování je na první pohled náročnější než běžné 2D projektování, nicméně v případě BIM je tato vyšší náročnost více než vyvážena celou řadou výhod. To je dáno tím, že BIM není pouze 3D. BIM zahrnuje kromě geometrie rovněž další vlastnosti jednotlivých objektů, podobně jako je tomu u objektů reálných. Výsledkem modelování je tedy digitální model reálné stavby. Právě díky tomu lze při tvorbě projektové dokumentace využívat řady výhod a automatických funkcí, například jednoduchou tvorbu řezů i dalších výstupů, jako jsou výkazy výměr. Také změny v projektech je možné provádět velmi snadno, neboť jednou ze základních vlastností BIM je, že po provedení změny v modelu dojde automaticky k aktualizaci všech výkresů i dalších příloh, tedy všech částí projektové dokumentace. Přitom nezáleží, jakým způsobem je změna provedena. Pro úpravy lze využít půdorysy, řezy, tabulky atd., protože žádná z částí dokumentace není pouze výstupem, ale představuje jen jiný pohled na digitální model budovy.

To jsou jen některé z výhod BIM v Autodesk  Revit Architecture, nyní ale zpět k realizovaným projektům…

Společnost HOK je v celosvětovém měřítku jednou z největších projekčních a architektonických kanceláří. Mezi nejvýznamnější projekty této společnosti patří například železniční stanice, která je součástí Terminálu 5 na letišti Heathrow v Londýně ve Spojeném království a kterou využije přes tři milióny cestujících ročně.

Z celé řady dalších zajímavých staveb projektovaných touto společností lze uvést i projekt komerční budovy 5 Churchill Place v Londýně nebo stadion pro 45 500 diváků (obr. 1), který je součástí JVC Culture, Convention and Business Center ve městě Guadalajara v Mexiku.

V období zavádění technologie BIM tato společnost vyzkoušela několik BIM řešení a od roku 2005 využívá Autodesk Revit Architecture pro všechny nové projekty.

Další společností, která s úspěchem využívá nástroje Autodesk BIM, je architektonická kancelář ONL [Oosterhuis_Lénárd] se sídlem v Rotterdamu, Nizozemsko, a pobočkou v Budapešti, Maďarsko. Mezi velmi zajímavé architektonické návrhy této společnosti jistě patří budova CET v Budapešti (obr. 2). Jedná se o architektonicky propracovanou stavbu, situovanou na nábřeží řeky Dunaj. Moderní stavba navazuje na trojici budov z 19. století. Autodesk Revit Architecture byl v tomto případě využit především z důvodu potřeby dokonalé koordinace ve fázi projektování a bezproblémového zpracování podkladů ve fázi výroby ocelové konstrukce a realizace takto náročné stavby.
–>–>
Autodesk Revit Architecture je moderní nástroj pro navrhování využívaný po celém světě a mnohokrát použitý při tvorbě i těch nejnáročnějších projektů. Taková díla jsou výzvou i pro nás.

„Autodesk Revit Architecture přináší naší společnosti obrovskou výhodu – možnost zůstat konkurenceschopnými. Využíváním tohoto nástroje se nám otevírají nové obchodní příležitosti.“
Michael Scro, generální ředitel, Z+ Architects

„V porovnání s běžnými postupy při tvorbě výkazů materiálů byly naše analýzy díky využití technologie BIM o 60 procent rychlejší.“
Brad Hardin, manažer BIM, McCownGordon Construction

„Nebyli jsme odkázáni na běžný postup a nemuseli jsme každou změnu ručně zapracovat do všech příloh projektu. Věděli jsme, že když pozměníme kterýkoliv detail, Revit Architecture automaticky aktualizuje půdorysy i řezy.“
Michael Bongiorno, projektant, DesignGroup

„Jednou z největších výhod tvorby integrovaného projektu byla úzká spolupráce všech zúčastněných subjektů a profesí. Bylo opravdovým zážitkem tvořit společně.“
Bruce Madsen, specialista pro Revit, HOK

„Díky technologii BIM máme možnost navrhovat zcela intuitivně a kreativně. Změny projektů, jejichž zapracování dříve trvalo hodiny, jsou nyní hotové doslova za vteřiny. V uspořeném čase jsme schopni zpracovat dvojnásobné množství studií a předběžných návrhů pro naše klienty.“

Scott Bloss, technolog BIM , Dalpos Architects