Middelfartská spořitelna zalitá sluncem

Middelfartská spořitelna zalitá sluncem

Budova spořitelny od architektonické kanceláře 3XN stojí v dánském městě Middelfart na ostrově Fyn. Její velkou elegantní střechu tvoří dřevěná konstrukce s mnoha otvory, které přivádějí do interiéru dostatek denního světla. Skrze otvory se také nabízí pohled na moře ze všech míst v budově. „Budova musí vytvářet příjemné prostředí pro zaměstnance a zároveň pozitivně ovlivňovat okolí a zvyšovat nároky na architektonickou kvalitu nově vznikajících staveb podél přístavu v rámci budoucího rozvoje této oblasti,“ říká architekt Kim Herforth Nielsen.

Nepřehlédnutelná stavba podle projektu renomované dánské kanceláře 3XN slouží jedné z klíčových institucí v malém městě s 14 500 obyvateli, tedy velkém asi jako český Nymburk. Proto ji architekti navrhli nikoli jako uzavřenou budovu, ale s veřejným prostorem a centrálním náměstím v úrovni přízemí.

„Chtěli jsme poskytnout místním lidem veřejný prostor, kde si kromě vyřizování věcí v bance mohou popovídat v kavárně a setkávat se v příjemném prostředí. Zároveň jsme chtěli vytvořit novou architektonickou ikonu města,“ vysvětluje své záměry Kim Herforth Nielsen, šéf architektonické kanceláře 3XN se sídlem v Kodani.

Oba záměry se autorskému týmu podařily. Nová budova se svou specificky tvarovanou střechou stala jednou z dominant městečka, ale zároveň citlivě zapadá do okolní zástavby i kontextu nábřeží. Elegantní střešní konstrukce je dřevěná stejně jako většina domů v okolí a třiaosmdesát jehlanových světlíků odkazuje na přímořské prostředí přístavu a rozvlněné moře. Otvory jsou také vysoce funkční: přivádějí dostatečné množství světla do interiéru a poskytují výhled na moře – na Lillebælt (Malý Belt) neboli úžinu spojující Baltské moře a průliv Kattegat.

Zároveň takto tvarovaná střecha poskytuje účelné zastínění interiéru před přímým slunečním světlem v letních měsících. Budova spořitelny tak demonstruje originální cestu, jak může jít efektní design ruku v ruce s funkčností a šetrnou energetickou koncepcí.

Architektonická kancelář 3XN byla založena v roce 1986 v dánském Århusu. Původně nesla název Nielsen, Nielsen & Nielsen (později 3 X Nielsen), neboť jejími zakladateli byli Kim Herforth Nielsen, Lars Frank Nielsen a Hans Peter Svendler Nielsen. Poslední dva jmenovaní později z kanceláře odešli a dnes ji vede Kim Herforth Nielsen. Do mezinárodního povědomí se kancelář 3XN dostala v devadesátých letech minulého století realizací dánské ambasády v Berlíně (1999) a koncertní haly Muziekgebouw v Amsterdamu (soutěž v roce 1997, realizováno 2005). V roce 2005 vyhrála soutěž na nové Liverpoolské muzeum a v roce 2008 na sídlo Deutsche Bahn (Německé železnice) v Berlíně. Mezi poslední významné realizace patří Horsens Stadion (2009) nebo sídlo společnosti Horten v Kodani (2009).

Střecha plná světlíků připomíná rozvlněné moře, které je hned naproti.

Procházka po hvězdách
Ačkoliv je budova díky dynamicky tvarované střeše nepřehlédnutelná, neruší původní zástavbu ani nábřežní promenádu a svou velikostí a tvarem střechy respektuje malé město. Směrem k nábřeží hmota budovy ustupuje a terasovitě uspořádaná patra se svažují až k přízemí, kde vznikl veřejný prostor jako jakési náměstí s kavárnou, knihkupectvím, realitní kanceláří a pokladnou. Jednotlivé terasy jsou propojeny prostornými schodišti, která poskytují dobré podmínky pro důležitá neformální setkání. Vzhledem k tomu, že je budova v centru města a navazuje na nábřežní promenádu s parkem, stala se přirozeným místem setkávání pro klienty, zaměstnance i návštěvníky. A setkat se mohou i s uměním.

V prostoru lobby jsou do granitové podlahy zapuštěny instalace islandsko-dánského umělce Olafura Eliassona. Ten se ve svých projektech zabývá zkoumáním možností lidského vnímání a jeho hranicemi a využívá k tomu různé fyzikální jevy, jako tomu bylo například i u jeho projektu prezentovaného na loňském mezinárodním bienále architektury v Benátkách. Pro middlefartskou spořitelnu vytvořil šest objektů inspirovaných tvarem její střechy, jakýchsi kaleidoskopů, které hrou odrazů vytvářejí trojrozměrnou hvězdu.Umělecký objekt od Olafura Eliassona v podlaze lobbyTepelně aktivní konstrukce

Middelfartská spořitelna je nejen zajímavou současnou interpretací souladu elegantní formy a účelnosti, ale také ukázkou implementace nových technologií z oblasti udržitelné výstavby. Ve spolupráci s Dánskou technickou univerzitou navrhli odborníci z oddělení výzkumu a vývoje kanceláře 3XN inovativní řešení energeticky účinného vytápění a chlazení.

Tato metoda využívá konstrukci a schopnost betonu upravit teplotu v místnosti tím, že pohlcuje a uvolňuje teplo. Je založena na prefabrikovaných betonových panelech s integrovanými plastovými trubkami. Tento princip aktivovaného betonového jádra byl u nás použit například v budově Národní technické knihovny a vhodný je právě tam, kde dochází k nízkým teplotním výkyvům – u studoven, velkoprostorových kanceláří, bank nebo například výstavních síní. Díky tomuto systému je možné snížit spotřebu energie na vytápění o 30 procent a spotřebu energie pro chlazení a mechanické větrání až o 85 procent.

Systém tepelně aktivních prvků umožňuje lepší využití alternativních zdrojů: v zimních měsících může zařízení pracovat jako podlahové vytápění, které získává teplo z tepelných čerpadel, a během léta lze k chlazení využít chladný noční vzduch nebo proudění mořské vody v trubkách integrovaných v konstrukci. Systém je částečně samoregulační a teplota vody, která cirkuluje pro vytápění nebo chlazení, se od požadované teploty v místnosti liší jen o několik stupňů. A to je klíč k velkým úsporám energie.

Stimulující architektura
Energeticky úsporná stavba vytváří příjemné prostředí díky systému vytápění a chlazení a také speciálně tvarovanému stínění oken, které v zimě, kdy je slunce nízko, propouští maximum světla a v létě naopak stíní. Prosvětlený prostor a výhled na moře spoluutváří přátelskou atmosféru právě tak, jak si to představoval investor, pro něhož je to, aby se klienti cítili příjemně, jeden z nejdůležitějších aspektů projektu.

„Architektura může lidi spojit, umožnit jejich společnou řeč. Může uklidnit děti ve školní třídě nebo naopak pomoci pasivním lidem, aby byli aktivnější. Může utvářet firemní kulturu. Architektura může lidi povzbudit k hledání nových cest, objevování nových aspektů svého města i sebe samých.“

Podle slov Kima Herfortha Nielsena architektonický tým 3XN věří, že architektura může ovlivnit chování, a tak uplatňují v architektuře holistický přístup, který zohledňuje design, funkci i kontext. Právě syntézy těchto tří skutečností se pokouší ve svých projektech dosáhnout, stejně jako je tomu v případě spořitelny v dánském Middelfartu.


Spořitelna v Middelfartu

Architekti: 3XN
Místo: Middelfart, Dánsko
Investor: Trekantens Ejendomsselskab A/S
Projektanti: COWI
Krajinářská architektura: Schønherr
Plocha: 5 000 m2
Soutěž: 2005
Realizace: 2010

Sunlit Middelfart Savings Bank
Characterized by a dramatic roof, the Middelfart Savings Bank puts the Danish town on the island of Fyn on the architectural map and at the same time provides a new public space for local Citizen. The 83 prism like skylights compose the spectacular roof surface defining the geometry of the rest of the building, in reference to the maritime environment on the harbor front as well as the surrounding timber framed buildings. The building is designed by 3XN studio.

Kateřina Kotalová
Foto: Adam Mørk

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB.