Tři domy v přístavu
Galerie(7)

Tři domy v přístavu

Partneři sekce:

Jen co se v hlavním kodaňském přístavu otevřel takzvaný „Líbací most“, navrhli vedle jeho vyústění dánští architekti Vilhelm Lauritzen Architects a studio COBE nové bytové domy odkazující na tradiční materiály a historické přístavní sklady.

Krøyers Plads je soubor bytových domů s významnou polohou v centru hlavního přístavního prostoru Kodaně. Řešení je založeno na hyperdemokratickém a kontextuálním přístupu, ve kterém sklápěné střechy vytvářejí dialog mezi starým a novým. Významná lokalita v centru kodaňského přístavu představovala až do nedávné doby mezeru v souvislých řadách starých skladů, které jsou situovány kolmo k přístavu. Nesčetně ateliérů svádělo architektonickou a politickou bitvu o toto území po více než deset let. Když architekti z VLA a COBE vytvořili současný návrh pro tuto krásnou historickou lokalitu, mnoho předešlých architektonických návrhů bylo místními organizacemi a politiky smeteno ze stolu.

Hyperdemokratický přístup

Areál sestává ze tří pětipodlažních bytových domů se 105 apartmány o rozměrech od 79 do 250 m2. V přízemí budov jsou restaurace, obchody a supermarket. Krøyers Plads je obklopen dřevěnou pobřežní promenádou, která se stala oblíbeným místem pro slunění a procházky nejen během dánského léta. Takzvaný hyperdemokratický přístup k architektuře usiluje prostřednictvím dialogu s místní komunitou o vytvoření smysluplného a komplexního řešení.

Jedním z hlavních záměrů bylo převzetí všech významných charakteristik starých skladů, jako přístavní fasády, výšky říms a významnost moderních konstrukčních parametrů, které splňují jak funkční, tak klimatické požadavky. „Sousedé byli například pozváni, aby pomohli definovat výšku budov a vybírali materiály,“ říká Dan Stubbergaard, zakladatel a tvůrčí ředitel společnosti COBE. „Obojí do značné míry ovlivňuje způsob, jakým se nový Krøyers Plads vztahuje k svému okolí.“

Jednoduchý koncept

Nově navržené objekty jsou napojené na existující lineární frontu podél hlavního kodaňského přístavu. Urbanistická struktura městské části Christianshavn společně se scenérií ulic pokračuje směrem k nově vzniklému náměstí Krøyers. Tři bytové domy jsou pokračováním stávajících skladů, které jsou umístěny kolmo k okraji vody.

Vazba na okolní přístavní sklady

 Vazba na okolní přístavní sklady

Budovy odskakují od nábřeží směrem do města, aby vytvořily prostor pro velkorysou promenádu a nově vzniklou veřejnou plochu. Římsy nových budov odpovídají výškám okolních skladišť. V přízemí se nacházejí veřejné funkce, které zvou sousedy i obyčejné kolemjdoucí dovnitř a tím přirozeně vytvářejí městský život. Budovy na Krøyers Plads jsou zasunuty do stávající řady štítů o různých výškách, které lemují vodní plochu.

Lineární fronta štítů směřujících k přístavu

 Lineární fronta štítů směřujících k přístavu

Městský prostor a bydlení

Vnější geometrie budov je plošná, takže je na fasádách patrné lidské měřítko. Byty jsou orientovány tak, že většina z nich má částečný výhled nebo se přímo dívají na vodu. Velkorysé okenní otvory rámují venkovní život, od oblohy až po ulici. Fasády nových budov mají společné geometrické a materiálové rysy s okolními skladišti a zároveň vyčnívají z řad zástavby jako výrazná architektonická dominanta moderní podoby.

Kontrasty fasád

 Kontrasty fasád

Většina fasád (včetně dvou střech) je pojata v různých odstínech červených pálených cihel. Krøyers Plads je jedním z prvních obytných souborů v Dánsku, které získaly označení Nordic Eco-label. Jedná se o standard, který klade velmi vysoké požadavky na udržitelnost – jak z hlediska životního prostředí, tak i kvality budov.

Různě kladené cihly na fasádách

 Různě kladené cihly na fasádách

Krøyers Plads

Místo: Kodaň, Dánsko
Architekt: Vilhelm Lauritzen Architects, COBE
Realizace: 2017

Nové budovy doplňují linii historických skladů

 Nové budovy doplňují linii historických skladů

 

TEXT: LUCIE HLAVSOVÁ
FOTO: LUCIE HLAVSOVÁ

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB 2/2018.