Na prostoru bývalého areálu Tesla vyrostl bytový dům 4Blok
Galerie(9)

Na prostoru bývalého areálu Tesla vyrostl bytový dům 4Blok

„Zástavba se musí zahušťovat. Brownfieldy by měly být zaplněny novou výstavbou, která do konkrétního dlouho spícího či stagnujícího místa přinese impulz života.“ David Chmelař

Nová rezidence zvaná 4Blok se nachází na místě bývalého areálu Tesla v pražských Vršovicích. Jedná se o území posledních průmyslových objektů širšího centra, které mají své osobní industriální kouzlo. Hmota objektu vychází z tradiční blokové zástavby, měřítka i objemu okolních budov, na které prostorově navazuje. „Formu okolní zástavby nezesměšňujeme, ale akceptujeme a naplňujeme ji novým obsahem,“ říká architekt David Chmelař. „Lidé mají bydlet ve městech, za městem je rekreace a příroda. Praha by se neměla rozrůstat do stran, neměly by se stavět nesmyslné domečky. Proto se musí zástavba zahušťovat. Brownfieldy by měly být zaplněny novou výstavbou, která do konkrétního dlouho spícího či stagnujícího místa přinese impulz života.“

Hmota objektu vychází z tradiční blokové zástavby.

 Hmota objektu vychází z tradiční blokové zástavby.

Zelený dvůr

Polyfunkční blok s 210 bytovými jednotkami je rozčleněn do tří hmot se čtyřmi vstupy, které vyrůstají ze společného soklu. Tato podnož obsahuje tři patra podzemních garáží a v souladu se záměrem oživení ulic také komerční prostory. Jednotlivé hmoty stoupají spolu se svahem a celá kompozice graduje k nejvyšší desetipatrové budově. Mezi budovou a přilehlými ulicemi jsou záhony s extenzivní zelení osázené stromořadím navazujícím na alej vršovického bulváru.

Ve vnitrobloku se na rostlém terénu nachází zahrada s březovým hájem, relaxační zónou a dětským hřištěm.

Ve vnitrobloku se na rostlém terénu nachází zahrada s březovým hájem, relaxační zónou a dětským hřištěm.

Ve vnitrobloku se na rostlém terénu nachází zahrada s březovým hájem, relaxační zónou a dětským hřištěm. „Prostorný dvůr v prostoru mezi novými hmotami jsme ve vztahu k ulici umístili o jedno podlaží výš,“ říká Chmelař. „Vznikla tak zklidněná plocha, do které veřejnost nevidí ani tam nemůže. Je to venkovní zelený prostor určený jen pro obyvatele rezidence. Tato kompaktní podnož sjednocuje čtyři bloky.“ Prolukami ve hmotě objektu je zabezpečen dostatečný přívod přímého denního světla a kontaktu s děním v okolí. „Dbali jsme na to, abychom nevytvořili stinný dvůr, jaký mají domy v klasické blokové zástavbě. Koncept ozelenění okolí stavby je doplněn velkými střešními zatravněnými terasami. Celý objekt je spolu se zahradními úpravami ve svém blízkém okolí navržen tak, že se jeví jako prorostlý zelení.“

Balkóny rozšiřují světlý interiér.

   Balkóny rozšiřují světlý interiér.

Čtyři barvy

Prakticky všechna okna mají jednotný rozměr. Jejich rozvržení a slučování vytváří na fasádě nepravidelnou mozaiku. Tento okenní ornament je doplněn balkony, které se v patrech nad sebou nepřekrývají, čímž je zajištěno dostatečné oslunění balkonů i bytů. Gradující estetika fasád je doplněna výraznými římsami a proměnnými materiály použitými na zábradlí oken a balkonů (beton, tyčová ocel a pět odstínů do zelena zbarveného skla). Vstupy do čtyř bloků jsou zdůrazněny čtyřmi barvami, které je od sebe navzájem odlišují, a díky nimž se mohou rezidenti v rámci areálu snadněji orientovat. Tyto barvy použili autoři projektu také na ostěních oken i na větších celcích fasád.

Rozvržení oken a balkonů vytváří na fasádě nepravidelnou mozaiku.

  Rozvržení oken a balkonů vytváří na fasádě nepravidelnou mozaiku.

Utilitární odkaz

Jako hlavní konstrukční materiál 4Bloku zvolili jeho autoři beton v jeho přiznané podobě. „Beton je v podstatě ideální materiál, protože nemá žádnou formu,“ říká Chmelař. „Formu mu dáváme my. Budeme-li uvažovat ryze racionálně, bude tu hrát roli samozřejmě také efektivita výstavby a cena tohoto materiálu. Beton nabízí pevnost a především tenkost, kterou potřebujeme. Obnažit beton a nechat ho přiznaný, to už je poměrně zásadní výtvarný prvek, který přispívá k odkazu na utilitární architekturu továren.“

Návrh interiéru ložnice

 Návrh interiéru ložnice

Bytový dům 4Blok

Místo: Praha, Vršovice
Autor: Chmelař architekti, David Chmelař, Vojtěch Nedorost
Spolupráce: Jiří Hnízdil, Václav Zídka, Radek Davídek
Investor: CRESTYL real estate
Dodavatel: VCES
Dodavatel speciálních stavebních materiálů: TBG Pražské malty (člen skupiny Českomoravský beton)
Projekt: 2011–2016
Realizace: 2015–2017

Půdorys 1. NP

 Půdorys 1. NP

Použité speciální materiály

Malmix: čerstvé maltové směsi pro realizaci zděných konstrukcí
Poriment: lité cementové pěny pro realizaci spádových vrstev plochých střech
Anhyment: litý anhydritový potěr pro realizaci litých podlah
Cemflow: litý cementový potěr pro realizaci litých podlah

 

TEXT: TEREZA JANIŠOVÁ
FOTO: ARCHIV INVESTORA

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB 3/2018.